Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Сприяння терористичної діяльності (ст. 2051 КК).

Згідно п. 2 ст. 3 Федерального закону «Про протидію тероризму» терористична діяльність включає:
організацію, планування, підготовку, фінансування і ре-
алізації терористичного акту;

підбурювання до терористичного акту;
організацію незаконного збройного формування, пре-ступного співтовариства (злочинної організації), організованої групи для реалізації терористичного акту, а так само участь у такій структурі;
вербування, озброєння, навчання та використання терористи-
стов;
інформаційне чи інше пособництво в плануванні,
підготовці або реалізації терористичного акту;
пропаганду ідей тероризму, розповсюдження матеріалів або інформації, які закликають до здійснення террористичен-ської діяльності або обгрунтовують або виправдовують необхідність здійснення такої діяльності.
Об'єктивна сторона злочину передбачає неяк-до альтернативних самостійних дій, пов'язаних з со-дією терористичної діяльності:
схиляння особи до вчинення хоча б одного з преступле-
ний, передбачених ст. 205, 206, 208, 211, 277-279 і 360 КК;
вербування;
інше втягнення особи у вчинення хоча б одного з вище-
названих злочинів;
озброєння особи з метою вчинення хоча б одного з ука-
занних злочинів;
підготовка особи з метою вчинення хоча б одного з ука-
занних злочинів;
фінансування тероризму.
Під схилянням особи до вчинення хоча б одного з пре-
ступленій, передбачених ст. 205, 206, 208, 211, 277-279 і 360
КК, розуміються активні дії, спрямовані на збудження ня у схиляємо особи бажання, рішучості брати участь у со-вершении хоча б одного з перелічених злочинів і на-чало фактичного вчинення хоча б якихось приготуємо-них дій. Спосіб відмінювання може бути будь-яким, наприклад, умовляння, заклики до релігійного єдності, до націо-нальної згуртованості та солідарності, до почуття патріотизму, підкуп, обман, загроза, примус, психічний вплив.
Злочин фактично є спеціальним випадком підбурювання; воно закінчено з моменту вчинення будь

із зазначених дій, отримання згоди схиленого особи со-діяти терористичної діяльності та фактичне на-чало виконання хоча б якихось підготовчих дій. У разі відмови підбурюваного особи дії вовлекающего сле-дует визнавати замахом на розглядається злочин.
Під вербуванням розуміються дії, що носять систематичний характер, спрямовані на пошук співучасників зазначених терористи-стических злочинів, на формування злочинної групи, злочинної організації, включенні в них нових членів і т.д.
Під іншим залученням слід розуміти дії, що носять більш широкий і не такий конкретний характер, як схилення і вербування, наприклад, ідеологічна обробка і виховання мо-лодого покоління з прищепленням на майбутнє час навичок, визна-виділяється сприяння терористичній діяльності, наслідування-ня дорослим терористам, взяття з них прикладу, обробка род-ників, рідних в таких же цілях.
Під озброєнням слід розуміти постачання будь-якими ві-
дами зброї, як передбаченого Федеральним законом від
13 грудня 1996 № 150 -ФЗ «Про зброю» 1, так і бойовими виду-ми озброєння, бойовими припасами, вибуховими речовинами або вибуховими пристроями, зброєю масового знищення.
Підготовкою до скоєння хоча б одного з террористичен-ських злочинів визнаються такі дії, як, наприклад, навчання особи, його ідеологічна обробка, фізична трени-ровка, вогнева підготовка, прищеплення йому конкретних знань, навичок, прийомів, способів, тактики, методики здійснення та-ких злочинів, розробка планів здійснення терористи-стической діяльності, правил конспірації, придбання зброї, виготовлення і підробки документів, організація мате-риальной бази, транспорту.
Відповідно до ст. 24 Федерального закону «Про протидію-відно тероризму», «організація визнається терористичною і підлягає ліквідації (її діяльність - забороні) за ре-шенію суду на підставі заяви Генерального прокурора Російської Федерації або підпорядкованого йому прокурора в слу-чаї, якщо від імені або в інтересах організації здійснюються
1 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.

Організація, підготовка та вчинення злочинів, передбаченої ст. 205, 206, 208, 211, 277-280, 2821, 2822 і 360 Уго-ловного кодексу Російської Федерації, а також у разі, якщо зазначені дії здійснює особа, яка контролює реалізацію організацією її прав і обов'язків ».
У поняття фінансування тероризму згідно прямуючи-нию 1 до ст. 2051 КК включені два варіанти. Перший - ряд альтернативних дій, спрямованих на фінансування конкретного злочину - надання коштів, збір коштів, надання фінансових послуг з усвідомленням винною особою того, що вони призначені для фінансування організації, під-готовки або вчинення хоча б одного із злочинів, передбачених - смотренних ст. 205, 206, 208, 211, 277-279 і 360 КК. Другий ва-
риант охоплює дії, спрямовані на забезпечення орга-нізованной групи, незаконного збройного формування, злочинного співтовариства (злочинної організації), створених або створюваних для здійснення хоча б одного із зазначених злочину. Наприклад, грошові відрахування для материаль-ного постачання членів злочинної групи, в загальну касу пре-ступнях організації, покупка для них зброї, транспорту, жи-ліща, об'єктів нерухомості, фінансування виготовлення підроблених документів, хабарів корумпованим должност-ним особам органів державної влади) .
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Обов'язковою ознакою цього злочину є при-ляется спеціальна мета - забезпечення здійснення хоча б од-ного із зазначених злочинів.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16-річного віку. Частина 2 ст. 2051 КК передбачає в якості квалифици-рующего обставини використання свого службового по-розкладання. Суб'єктом такого злочину може бути як посадова особа, так і рядові службовці державних і муніципальних установ, підприємств, а також особи, ви-що виконують управлінські функції в комерційних чи інших організаціях. Під використанням особою свого службового становища слід розуміти фактичне використання своїх службових повноважень, авторитету в силу займаної повинно-сті, використання атрибутів влади, надання будь-якої

