Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена


1. Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини.
За заявою усиновлювачів може бути змінено ім'я дитини. Для такої зміни потрібна згода дитини. Така згода не вимагається, якщо дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені.
2. Якщо усиновлювач записується батьком дитини, відповідно змінюється по батькові дитини.
3. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім'я та по батькові можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи.
4. Про зміни, передбачені у цій статті, суд зазначає у рішенні про усиновлення.
1. Як відомо, належність особи до певного роду встановлюється за допомогою прізвища, яке не лише вказує на генетичний зв'язок з пращурами, національність та генеалогію, але й викликає низку правових наслідків: дозволяє встановити родичів, спадкоємців, спадкодавців тощо. Тобто прізвище є постійним нагадуванням дитині про її кровноспоріднені зв'язки.
2. Якщо усиновлення провадиться без збереження таємниці усиновлення, тобто без запису усиновлювача матір'ю (батьком) дитини, за усиновленою дитиною зберігаються її родинне прізвище, ім'я, надане батьками, та по батькові, вказане у свідоцтві про народження. Таке положення цілком відповідає Конвенції про права дитини, яка передбачає обов'язок держав-учасниць поважати право на повагу до своєї індивідуальності, частиною якого є прізвище, ім'я та по батькові дитини. При подібному усиновленні відбувається «усиновлення як таке», яке має на меті саме усиновити дитину в нову сім'ю, але не припинити його зв'язок з кровними родичами фактично. Однак правовий статус усиновленої дитини, яка зберігає своє прізвище та по батькові, нічим не відрізняється від статусу дитини, якій у зв'язку з усиновленням змінюються ці характеристики.
3. У випадку ж, якщо усиновлювач записується батьком (матір'ю) дитини, фактично виникає інший вид усиновлення, хоча на перший погляд провадиться лише процедура зміни прізвища та по батькові усиновлюваного. Рішення суду про зміну прізвища та по батькові дитини означає, що в сім'ю приймається не просто дитина, позбавлена батьківського піклування, а ніби рідні син чи донька. Відмінність від вищезазначеного усиновлення очевидна: на прохання усиновлювача (усиновлювачів) дитині присвоюється його (їхнє) прізвище і встановлюється по батькові. Цим юридично і фактично по-іншому визначається подальше життя дитини, документально припиняється зв'язок з колишніми батьками та родичами, що означає входження усиновленого в родинний союз усиновлювача.
Відмовити усиновлювачеві, який записується матір'ю (батьком) усиновленого, у зміні прізвища та по батькові усиновлюваної особи суд не може, і в його рішенні повинні бути вказані нові прізвище та по батькові усиновленого.
4. При усиновленні дитини однією жінкою по батькові усиновленого визначається по імені особи, яку вона назвала в якості батька усиновленої дитини. Якщо усиновлювачем є чоловік, по батькові дитини визначається по імені усиновлювача.
5. Якщо усиновлювач (усиновлювачі) у майбутньому змінять прізвище або ім'я, зміна прізвища та по батькові усиновленої дитини повинна здійснюватися за правилами ст. ст. 148, 149 СК.
6. До зміни імені усиновленого слід підходити вкрай виважено. Перш за все це може суперечити Конвенції про права дитини, яка передбачає обов'язок держав-учасниць поважати право дитини на збереження своєї індивідуальності, частиною якого є ім'я дитини. Тому така зміна можлива лише при дотриманні гарантій, що захищають права дитини від порушення. У зв'язку з цим сімейне законодавство України встановлює правило, що для такої зміни потрібна згода дитини. Виняток зроблено лише для випадків, коли дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені (абз. 2 ч. 1 ст. 231 СК).
Слід відзначити, що на відміну від згоди дитини на запис усиновлювача матір'ю (батьком) дитини закон не встановлює граничного віку, з якого дитина повинна надавати згоду на зміну її імені. Тому при вирішенні цього питання суд зобов'язаний враховувати думку дитини якщо вона може висловити своє ставлення до такої зміни.
7. Частина 3 ст. 231 СК встановлює правило, що при усиновленні повнолітньої особи її прізвище, ім'я та по батькові можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена"
 1. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  При вступі до шлюбу закон (ст.19 КпШС України) надає подружжю право залишати кожному з них дошлюбне прізвище. За їх взаємною згодою, вони мають право вибирати спільне прізвище, яке повинно бути прізвищем одного з них. Вибір іншого прізвища законодавцем не допускається. Кожний з подружжя не має будь-яких переваг у виборі спільного прізвища, питання про вибір прізвища вирішується ними спільно. В
 2. Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  1. Суд розглядає справи про встановлення факту: 1) родинних відносин між фізичними особами; 2) перебування фізичної особи на утриманні; 3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню; 4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; 5) проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 3. § 4. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану
  Ім'я громадянина. Право на ім'я є особистим правом громадянина. Громадянин набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям, яке включає прізвище, власне ім'я та по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю. Не можна навіть уявити собі, щоб цивільні правовідносини виникали між громадянами, які б не мали чіткого уявлення про того, з ким саме вони вступають у
 4. Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів
  1. Кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. 2. Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін. Способами захисту сімейних прав та інтересів зокрема є: 1) встановлення правовідношення; 2) примусове виконання добровільно не виконаного
 5. Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу
  1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. 2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо
 6. Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності
  1. Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. 2. Об'єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя і внесені до сімейного бюджету або внесені на його особистий рахунок у банківську (кредитну) установу. 3. Якщо одним із подружжя укладено
 7. Стаття 146. Визначення імені дитини
  1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини. 2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. 3. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом
 8. Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
  1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. 2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. 3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років. 4. За заявою батьків або одного з них, якщо
 9. Стаття 149. Зміна по батькові дитини
  1. У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою. 1. По батькові фізичної особи може бути змінено в разі зміни її батьком свого власного імені у порядку, встановленому Положенням про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від
 10. Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена
  1. На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін. Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється. 1. Відповідно до
© 2014-2022  yport.inf.ua