Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Терористичний акт (ст. 205 КК).

Слово «терор» латин-ського походження і визначається як страх, жах. У Концепції національної безпеки Россіі1 тероризм названо серед інших зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці Росії, так як з національної проблеми він виріс в транснаціональну і загрожує стабільності у світі. Федеральний закон від 6 березня
2006 р. № 35-ФЗ «Про протидію тероризму» 2 встановлює основні принципи такої протидії, правові та організаційні основи профілактики тероризму і боротьби з ним, ми-німізаціі і (або) ліквідації наслідків проявів тероризму ма, а також правові та організаційні засади застосування Во-збройних Сил РФ у боротьбі з тероризмом.
У статті 3 цього Закону визначено основні поняття тероризмом. Зокрема, зазначено, що тероризм - ідеологія насильства і практика впливу на ухвалення рішень органами
1 СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170.
2 СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.

Державної влади, органами місцевого самоврядування або міжнародними організаціями, пов'язані з залякуванням на-селища і (або) іншими формами протиправних насильництву-них дій. Терористична діяльність - діяльність, що включає:
а) організацію, планування, підготовку, фінансування і реалізацію терористичного акту;
б) підбурювання до терористичного акту;
в) організацію незаконного збройного формування, пре-ступного співтовариства (злочинної організації), організованої групи для реалізації терористичного акту, а так само участь у такій структурі;
г) вербування, озброєння, навчання та використання терористи-
стов;
д) інформаційне чи інше пособництво в плануванні,
підготовці або реалізації терористичного акту;
е) пропаганду ідей тероризму, розповсюдження матеріалів або інформації, які закликають до терористичної діяльно-сти або обгрунтовують або виправдовують необхідність такої діяльності.
Терористичний акт - вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, страхітливих населення і створюють небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, з метою мож-дії на прийняття рішення органами влади або междуна - рідними організаціями, а також погроза вчинення зазначених дій з тією ж метою.
Ці основні поняття тероризму знайшли відображення в КК. У частині 1 ст. 205 КК повністю відтворено вишеізложен-ве поняття терористичного акту.
Додатковий безпосередній об'єкт: життя, здоров'я, відносини власності, нормальне функціонування орга-нів влади державних, громадських установ, інших соціальних інститутів.
Об'єктивна сторона терористичного акту полягає в дей-
наслідком:
1) вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, устра-
шує населення і створюють небезпеку загибелі людини,

заподіяння значної майнової шкоди чи наступ-
лення інших тяжких наслідків;
2) погроза вчинення зазначених дій.
Вибух, підпал і інші дії - способи вчинення пре-ступления. Інші дії - це такі суспільно небезпечні дії, які можуть викликати ті ж наслідки, що і при вибуху або підпалі (наприклад, провокування обвалу гірських порід, затоплення об'єктів життєзабезпечення шляхом руйнування іригаційних споруд, гребель, шлюзів, отруєння источ-ників водопостачання, запасів продовольства , захоплення об'єктів атомної енергетики, шкіл, лікарень, театрів, блокування транспортних комунікацій, засобів зв'язку, поширення радіоактивних, отруйних речовин, епідемій, епізоотій).
Значний майновий збиток повинен визначатися з урахуванням вартості та значущості знищеного або повреж-денного майна, матеріальних цінностей. Однак визна-ляющим є те, наскільки знищення і пошкодження чи-бо загроза цього були здатні вплинути на залякування людей або на рішення органів влади або міжнародних організацій.
Інші тяжкі наслідки охоплюють небезпека причини-ня шкоди здоров'ю людей, виникнення паніки, страху, ухуд-шення екологічної обстановки в регіоні, поява великої кількості біженців, дезорганізація нормальної діяльності органів державної влади і управління, тривалий нару - шення роботи підприємств, засобів зв'язку, транспорту, і т.д.
Погроза вчинення терористичного акту тягне відпові-венность незалежно від наміру винної особи привести її у виконання або від можливості реалізації; важливо, що вона повинна викликати у населення і у влади обгрунтоване побоювання її реалізації. Загроза може бути відкритою, анонімної, усній, письмовій, по телефону, за допомогою інших технічних засобів зв'язку, засобів масової інформації і т.д.
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 205 КК, або коли виникла загроза їх вчинення, і вони створили реальну небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, тобто Для закінченого-го складу тероризму не потрібно фактичного настання

