Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК).

Безпосереднім об'єктом розглядатися злочину є відносини, що забезпечують безпеку руху та експлуатації повітряного, водного, залізничного та автомобільного транспорту.
Предмет злочину - транспортні засоби, шляхи со-спілкування, засоби сигналізації або зв'язку, транспортне облад-нання, а також транспортні комунікації.
Склад злочину за конструкцією об'єктивної сторони яв-
ляется матеріальним. У нього входять: а) дії, що виражаються

в руйнуванні, пошкодженні, іншому приведення у непридатність транс-кравців коштів, шляхів сполучення , транспортного обладнання, а також у блокуванні шляхів сполучення; б) наслідки у вигляді заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або великого збитку; в) при-чінная зв'язок між діянням і наслідком.
Руйнування являє собою приведення в непридатність пе-перерахованих у ч. 1 ст. 267 КК предметів (транспортного средст-ва, транспортного устаткування тощо), в результаті якого їх функціонування стає неможливим.
Під пошкодженням слід розуміти погіршення функціональних властивостей перерахованих предметів, що перешкоджає їх використанню за призначенням, часткову втрату необхідних якостей, яка не виключає можливості їх відновлення.
Приведення в непридатність іншим способом може полягати, наприклад у затопленні шляхів сполучення, вилучення деталей транс-кравців коштів, у відключенні обладнання від джерел електропостачання і т.п.
Блокування транспортних комунікацій являє со-бій створення серйозних перешкод для руху транспорту. Блокування не дає можливості користуватися шляхами спільнота-ня. Воно може полягати в установці загороджень, препятст-вий або барикад на транспортних комунікаціях, в перекривання тії магістралі натовпом народу, прегражденіе шляхів сполучення транспортними засобами, іншими великогабаритними предме-тами і т.п.
Під великим збитком слід розуміти не тільки великої матеріальної шкоди, а й дезорганізацію роботи транспорту, наприклад, істотне порушення розкладу поїздів і дли-вальний (багатогодинної) перерву в русі. Даний ознака є оціночним, і рішення про визнання збитку крупним приймає суд з урахуванням обставин конкретної кримінальної справи.
Суб'єктивна сторона характеризується необережною фор-мій провини, незважаючи на усвідомленість вчинення дій, за-лягає у руйнуванні, пошкодженні, блокуванні. Якщо наслідки у вигляді заподіяння шкоди особистості охоплювалися умислом винного, то вчинене має кваліфікуватися як умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 14 років. Характерно, що це єдине необережний злочин, за яке відповідно до ч. 2 ст. 20 КК знижений вік кримінальної відповідальності.
У частині 2 ст. 267 КК передбачена більш сувора відпові-венность за те саме діяння, що призвело з необережності смерть людини, а в ч. 3 - смерть двох або більше осіб.
Розглядається злочин слід відмежовувати від це-лого ряду злочинів: знищення або пошкодження чужого майна, терористичного акту, вандалізму, диверсії. Так, якщо наслідки, передбачені в ст. 267 КК, не настали, але були вчинені дії, що виразилися в псуванні майна на громадському транспорті, можливою є кримінальна відповідальність за вандалізм. У разі, коли немає наслідків, зазначених у ст. 267 КК, але завдано значної шкоди, име-ют місце ознаки умисного знищення або пошкодження чужого майна (ст. 167 КК). Якщо руйнування або пошкодження ня транспортних засобів, транспортного устаткування тощо настає в результаті розкрадання деталей, приладів, забезпечую-щих роботу транспорту, то необхідна кваліфікація за сукупність-ності злочинів як розкрадання чужого майна та приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення.
Порушення правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту (ст. 268 КК). Безпосереднім об'єктом являють-ся суспільні відносини, що забезпечують безпечну робо-ту різних видів транспорту.
Об'єктивна сторона полягає в порушенні правил, що забезпечують безпечну роботу будь-якого виду транспорту, заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю людини, причинного зв'язку між діянням і наслідком. Склад злочину є матеріальним.
Правила поведінки, які регламентують безпеку екс-
плуатації транспорту, встановлені різними правовими ак-тами, регулюючими роботу окремих видів транспорту. Так, існують правила поведінки пасажирів у метрополітені, правила перевезення пасажирів, правила перевезення багажу. Для заповнення бланкетну диспозиції даної норми необхідно також звернутися до Правил дорожнього руху

