Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Гречушкіна. Спадкування і заповіт, що часто задаються, зразки документів, 2008 - перейти до змісту підручника

Визнання спадкоємця негідним (відстороненим)

Особи, відсторонені від спадщини, називаються негідними спадкоємцями . ГК в ст. 1117 передбачає три підстави для відсторонення від спадкування.
1. Не мають права наследованіякак за законом, так і по завещаніюліца, які вчинили умисні протиправні дії, спрямовані проти спадкодавця або кого небудь з його спадкоємців, або проти здійснення останньої волі спадкодавця, вираженої в заповіті.
Такими протиправними діями можуть бути, наприклад, вбивство чи спроба вбивства спадкодавця або кого небудь з спадкоємців, а також дії, що створюють загрозу їх життю та здоров'ю. Зти дії можуть бути спрямовані на те, щоб незаконно вступити в права спадкування, збільшити свою або чию або частку спадщини.
Для визнання цих осіб негідними спадкоємцями необхідно, щоб всі перераховані вище обставини були підтверджені в судовому порядку.
Приклад
В. звернулася до суду з вимогою визнати незаконною спадкоємицею дружину свого сина С. Після смерті сина спадкове майно включало двокімнатну квартиру і машину. Заповіт на дане майно було відсутнє, і до спадкоємства були покликані сама В. - мати померлого, його дружина С. і їх неповнолітній син. Таким чином, кожен із спадкоємців мав право успадковувати належну їм за законом частку квартири і машини.
Підставою для позову послужила та обставина, що С, вдова померлого, ще до вступу в права спадкування продала машину, що входить до складу спадкового майна. Таким чином, вона розпорядилася на свою користь майном, яке мало перейти у спадок не тільки їй, але й іншим спадкоємцям.
У ході судового розгляду у справі з'ясувалося, що продаж машини була здійснена за підробленої довіреності, нібито виданої на її ім'я спадкодавцем.
На цій підставі було порушено кримінальну справу за звинуваченням громадянки С. в шахрайських діях.
Ці обставини, а також те, що дії С. були спрямовані проти однієї зі спадкоємиць-позивачки В., фактично були спробою збільшення своєї частки спадщини, підтверджені судом, що послужило визнанням С. негідною спадкоємицею і відстороненню її від спадкування після свого покійного чоловіка.
Проте ЦК передбачає можливість наслідування негідними спадкоємцями майна, яке було заповідано їм спадкодавцем після визнання їх такими. Зто означає, що, якщо спадкоємець вчинив які або протиправні діяння за життя спадкодавця, але проте спадкодавець заповідав на його користь яке або майно, такий спадкоємець має право успадковувати це майно.
2. Іншою підставою для відсторонення від спадкування служить позбавлення батьківських прав, причому це підстава стосується лише спадкування за законом Тобто якщо в судовому порядку батьки були позбавлені батьківських прав щодо своїх дітей і не відновлені в них до дня відкриття спадщини, то вони не мають права спадкування за законом після своїх дітей. У той же час вони мають право успадковувати майно після своїх дітей, якщо це майно було їм заповідано.
Приклад
З. була позбавлена батьківських прав відносно своєї неповнолітньої дочки І. У віці 37 років І. загинула, і після її смерті відкрилася спадщина, що складається з автомашини і квартири. Мати І. подала заяву про вступ у спадщину після померлої дочки, але їй було відмовлено в цьому, так як на момент відкриття спадщини її батьківські права відновлені були.
3. Крім того, можуть бути усунені від спадкування за законом громадяни, які злісно ухилялися від виконання покладених на них обов'язків по утриманню спадкодавця (наприклад, виплата аліментів, зміст престарілих непрацездатних батьків і т. п.). Відсторонення від спадкування за законом таких громадян відбувається тільки на підставі рішення суду, яке приймається на вимогу зацікавлених осіб, наприклад інших спадкоємців або їх законних представників.
Дані підстави для відсторонення від спадкування поширюються і на тих спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, наприклад на утриманців спадкодавця, які робили протиправні дії проти нього або інших спадкоємців.
Протиправні діяння і ті обставини, які служать підставою для визнання спадкоємця негідним, повинні бути обов'язково підтверджені:
1) вчинення кримінальних діянь - вироком суду;
2) позбавлення батьківських прав - рішенням суду;
3) злісне ухилення від виконання обов'язків по утриманню спадкодавця - рішенням суду.
