Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Придбання або збут офіційних документів і дер-жавних нагород (ст. 324 КК).

Безпосереднім об'єктом є встановлений порядок звернення офіційних докумен-тів і державних нагород. Предметом злочину

виступають: а) офіційні документи, що надають права або звільняють від обов'язків, б) державні нагоро-ди РФ, РРФСР, СРСР. Документ - це матеріальний об'єкт із зафіксованою на ньому інформацією у вигляді тексту, звукоза-писи або зображення, призначеної для передачі у часі ні і просторі. По суб'єкту, від якого виходять документи, вони поділяються на офіційні і неофіційні. Офі-альних називається документ, створений юридичною або фізичним тичного особою, оформлений і засвідчений у встановленому порядку. Неофіційний документ створюється особою поза сферою його службової діяльності або виконання громадських обов'яз-занностей. У разі запевнення (посвідчення) якого-небудь НЕ-офіційного документа (довіреності, заяви, договору, заповіту тощо) посадовою особою, нотаріусом, іншим компетентності органом він має визнаватися офіційним, по-скільки вже виходить від компетентної особи і набуває юридичну силу. Офіційні документи бувають распоря-дітельного і осведомітельной. До розпорядчих офіційні-альних документів відносяться ті, які надають права або звільняють від обов'язків (наприклад, посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни, ліцензія на право заняття якою-небудь діяльністю, свідоцтво про державного-кої акредитації освітньої установи), а до осведом-мітельним - ті, які тільки засвідчують юридичні факти (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу). Державні нагороди є вищою формою заохочення громадян за видатні заслуги у захисті Вітчизни, державному будівництві, економіці, науці, культурі, мистецтві, воспита-ванні, освіті, охороні здоров'я, життя і прав громадян, бла-готворітельной діяльності та інші видатні заслуги перед державою. До державних нагород РФ ставляться звання Героя Російської Федерації, ордени, медалі, відзнаки, по-парні звання РФ. Державні нагороди РРФСР і СРСР - це звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, ордена, медалі, почесні звання РРФСР і СРСР. Державні нагороди є іменними і невідчужуваними.
Об'єктивна сторона злочину виражається в незакон-
ном придбанні або збуті зазначених предметів. Незаконними

ці дії будуть у випадку, якщо вони відбуваються без установ-лених законом підстав та без відповідної процедури. Наприклад, державні нагороди та документи до них померлих-го нагородженого або нагородженого посмертно можуть бути пе-Реда державним музеям за згодою спадкоємців за ре-шенням Комісії з державних нагород при Президентові РФ при наявності клопотання музею, підтриманого відпо-вующим органом державної влади суб'єкта РФ , або за клопотанням федерального органу виконавчої влади, в веде-нии якого знаходиться музей (Указ Президента РФ від 2 березня
1994 р. № 442 «Про затвердження Положення про державні нагороди Російської Федерації» 1).
Придбання - це оплатне чи безоплатне одержання ня офіційних документів, державних нагород будь-яким способом (наприклад, покупка, отримання в дар, обмін та ін.) Викрадення офіційні документів утворює склад злочини ня, передбачений ст. 325 КК. Викрадення державних нагород має кваліфікуватися за аналізованої статті. Під збутом слід розуміти як оплатне, так і безоплатну передачу зазначених предметів іншій особі (наприклад, прода-жа, дарування, обмін та ін.) Злочин вважається закінченим з моменту вчинення одного з перерахованих дій.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу.
Суб'єкт - особа, яка досягла віку 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Придбання або збут офіційних документів і дер-жавних нагород (ст. 324 КК). "
 1. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків (ст. 327 КК).
  Або звільняються-дає від обов'язків; в) державні нагороди РФ, РРФСР, СРСР; г) штампи; д) печатки; е) бланки. Посвідчення - це іменний офіційний документ, з-тримає відомостей про фізичну (юридичному) обличчі і удо-стоверяющій його правовий статус. Бланк - стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, відведеним для змінної
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  придбання одним банком частки більш ніж 20% у статутному капіталі іншого банку, якщо сумарна балансова вартість активів обох банків перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати праці або що придбає банк вже контролює діяльність банку, акції якого він набуває [16]. Порядок створення кредитних організацій. Крім загальних вимог, яким підкоряється процес створення
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  придбаним на заробіток, стипендію і інший дохід. При цьому мова не йде про дрібних побутових та інших угодах, які самостійно можуть здійснювати навіть малолітні. В умовах дії ч. 2 ст. 13 ЦК 1964 р. О.С. Іоффе не допускав таку можливість, оскільки право неповнолітнього розпоряджатися заробітком або стипендією - саме по собі виняток із загального правила, а виняткові норми не
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  придбання покупцем товарів для забезпечення його діяльності в якості організації або громадянина-підприємця (оргтехніка, офісні меблі, транспорт, матеріали для ремонту тощо), якщо ж зазначені товари купуються у продавця, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, відносини сторін регулюються нормами про роздрібну купівлю-продаж ". Однак: a)
 5. Стаття 324. Придбання або збут офіційних документів і державних нагород Коментар до статті 324
  придбанні або збуті предмета злочину. Придбання являє собою будь-яку дію, в результаті якого винний стає володарем офіційного документа або державної нагороди, - покупка, отримання в дар, отримання як сплати боргу і т.п. Під збутом розуміється будь-яка форма відчуження предмета злочину, в результаті якого змінюється його власник: продаж,
 6. Стаття 327. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків Коментар до статті 327
  придбання права на нього шляхом обману або зловживання довірою, вчинене з використанням підробленого цією особою офіційного документа, що надає права або звільняє від обов'язків, кваліфікується як сукупність злочинів, передбачених ч. 1 ст. 327 КК РФ і відповідною частиною ст. 159 КК РФ. Якщо особа підробила офіційний документ, проте з незалежних від
 7. Стаття 40. Звільнення зі служби в поліції
  набуття громадянства (підданства) іноземної держави (п. 22). Така підстава не передбачалося в ч. 6 ст. 19 Закону 1991 про міліції, але, як говорилося вище, в п. "б" ст. 57 Положення 1992 про службу в органах внутрішніх справ передбачена така підстава для припинення служби в органах внутрішніх справ, як громадянства РФ. Відповідно, така підстава, як придбання
 8. 5. Злочини, що посягають на інтереси кредиторів
  придбання автотранспорту та будівництва гаражів). Отже, відповідальність передбачена за незаконне отримання державного цільового кредиту, якщо навіть його використання не було нецільовим. Для рішення в даному випадку питання про незаконність кредиту слід встановити, в чому полягали відступу від певного порядку його отримання. Позичальник при отриманні бюджетної позики
 9. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  придбання "," підробка "і т.д. За законодавчої конструкції злочини проти порядку управління описуються в нормах закону як формальні склади злочинів: образа представника влади (ст. 319 КК), незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації (ст. 322 КК), ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328 КК) та інші, так і
 10. 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення
  придбання документів, державних нагород, а також порядок поводження з супутніми їм предметами (штампами, печатками, марками акцизного збору, спеціальними марками або знаками відповідності). Придбання або збут офіційних документів і державних нагород (ст. 324 КК). Відповідно до диспозицією статті предметом злочину є: а) офіційні документи, які надають
© 2014-2022  yport.inf.ua