зазначених наслідків. У разі їх настання при наявності умислу скоєне кваліфікується за сукупністю злочини ний, а при необережної вини - з урахуванням характеру наслідків можлива кваліфікація за ч. 3 ст. 205 КК. Небезпека загибелі людини означає, що ці дії загрожували хоча б одній людині. Цей склад, будучи формальним, відноситься до скла-вам реальної небезпеки.
Суб'єктивна сторона терористичного акту характеризу-
ється умисною виною у вигляді прямого умислу.
Обов'язковою ознакою терористичного акту є спеціальна мета - вплив на прийняття рішення органами державної влади, органами місцевого самоврядування або міжнародними організаціями.
Терористи можуть вимагати, наприклад, виплати значитель-них грошових сум грошей, передачі великих партій зброї, припинення проводиться державою антитерористичної операції на будь-якої території, виведення беруть участь у та-кой операції військових формувань, звільнення задер-жанних в ході операції співучасників терористів. Якщо ж ука-занние в законі дії (вибухи, підпали і т.д.) вчинені винними особами з іншою метою, наприклад, ослаблення еко-номічного безпеки і обороноздатності країни, то з-деянное кваліфікується за ст. 281 КК (диверсія), а якщо з інших мотивів, наприклад, знищення майна з метою помсти, то скоєне кваліфікується за ст. 167 КК, і т.д. Терро туристичної акт відносно конкретного державного чи громадського діяча тягне відповідальність за ст. 277 КК.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 14 років.
До кваліфікуючою ознаками терористичного акту (ч. 2 ст. 205 КК) відносяться ті ж дії, вчинені: а) групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 35 КК), б) з застосуванням вогнепальної зброї.
Під застосуванням вогнепальної зброї слід розуміти його фактичне застосування з метою ураження осіб, піддав-шихся нападу, або його використання як засіб погрози. Стрілянина, страхітлива населення і створює небезпеку гібе-ли людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків з метою впливу

на прийняття рішення органами влади або міжнародними ор-ганізації розглядається як терористичний акт з примі- нением вогнепальної зброї.
Під вогнепальною зброєю розуміється зброя, конструк-тивно призначена для механічного ураження цілі на відстані снарядом, який отримав напрямок руху за рахунок енергії порохового чи іншого заряду (бойова, службова, грома-данское саморобного або заводського виготовлення). У відпо-вії з п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 12 березня
2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про розкрадання, вимагаючи-будівництві і незаконному обороті зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв »1 до вогнепальної зброї відно-сятся всі види бойового, службового та громадянського зброї, в тому числі виготовлені саморобним способом, конструктивно перед-призначені для ураження цілі на відстані снарядом, напів-чающие спрямований рух за рахунок енергії порохового чи іншого заряду. Таким зброєю є гвинтівки, карабіни, піс-толети і револьвери, автомати і кулемети, міномети, гранатоме-ти, артилерійські знаряддя і авіаційні гармати, а також інші види вогнепальної зброї незалежно від калібру.
До особливо кваліфікуючою ознаками терористичного акту відповідно до ч. 3 ст. 205 КК належать діяння, передбаченої ч. 1 і 2, якщо вони вчинені організованою груп-співай (ч. 3 ст. 35 КК) або спричинили з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки, а так само пов'язані з посяганням на об'єкти використання атомної енергії або з використанням ядерних матеріалів, радіоактивних речовин або джерел радіоактивного випромінювання або отрут-тих, отруйних, токсичних, небезпечних хімічних або біологічних речовин. Застосування зазначених речовин повинно ство-давати реальну загрозу заподіяння шкоди життю та здоров'ю.
Диспозицією ч. 3 ст. 205 КК охоплюється тільки спричинення смерті людині з необережності.
Умисне заподіяння смерті потерпілому при тероризму ме тягне у відповідних випадках кваліфікацію за сукупність-ності злочинів, передбачених ст. 105, 277, 295, 317 КК.
1 БВС РФ. 2002. № 5.