Законодавством передбачено, що ті громадяни, які були визнані негідними спадкоємцями або не мають права успадковувати, необгрунтовано отримали майно зі складу спадщини, зобов'язані повернути це майно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визнання спадкоємця негідним (відстороненим) "
 1. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  визнані недієздатними згодом (після складання заповіту). Однак у першому випадку заповіт може бути оскаржене самим заповідачем чи іншими особами (чиї права або охоронювані законом інтереси порушені, зокрема, законними спадкоємцями) по підставі п. 1 ст. 177 ЦК з наслідками, передбаченими в абз. 2 п. 1 ст. 171 ЦК, а в другому - опікуном недієздатної заповідача по підставі
 2. § 2. Зміст заповіту
  визнання спадкоємця негідним відповідно до ст. 1117 ЦК. Деякі із зазначених заповідальнихрозпоряджень (призначення спадкоємця, розпорядження інтелектуальними правами) були вже розглянуті, деякі (заповідальне розпорядження правами на грошові кошти в банку, призначення виконавця заповіту) будуть розглянуті в інших параграфах даної глави. Тут же зупинимося на таких
 3. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  визнання душоприказника недієздатним або обмежено дієздатним, несумлінність виконавця та ін Для здійснення своїх функцій виконавець заповіту наділений сукупністю прав і обов'язків, спрямованих на прийняття заходів щодо спадкового майна. Коло повноважень закріплюється в заповіті, яким призначений виконавець заповіту, і засвідчується свідоцтвом, що видається
 4. § 1. Здійснення спадкових прав
  визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним та визнання негідним спадкоємцем (ст. 1117 ЦК). Нотаріус зобов'язаний сповістити тих спадкоємців, адреси яких йому відомі. Цей обов'язок зберігається у нотаріуса навіть після закінчення строку для прийняття спадщини, так як спадкоємці та після його закінчення можуть довести факт прийняття або відновити пропущений строк. Розшук невідомих
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  визнані нечинними і не підлягають застосуванню з 1 червня 2004 * (13) Див: Цивільне право . Частина друга: підручник / відп. ред. В.П. Мозолин. М., 2007. С. 838 (автор глави - М.Н. Кузнєцової). * (14) Див: ФЗ від 6 березня 2006 р. "Про протидію тероризму" (СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146); ФЗ від 21 листопада 1995 р. "Про використання атомної енергії" (СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4552). * (15) Ст.
 6. 2. Способи та строки прийняття спадщини
  визнання такого спадкоємця прийняли спадщину суд визначає частки всіх спадкоємців у спадковому майні. Ті свідоцтва про право на спадщину, що були видані раніше, визнаються судом недійсними (абз. 2 п. 1 ст. 1155 ЦК). При необхідності суд визначає заходи щодо захисту прав нового спадкоємця на отримання належної йому частки спадщини. За загальним правилом майно,
 7. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  визнання його недійсним, які виробляються на підставі норм відповідної галузі права. Нарешті, специфіка протиправності в розглянутій області, особливо у сфері діяльності правоохоронних органів і суду, полягає ще й у тому, що дія відповідного органу або посадової особи на момент їх вчинення можуть формально відповідати всім вимогам закону, але в кінцевому
 8. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  визнано і не оспорено особою, що є в дійсності матір'ю (батьком) дитини * (400). У той же час якщо дитина усиновлена в малолітньому віці і не знає про усиновлення, то в такій сім'ї можуть існувати атмосфера і відносини, ідентичні відносинам у кровно-родинної сім'ї. Але навіть якщо відсутні зовнішні відмінності сім'ї з усиновленою дитиною від кровно-родинної родини або
 9. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  визнання спадкоємця за заповітом негідним, при недійсності заповіту, при спадкуванні обов'язкової частки - абз. 1 п. 1 ст. 1117, ст. 1131, 1149 ЦК). Спадкоємець може призиватися до спадкоємства за заповітом і за законом одночасно (п. 2 ст. 1152 ЦК). Звідси можна зробити висновок, що в регулюванні спадкового правонаступництва домінує приватний метод, при цьому призначення публічного
 10. § 1. Загальні положення про заповіті
  визнаними правилами вирішення протиріч у випадку, якщо який-небудь галузевої закон або підзаконний нормативний акт не відповідають зазначеному Кодексу. Особливості заповіту як угоди. З точки зору класифікації юридичних фактів заповіт є угодою (ст. 153 ЦК) * (577). Дана кваліфікація природи заповіту веде, зокрема, до того, що до заповітів застосовні загальні норми глави
© 2014-2022  yport.inf.ua