Російської Федерації 1993 р., в яких регламентовані обов'язки пішоходів, пасажирів, водіїв велосипедів, мопедів, гужових возів і погоничів тварин.
Порушення правил безпеки функціонування транс-порту може виражатися в переході вулиці у неналежному місці, в самовільному виході на злітно-посадкову смугу аеродрому, у несанкціонованому проникненні в місця, заборонені для сторонніх, наприклад в кабіну пілота, в самовільної оста-новки поїзда стоп-краном і т.п.
Для висновку про наявність ознак складу злочину необ-хідно точно встановити, яке правило порушено учасником руху. Це порушення повинно перебувати у причинному зв'язку з наслідками у вигляді заподіяння тяжкого вре-так здоров'ю людини.
Суб'єктивна сторона характеризується необережною фор-
мій вини у вигляді легкодумства або недбалості.
Суб'єкт злочину - учасник руху, який досяг віку 16 років. Під учасником руху розуміються пасажі-ри, пішоходи, велосипедисти, погоничі худоби, інші особи, за винятком зазначених у ст. 263 і 264 КК.
Кваліфікований склад передбачено у ч. 2 ст. 269 КК; він має місце у випадку, якщо діяння спричинило по необережно-сти смерть людини, а особливо кваліфікований - в ч. 3, якщо настала смерть двох або більше осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК). "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), що може бути вчинено лише шляхом дії, і ненадання капітаном судна допомоги зазнали лиха (ст. 270 КК), що здійснюється шляхом бездіяльності. Склади більшості злочинів, які зазіхають на безпеку руху та експлуатації транспорту, сконструйовані законодавцем як матеріальні склади (виняток
 2. 4. Інші злочини у сфері функціонування транспорту
  приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), порушення правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту (ст. 268 КК), порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК); ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст . 270 КК). Злочини цієї групи не належать до числа порушень
 3. 7. Злочини, що посягають на економічну безпеку і обороноздатність Росії
  приведення в непридатність транспортних засобів і шляхів сполучення (ст. 267 КК) та ін При вчиненні диверсії за завданням іноземної держави, іноземної організації або їх представників скоєне кваліфікується за сукупністю ст. 275 (державна зрада) і ст. 281 КК. Певну схожість має диверсія з таким злочином проти громадської безпеки, як тероризм (ст. 205
 4. Вандалізм (ст. 214 КК).
  приведення у повну або чистячі-ную непридатність для громадського користування в відпо-вії з його призначенням . Вандалізм, сполучений з умисним знищенням чи пошкодженням майна у великому розмірі або зі значним збитком, кваліфікується за сукупно-сті до ст. 167 КК, а при поєднанні з корисливими мотивами - за сукупністю зі злочинами проти власності. Під
 5. Терористичний акт (ст. 205 КК).
  приведенням у непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), умисним знищенням або повре-ждения майна (ст. 167 КК). Їх відмінність у тому, що вони на-носять збиток іншим об'єктам, іншим суспільним відносинам і в різній спрямованості суспільно небезпечного діяння. тероризмом від диверсії відрізняється за цілями: мета тероризму - порушення громадської безпеки,
 6. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  приведення у негідника-ність об'єктів життєзабезпечення (ст. 2152 КК), приведення в НЕ-придатність нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і газопроводів (ст. 2153 КК) і ін Окремі злочини скоюються тільки шляхом бездіяльності: недбале зберігання вогнепальної зброї (ст. 224 КК), ненадання капітаном судна допомоги потерпілим бід-ствие (ст. 270 КК). Інші злочини можуть бути вчинені як в
 7. Стаття 214. Вандалізм Коментар до статті 214
  приведення в стан, ображає суспільну моральність шляхом нанесення аморальних написів, зображень, малюнків, пачкание фарбами, клеєм, хімічними речовинами. Псування майна передбачає приведення його у непридатний для використання стан повністю або частково, погіршення зовнішнього вигляду. У випадках заподіяння при цьому значного збитку можлива кваліфікація за
 8. 4. Відповідальність за договором перевезення вантажу
  наведеному прикладі йдеться про двох різних порушеннях різних умов договору перевезення вантажу: недотриманні встановленого терміну доставки вантажу і незабезпеченні збереження вантажу, що перевозиться, - за порушення яких, природно, застосовуються (в самостійному порядку) різні заходи відповідальності - в першому випадку пені за прострочення доставки вантажу, у другому - відшкодування шкоди, заподіяної
 9. Стаття 267. Приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення Коментар до статті 267
  приведення у непридатність предмета злочину. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складу злочину є наявність суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди життю, здоров'ю людини, майновим інтересам. Між досконалим дією і наслідками повинна була наявна причинний зв'язок. Закон передбачає відповідальність (ст. 267 КК РФ) за
 10. Стаття 281. Диверсія Коментар до статті 281
  приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення (ст. 215.2 КК РФ), приведення в непридатність нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і газопроводів (ст. 215.3 КК РФ), знищення або пошкодження лісів (ст. 261 КК РФ), приведення в непридатність транспортних засобів (ст. 267 КК РФ), умисне знищення або пошкодження військового майна (ст. 346 КК
© 2014-2022  yport.inf.ua