До інших тяжких наслідків можуть ставитися: заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю двох або більше осіб, виведення з ладу на про-должительности час об'єктів життєзабезпечення, роботи транспор-та, великий матеріальний збиток, знищення пам'яток істо-рії та культури, важливих народногосподарських об'єктів, і т.д.
Об'єкти атомної енергетики - це споруди і комплек-си з ядерними реакторами, в тому числі атомні станції, судна та інші плавзасоби, космічні та інші літальні апарат-рати, інші транспортні і транспортабельні кошти; со- оружения і комплекси з промисловими, експериментальними і дослідницькими реакторами, критичними і подкрітіче-ськими ядерними стендами, спорудами; комплекси, полігони, установки і пристрої з ядерними зарядами для використання в мирних цілях; інші містять ядерні матеріали соору-вання, комплекси, установки для виробництва , використання, переробки, транспортування ядерного палива і ядерних матеріалів; місця знаходження комплексів, установок, апаратів, устаткування і виробів, в яких містяться радіоактивні речовини або генеруються іонізуючі випромінювання; стаціонарної об'єкти і споруди, призначені для зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, зберігання або захоронення радіоактивних відходів. Ядерні матеріали перед-ставляют собою матеріали, що містять або здатні програвання-вести діляться (розщеплюють) ядерні речовини. Радіоактив-ні речовини, що не відносяться до ядерних матеріалів, є речовини, що випускають іонізуюче випромінювання. Джерела радіоактивного випромінювання - це не пов'язані з ядерним ус-тановка комплекси, установки, апарати, обладнання та виро-лія, в яких містяться радіоактивні речовини або генери-руется іонізуюче ізлученіе1.
Під отруйними розуміють речовини, які при їх упот-
ребленіе надають важке отруйну дію на орга-нізм людини, здатний заподіяти смерть або тяжка шкода здоров'ю (наприклад, ціаністий калій, зарин, синильна кисло-та, зміїна отрута).
1 Див: Федеральний закон від 21 листопада 1995 р. № 170-ФЗ «Про викорис-
зовании атомної енергії» / / СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.

Отруйні речовини являють собою хімічні реа-Гент і їх з'єднання, які впливають на центральну нервову систему людини або органи дихання і навіть в незна-чанням значних кількостях викликають їх поразка, але не відносяться до хімічної зброї (наприклад , аміак, хлор).
Токсичні речовини виділяються живими організмами. Вони можуть бути бактеріального, рослинного або тваринного проис-ходіння. Дія токсинів проявляється в пригніченні функцій живого організму і здатне викликати ботулізм, дифтерію, пі-щевие токсикоінфекції і т.д.
До небезпечною хімічною або біологічною речовинам відно-сятся ті, застосування яких може заподіяти шкоду життю та здоров'ю людей або навколишньому середовищу і які підлягають обов'язковій державній реєстрації на підставі поста-новлення Уряду РФ від 12 листопада 1992 р . № 869 «Про дер-жавної реєстрації потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин» 1.
Примітка до ст. 205 КК передбачає умови звільняються-дення від кримінальної відповідальності особи, учасника в підготовці акту тероризму - якщо воно сприяло запобігати-щенію цього акту своєчасним попередженням органів влади або іншим способом і якщо в його діях не міститься інше складу злочину.
Такі дії особи можуть висловитися у своєчасному пре-дупреждения органів влади (коли вони мають реальну мож-ливість вжити заходів до запобігання акту тероризму). Форма, в якій зроблено подібне попередження, може бути будь-який (письмовою, усною, із застосуванням засобів зв'язку, особисто, через інших осіб, відкрито, анонімно, і т.д.) Сприяння запобіганню акту тероризму іншим способом означає ак-тивні дії самої особи , що виразилися, наприклад, в обез-врежіваніі співучасників, запобіганні вибуху, підпалу або інших дій, передбачених ст. 205 КК.
  Примітка до ст. 205 поширюється на осіб, що діють
  як індивідуально, так і в складі групи. Для індивідуально діючої особи звільнення від відповідальності настає
  1 САПП. 1992. № 20. Ст. 1669.

