Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006 - перейти к содержанию учебника

6. Що саме підлягає відшкодуванню?


Законодавством передбачено наступні види відшкодування:
1) заробітку та інших грошових доходів, які громадянин втратив внаслідок незаконних дій правоохоронних органів;
2) майна (в тому числі грошей, грошових вкладів і відсотків по них, цінних паперів та відсотків по них, часток у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибутку, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфіскованого або зверненого в доход держави судом, вилученого органами дізнання чи досудового слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майна, на яке накладено арешт;
3) штрафів, стягнутих на виконання вироку суду, судових витрат та інших витрат, сплачених громадянином;
4) сум, сплачених громадянином у зв'язку з наданням йому юридичної допомоги;
5) моральної шкоди.
Розглянемо більш детально кожний із видів шкоди, які підлягають відшкодуванню.
Найбільш поширеним видом втрат, які підлягають відшкодуванню, є заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних дій правоохоронних органів
Зокрема законодавством заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яка за трудовим договором виплачується працівникові за виконану ним роботу; а інші витрати, - як суми, стягнуті з громадянина на виконання вироку в частині задоволеного цивільного позову, суми,
Амністія - повне звільнення Законом України зазначених у ньому осіб від кримінальної відповідальності чи від відбування покарання (повна амністія) або часткове звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (часткова амністія).
2
Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи. Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років.
внесені ним на відшкодування матеріальної шкоди добровільно або примусово, а також суми, витрачені на оплату проїзду за викликами органів розслідування і суду та найом жилого приміщення.
Втрата заробітку та інших доходів громадян підлягає відшкодуванню за час:
- тримання під вартою,
- відбування покарання або адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт,
- відсторонення від посади за постановою слідчого або прокурора,
- перебування на стаціонарній судово-психіатричній експертизі,
- відсутності на роботі у зв'язку з викликом громадянина до органів розслідування або суду як підозрюваного, підсудного, обвинуваченого,
- працевлаштування в межах 3-місячного строку до прийняття адміністрацією підприємства, установи, організації рішення з цього питання у встановлений місячний строк,
- між проголошенням виправдувального вироку і вступом його у законну силу.
Незалежно від способу відшкодування шкоди, на вимогу потерпілого вона відшкодовується у повному обсязі, включаючи і неодержані доходи.
Розмір заробітку та інших грошових доходів, які Вами втрачено внаслідок незаконних дій правоохоронних органів, і, які підлягають відшкодуванню, визначається з урахуванням заробітку, не одержаного за час відсторонення від роботи (посади), за час відбування кримінального покарання чи виправних робіт.
Розмір шкоди громадянинові, який відбував виправні роботи за місцем роботи або в інших місцях, обчислюється у вигляді сум, відрахованих з заробітної плати на виконання вироку або ухвали суду чи постанови судді. При заліку заробітку громадянина, який відбував покарання в місцях позбавлення волі, враховується тільки та його частина, яка нарахована йому після відрахування витрат на утримання виправно-трудових установ.
Необхідно мати на увазі! Оскільки законом закріплюється принцип повного відшкодування збитків, слід виходити з того, що збитки (пряма та упущена вигода) підлягають відшкодуванню з урахуванням офіційного індексу інфляції. Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України та щомісяця публікуються, зокрема у газеті "Урядовий кур'єр".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "6. Що саме підлягає відшкодуванню?"
 1. § 7. Правові наслідки недійсності правочнну
  саме наслідки недійсності нікчемного правочину будуть застосовуватися у кожному окремому випадку. Пропозиції або бажання сторін не мають правового значення. Правочин за своїм змістом може перебувати в різному співвідношенні з вимогами закону: одні з його умов можуть суперечити цим вимогам, інші - ні. Отже виникає питання про можливість визнання недійсною частини правочину. Стаття 217 ЦК у
 2. 4.1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку)
  саме кісником ділянки. Проте, системний аналіз усіх частин сг. 376 11 К дозволяє зробити висновок, що сказане може стосуватися лише і.існика, оскільки інші ситуації окремо передбачені відповідними юрмами. Ще однією важливою цивільно-правовою правомочністю у галузі і і носин власності на земельну ділянку є перехід права на земельну іілянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що
 3. § 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
  саме земельної ділянки, а не права користування нею (ст. 350 ЦК); 4) знищення земельної ділянки або такого її пошкодження, що виключає можливість використання для задоволення сільськогосподарських потреб; 5) визнання недійсним правочину, що є підставою встановлення емфітевзису; 6) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (п. "а" ст. 143 ЗК); 7) домовленості власника
 4. § 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні
  саме зобов'язання не припиняє і не змінює. Це має практичне значення, зокрема, для обчислення позовної давності. Так, оскільки регресне зобов'язання виникає вперше, то й загальна позовна давність для нього складає 3 роки (ст. 257 ЦК). При заміні кредитора зобов'язання продовжує існувати, не відбувається і переривання позовної давності (ст. 264 ЦК), а тому вимоги нового кредитора до боржника
 5. § 6. Припинення зобов'язань
  підлягає судовому розгляду і зарахування можливе лише за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 601 ЦК зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї зі сторін. Можливість заліку за заявою однієї зі сторін, разом з тим, означає неприпустимість заперечування зарахування іншою стороною. Зарахування не допускається щодо зустрічних вимог: 1) про відшкодування шкоди, завданої
 6. § 7. Виконання зобов'язань
  саме тих благ, заради яких він вступив у договірні відносини. Розрізняють виконання зобов'язання залежно від властивостей речей, що є їх предметом, виконання грошових зобов'язань, а також виконання альтернативних і факультативних зобов'язань. Якщо кредитору повинна бути передана індивідуально-визначена річ, то зобов'язання може бути виконане тільки шляхом надання саме цієї речі. Якщо
 7. 3.2. Завдаток
  підлягає поверненню. Разом з тим у випадку невиконання зобов'язання перед кредитором та боржником постає питання про відшкодування завданих цим збитків. У зв'язку з цим ч. 2 ст. 571 ЦК встановлює, що сторона, винна у порушенні зобов'язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором. Отже, якщо за
 8. 4.1. Неустойка
  підлягає сплаті незалежно від наявності збитків (ст. 624 ЦК). Вона стимулює боржника до належного виконання, а також компенсує (повністю або частково) збитки, які можуть бути заподіяні невиконанням зобов'язання. Тому сплата неустойки не звільняє від виконання зобов'язання в натурі (ст. 552 ЦК). Умовами стягнення неустойки є невиконання зобов'язання і вина боржника, незалежно від наявності
 9. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  саме мета придбання товару - для особистого, домашнього або іншого використання, а не для здійснення підприємницької діяльності, про що йдеться далі. 2. Продавець передає покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Якшо покупець придбає товар для подальшого здійснення підприємницької діяльності з
 10. § 1. Договір найму (оренди)
  саме їм. Виходячи з цього, положення § 1 гл. 58 ЦК "Загальні положення про найм (оренду)" застосовуються в усіх випадках, якщо таке застосування не суперечить спеціальним положенням як, власне, ЦК, що регулюють різновиди найму (наприклад, положенням §§ 2-6; главам 59-60 тощо), так і спеціальних актів, зокрема, тих, що зазначені вище. Тобто, для визначення, які нормативні положення слід
© 2014-2022  yport.inf.ua