інформації службового характеру, надання допомоги корруп-
ционного характеру і т.д.
При здійсненні дій, передбачених ст. 2051 КК і ст. 205, 206, 208, 211, 277-279 і 360 КК, винна особа несе відповідальність за сукупністю злочинів.
У примітці 2 до ст. 2051 КК вказані необхідні умови звільнення від кримінальної відповідальності. Особа, яка вчинила злочин, передбачений ст. 2051 КК, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона в будь-якій формі вчасно-менним повідомленням органам влади або іншим чином спосіб-ствовало запобігання або припинення злочинного посягань-тва, який вона фінансувала та (або) вчинення кото-рого сприяло, і якщо в його діях не міститься складу іншого злочину. Своєчасність повідомлення про преступле-ванні передбачає наявність у відповідних органів влади можливості запобігти настанню небезпечних наслідків терористичної діяльності, наприклад, вибуху, підпалу, ги-білі людини. Сприяння іншим чином може виражати-ся у скоєнні якихось певних дій, наприклад, допомогу у звільненні заручників, в домовленість терористів пре-Крат свої дії, їх роззброєння, відмови здійснити посягань-будівництві на життя державного чи громадського діяча, представника іноземної держави або міжнародної організації і т.д. При наявності в діях особи іншого складу злочину воно несе кримінальну відповідальність за це пре-ступление, а за ст. 2051 КК звільняється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сприяння терористичної діяльності (ст. 2051 КК). "
 1. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  сприяння терористичній діяльності (ст. 2051 КК), публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму (ст. 2052 КК), захоплення заручника (ст. 206 КК), завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207 КК), бандитизм (ст. 209 КК), масові заворушення (ст. 212 КК), хулі-ганство (ст. 213 КК), вандалізм (ст. 214 КК), приведення в негідника-ність
 2. 13.8. Режим воєнного стану
  сприяння таким органам і особам; 2) з'являтися за викликом у федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ і органи військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, а також у військові комісаріати районів , міст без районного поділу, інших муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень, на територіях яких вказані громадяни
 3. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  сприяння учасникам процесу в реалізації конституційного правана захист. Принцип презумпції невинності. Презумпція в перекладі з латинської мови означає припущення, засноване на ймовірності. Суть принципу презумпції невинності (без згадки самого терміна) в Конституції РФ сформульована таким об-разом: «Кожен обвинувачений в скоєнні злочину вважається невинним,
 4. 12.1. Система забезпечення безпеки - в Російській Федерації
  сприяння у забезпеченні безпеки відповідно до Закону РФ «Про безпеку» (ст. 2). Безпека досягається проведенням єдиної державної політики в галузі забезпечення безпеки, системою заходів екоч комічного, політичного та організаційного характеру. Для створення і підтримки необхідного рівня захищеності об'єктів безпеки розробляється система правових норм,
 5. 12.2. федеральна служба безпеки РФ
  сприяння органам ФСБ Росії на конфіденційній 'основі; S необхідність забезпечення власної безпеки. Перелік підстав для здійснення контррозвідувальної діяльності вичерпний і може бути змінений або доповнений лише федеральними законами. У процесі контррозвідувальної діяльності органи ФСБ Росії можуть використовувати гласні і негласні методи і засоби, особливий
 6. Стаття 33. Види співучасників злочину Коментар до статті 33
  сприяв вчиненню цього злочину порадами, вказівками або заздалегідь обіцяв приховати сліди злочину, усунути перешкоди, не пов'язані з наданням допомоги безпосереднім виконавцям злочину, збути викрадене і т.п., належить кваліфікувати як співучасть у скоєному у формі пособництва з посиланням на частину п'яту статті 33 КК РФ ". --- -
 7. Стаття 205.1. Сприяння терористичної діяльності Коментар до статті 205.1
  сприяння терористичній діяльності. Ця діяльність відповідно до ст. 3 названого Закону N 35-ФЗ включає в себе: а) організацію, планування, підготовку, фінансування і реалізацію терористичного акту; б) підбурювання до терористичного акту, в) організацію незаконного збройного формування, злочинного співтовариства (злочинної організації), організованої групи
 8. Стаття 205.2 . Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму Коментар до статті 205.2
  сприяння терористичній діяльності, яке також може бути вчинено шляхом підбурювання до вчинення злочинів терористичного характеру. Різниця полягає, по-перше, в тому , що підбурювання за сприяння терористичній діяльності направлено на конкретну особу або конкретних осіб, а при призові до здійснення терористичної діяльності - на індивідуально не Коментар до п. 1
 9. сприяння прикордонним військам в охороні Державного кордону Російської Федерації та ін Для вирішення покладених на них завдань військової безпеки внутрішні війська мають право застосовувати зброю, бойову та спеціальну техніку, тобто застосовувати військові методи. Основне призначення внутрішніх військ полягає в усуненні внутрішніх загроз військової безпеки Російської Федерації. У внутрішніх
  Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
 10. терористичної діяльності ", 205.2" Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму ", 206" Захоплення заручника ", 208" Організація незаконного збройного формування або участь у ньому ", 211" Викрадення судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу ", 220" Незаконне поводження з ядерними матеріалами або
  террористической деятельности", 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", 206 "Захват заложника", 208 "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", 211 "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава", 220 "Незаконное обращение с ядерными материалами или
© 2014-2022  yport.inf.ua