  і при пасивній (припинення підготовки акту тероризму), і при активній формі відмови (усунення наслідків своїх дій з підготовки акта). При підготовці акту тероризму в співучасті відмова одного із співучасників (крім виконавця) можливий толь-ко в активній формі. При невдалій спробі запобігання акту тероризму, якщо особа вчинила всі необхідні в даній обстановці дії, але з причин, від нього не залежать, пре-дотвратіть акт тероризму не вдалося, на дане особа повинна поширюються дія примітки до ст. 205 КК. Цей висновок ви-текает зі змісту закону, в якому йдеться про сприяння запобіганню, а не про запобігання акту тероризму.
  Дана норма певною мірою дублює статтю про добровільних відмову від злочину (ст. 31 КК), але в той же час розходиться з нею. Якщо дії особи підпадають під доброволь-ний відмова, то застосовується ст. 31 КК як норма Загальної частини КК, згідно з якою особа не підлягає кримінальній відповідальності.
  Відповідно ж з приміткою до ст. 205 КК особа звільняються-
  дається від кримінальної відповідальності.
  Якщо особа брала участь у підготовці або вчиненні НЕ-скількох актів тероризму, то вона звільняється від кримінальної відповідальності лише за ті акти, запобігання яких воно сприяло.
  Тероризм за об'єктивними ознаками має схожість з неко-торимі злочинами, зокрема з: диверсією (ст. 281 КК), приведенням у непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), умисним знищенням або повре-ждения майна (ст. 167 КК). Їх відмінність у тому, що вони на-носять збиток іншим об'єктам, іншим суспільним відносинам і в різній спрямованості суспільно небезпечного діяння. Тероризмом від диверсії відрізняється за цілями: мета тероризму - порушення громадської безпеки, залякування населення або надання впливу на прийняття рішень органами влас-ти; мета диверсії - підрив економічної безпеки та обороноздатності держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Терористичний акт (ст. 205 КК)."
 1. Стаття 24. Форми вини Коментар до статті 24
    терористичний акт (ст. 205 КК РФ). Так, явна незаконність дій (бездіяльності) при ухиленні від сплати податків (ст. ст. 198, 199 КК РФ) неможлива без наявності умислу особи на їх вчинення. Частина 2 коментованої статті визначає, що, якщо діяння відбувається тільки з необережності, воно може бути визнане злочином, коли така форма вини вказана в диспозиції статті Особливої
 2. Стаття 75. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям Коментар до статті 75
    терористичний акт - ст. 205 КК РФ; захоплення заручника - ст. 206 КК РФ; організація незаконного збройного формування або участь у ньому - ст. 208 КК РФ і
 3. Стаття 205. Терористичний акт Коментар до статті 205
    терористичного акту є громадська безпека, нормальне функціонування органів влади. Характерною рисою терористичного акту є прагнення суб'єкта посіяти страх у населення, паралізувати діяльність державних і громадських структур. Вплив терористичного акту розраховане на невизначено велике коло осіб або на конкретні органи влади, а в окремих
 4. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
    терористичної діяльності ", 205.2" Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму ", 206" Захоплення заручника ", 208" Організація незаконного збройного формування або участь у ньому ", 211" Викрадення судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу ", 220 "Незаконне поводження з ядерними матеріалами або
 5. § 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
    терористичний акт (ст. 205 КК) відрізняється від диверсії (ст. 281 КК) лише за змістом мети. По-третє, мотив і мета в багатьох нормах Особливої частини КК виконують функцію кваліфікуючих ознак і поет-му посилюють покарання за скоєний злочин (напри-мер, п. «е1», «з» - «м» ч. 2 ст. 105 КК). По-четверте, змістом мотиву і мети, навіть якщо вони не зазначені в нормі
 6. § 13. Довічне позбавлення волі
    терористичний акт (ч. 3 ст. 205 КК), посягання на життя державного чи загально-жавного діяча (ст. 277 КК), посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування (ст. 295 КК), посягання на життя співробітника правоохоронного - тельного органу (ст. 317 КК), геноцид (ст. 357 КК). Довічне позбавлення волі не призначається жінкам, а також особам,
 7. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
    терористичний акт, захоплення заручника, викрадення повітряного судна, піратство та ін.) Родовим об'єктом злочинів є сукупність суспільних відносин, що забезпечують громадську без-небезпека і громадський порядок, безпеку здоров'я на-селища, екологічну безпеку, безпеку руху та експлуатації транспорту, комп'ютерних інформаційних процесів (у широкому сенсі
 8. Алфавітно-предметний покажчик
    терористичної діяльності: 205.1. Зміст дисциплінарній військовій частині: 44, 55, 72; призначення с. в д. в. ч. умовно - 73; умовно-дострокове звільнення від с. в д. в. ч. - 79; звільнення від с. в д. в. ч. - 81. Утримання під вартою: 72, 301; місця с. п. с. - 321. Утримання місць розпусти: 232, 241. Створення шкідливих програм для ЕОМ: 273. Співвиконавці: 33, 34. Приховування:
 9. Стаття 24. Форми вини Коментар до статті 24
    терористичний акт (ст. 205), або має місце явна незаконність дій (бездіяльності), наприклад при ухиленні від сплати податків (ст. ст. 198, 199). Ці діяння неможливі без наявності умислу особи на їх вчинення. Частина 2 коментованої статті визначає, що, якщо діяння відбувається тільки з необережності, воно може бути визнане злочином, коли така форма вини вказана в
 10. § 4. Безвісна відсутність та юридична смерть
    терористичні акти), цей термін скорочується до шести місяців (п. 1 ст. 45 ЦК). Так, якщо вдалося встановити, що громадянин проживав у будинку, зруйнованому землетрусом, або купував квиток на морське (повітряне) судно, що зазнала невдачі, при цьому в ході пошуково-рятувальних робіт він не був виявлений в числі тих, хто врятувався, але не було виявлено (ідентифіковано) і його тіло, то для оголошення
© 2014-2022  yport.inf.ua