Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ III. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ


Стаття 35. Республіка охороняє працю у всіх його формах і застосуваннях. Вона піклується про підготовку та підвищення професійної кваліфікації трудящих.
Вона сприяє розвитку і підтримує міжнародні організації й угоди, що мають мету закріпити й упорядкувати трудові права.
Вона визнає свободу еміграції за умови дотримання обов'язків, встановлених законом в загальних інтересах, і захищає італійських трудящих за кордоном.
Стаття 36. Трудящий має право на винагороду, що відповідає кількості і якості його праці і достатнє, в усякому разі, для забезпечення йому і його родині вільного і гідного існування.
Максимальна тривалість робочого дня встановлюється законом.
Трудяща має право на щотижневий відпочинок і на щорічну оплачувану відпустку, він не може від них відмовитися.
Стаття 37. Працююча жінка має ті ж права і при однаковому працю отримує однакову з трудящим чоловіком винагороду. Умови праці повинні дозволяти їй виконувати головну для неї сімейну функцію і повинні забезпечувати належну охорону інтересів матері і дитини.
Закон встановлює мінімальний вік для роботи по найму. Шляхом видання спеціальних норм Республіка охороняє працю неповнолітніх і гарантує їм право на рівну винагороду за рівного працю.
Стаття 38. Кожен громадянин, не здатний до праці і позбавлений необхідних засобів до існування, має право на підтримку та соціальне забезпечення.
Трудящі мають право на те, щоб для них були передбачені і забезпечені засоби, що відповідають їх життєвим потребам, у випадках нещастя, хвороби, інвалідності, старості і не залежної від них безробіття.
Ненавчені і підлітки мають право на освіту і професійне навчання.
Приписи цієї статті здійснюються органами та установами, створеними державою або яким воно надає підтримку.
Приватна благодійність вільна.
Стаття 39. Освіта профспілок вільно.
Профспілкам не можуть бути поставлені будь-які зобов'язання, крім їх реєстрації в місцевих або центральних установах згідно з правилами, встановленими законом.
Умовою реєстрації статутів профспілок є наявність внутрішньої організації, що грунтується на демократичних засадах.
Зареєстровані профспілки мають права юридичної особи. Беручи участь з числом голосів, пропорційним числу членів в кожному союзі, вони можуть укладати колективні трудові договори, що мають обов'язкову силу для всіх осіб, що належать до тих категорій трудящих, яких стосуються ця договори.
Стаття 40. Право на страйк здійснюється в рамках законів, що регулюють це право.
Стаття 41. Приватна господарська ініціатива вільна.
Вона не може здійснюватися в суперечності з суспільною користю або чином, заподіює шкоду безпеці, свободі чи людській гідності.
Закон визначає програми заходів і контроль, за допомогою яких публічна і приватна економічна діяльність може спрямовуватися і координуватися в соціальних цілях.
Стаття 42. Власність може бути державною або приватною. Економічні блага належать державі, товариствам або приватним особам.
Приватна власність визнається і гарантується законом, який визначає способи її придбання і користування, а також її межі з метою забезпечення її соціальної функції і доступності для всіх.
У передбачених законом випадках приватна власність може бути отчуждаема в загальних інтересах за умови виплати компенсації.
Закон встановлює правила і межі спадкування за законом і за заповітом, а також права держави щодо спадкових маєтностей.
Стаття 43. З метою загальної користі закон може спочатку закріпити або ж передати за умови виплати компенсації державі, публічним установам, об'єднанням трудящих або споживачів певні підприємства або категорії підприємств, що належать до основних публічним службам або до джерел енергії або володіють монопольним становищем і становлять предмет важливих суспільних інтересів.
Стаття 44. З метою досягнення раціональної експлуатації землі і встановлення справедливих соціальних відносин закон накладає зобов'язання на приватну земельну власність, встановлює граничні розміри цієї власності відповідно по областях і сільськогосподарським зонам, сприяє поліпшенню земель, перетворенню великих землеволодінь та реконструкції виробничих одиниць; підтримує дрібну і середню власність.
Закон сприяє розвитку гірських місцевостей.
Стаття 45. Республіка визнає соціальну функцію кооперації, заснованої на взаємодопомозі і не яка має цілей приватної спекуляції. Закон сприяє розвитку кооперації, заохочує її необхідними засобами і забезпечує шляхом належного контролю характер і цілі кооперації.
Закон передбачає охорону і розвиток ремесел.
Стаття 46. З метою підвищення економічного і соціального рівня трудящих і відповідно до потреб виробництва Республіка визнає право трудящих брати участь в управлінні підприємствами на умовах і в межах, встановлених законами.
Стаття 47. Республіка заохочує і охороняє заощадження в усіх формах; вона регламентує, координує і контролює кредитну справу.
Вона сприяє вкладенню заощаджень населення у житлову власність, в безпосередньо культивовану земельну власність і у формі прямого або непрямого акціонаріата у великі виробничі комплекси країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ III. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ "
 1. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  У сучасній науці не склалося єдиної думки про час зародження російського самоврядування. Ряд авторів відносять зародження общинного самоврядування в Росії до часу становлення та розвитку общинного ладу у слов'ян, об'єднання виробничих громад в союзи громад і міські поселення, поділу влади на центральну і місцеву. --- Див: Постовий Н.В.
 2. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 3. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  Відомо, що для того, щоб підприємство випускало свою продукцію, необхідно організувати належним чином його роботу. Представницький орган муніципального освіти також випускає свою "продукцію" - приймає рішення, в першу чергу нормативні рішення. Тому й тут потрібна дієздатна структура, чітка організація правотворчої діяльності, необхідні "цеху" - комітети, комісії,
 4. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  Принципова можливість створення муніципальними утвореннями власних контрольних органів випливає зі змісту Конституції РФ. БК РФ в п. 2 ст. 265 підтверджує право представницьких органів місцевого самоврядування на створення власних контрольних органів для проведення зовнішнього аудиту бюджетів. Згідно ст. 153 БК РФ представницькі органи місцевого самоврядування формують і
 5. § 1. Глава муніципального освіти
  Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу. У разі обрання на муніципальних виборах він або входить до складу представницького органу місцевого самоврядування з правом вирішального голосу і є його головою, або очолює місцеву
 6. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 7. § 4. Муніципальне правотворчість
  Підготовка муніципальних правових актів - складна і копітка робота, одна з найважливіших сторін діяльності муніципального освіти. В умовах інтенсивності і розширення обміну правотворчої (нормотворчої) діяльності органів місцевого самоврядування зростає значення якісної підготовки муніципальних правових актів, а також дотримання нормотворчої техніки при їх підготовці.
 8. § 1. Муніципальна власність
  Муніципальна власність визнається і захищається державою нарівні з іншими формами власності. Вона являє собою вид публічної власності поряд з державною власністю. Цільовий характер муніципальної власності. У власності муніципальних утворень може перебувати майно, призначене, по-перше, для вирішення питань місцевого значення, по-друге, для
 9. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 10. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
© 2014-2022  yport.inf.ua