Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу


1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.
2. Державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто.
3. Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.
1. В коментованій статті визначається юридичне та соціальне значення державної реєстрації шлюбу. В першу чергу треба зазначити, що реєстрація шлюбу спрямована на забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей. В суто правовому розумінні державна реєстрація шлюбу є юридичним фактом, який входить до юридичного складу, що породжує виникнення шлюбного правовідношення (див. п. 3 коментаря до ст. 21 СК). Наявність зареєстрованого шлюбу свідчить про юридичний зв'язок чоловіка та жінки, набуття ними відповідної сукупності прав та обов'язків подружжя. Факт державної реєстрації шлюбу впливає і на інші цивільні відносини (порядок визначення походження дитини, спадкування тощо).
2. Шлюб підлягає державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану, який укладає відповідний актовий запис. Реєстрація шлюбу, як і усіх інших актів цивільного стану, провадиться в книгах спеціального зразка, які є єдиними доказами засвідчених у них фактів (ст. 19 Закону України № 3807-ХІІ «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24.12.2003 р.). Заявник повинен бути ознайомлений з даними, внесеними до актового запису, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела реєстрацію акта цивільного стану (п. 1.1 Правил реєстрації актів цивільного стану).
Про факт реєстрації актів цивільного стану органами реєстрації видаються відповідні свідоцтва на бланках суворої звітності, виготовлених за єдиними зразками (ст. 21. Закону України № 3807-ХІІ «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24.12.2003 р.). Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Таке Свідоцтво видається на підставі вчиненого актового запису цивільного стану і в повній відповідності до нього.
За реєстрацію актів цивільного стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, виданих у зв'язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито в розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством України (п. 1.6 Правил реєстрації актів цивільного стану).
3. Треба зазначити, що коментована стаття зазнала певних змін. В первісному варіанті в ч. 2 ст. 27 СК України містилося правило, згідно з яким державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто. Однак Законом України від 22 грудня 2006 р. № 524-У «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України»3 частину другу було виключено. Це, очевидно, пов'язано з тим, що урочистість реєстрації шлюбу не може бути обов'язковою. Вирішення питання про необхідний при реєстрації шлюбу ступінь урочистості - це приватна справа наречених, і закон не може встановлювати його імперативно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу"
 1. § 7. Диференціація дієздатності фізичної особи
  значення членства у виробничому кооперативі, однак, очевидно, таке членство особи, яка досягла 16 років, за аналогією з трудовим договором може бути підставою надання повної цивільної дієздатності. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності, батьківства надана неповнолітній особі повна цивільна дієздатність зберігається. Часткову цивільну
 2. Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  стаття містить приблизний перелік фактів, які можна .встановлювати в судовому порядку. 1) Факт родинних відносин. У заяві слід вказати мету встановлення факту, який орган державної реєстрації актів цивільного стану і коли відмовив у видачі відповідного документа. Просити можна про підтвердження такого ступеня спорідненості, який може спричинити правові наслідки для заявника (одержання спадщини,
 3. Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги
  статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги: 169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для
 4. § 2. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими
  статтях 31, 34 і 63. Особисті немайнові інтереси громадян визначаються їх множинністю, що, в свою чергу, породжує різні цивільно-правові форми їх регулювання. Тому охорона особистих немайнових прав повинна здійснюватися шляхом визнання за суб'єктами окремих видів особистих немайнових прав, кожному з яких притаманні свої специфічні засоби захисту. Індивідуалізація особистості - ще одна важлива
 5. Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі
  стаття має відсильний характер і спрямовує до ЦК України. Такий прийом юридичної техніки є цілком виправданим, оскільки він забезпечує економію нормативного матеріалу та усунення дублювання правових норм. В сімейному праві застосовується встановлене в ЦК України подвійне визначення часу - строк та термін. Строком є певний періоду часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне
 6. Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів
  статті визначаються загальні правила щодо судового захисту сімейних прав та інтересів. В цьому знаходить свій прояв конституційний принцип, згідно з яким права і свободи людини і громадянина захищаються судом (ч. 1 ст. 55 Конституції України). Серед основних засад регулювання сімейних відносин зазначено, що кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист (ч. 10 ст. 7 СК України).
 7. Стаття 21. Поняття шлюбу
  статті ознак шлюбу дві - мають формальний зміст (суб'єктний склад шлюбних правовідносин та вимога щодо державної реєстрації шлюбу). Ознака, згідно з якою шлюб - це сімейний союз чоловіка та жінки, не відзначається чіткістю і не репрезентується через юридичні терміни. 3. При визначенні сутності шлюбу треба враховувати ту обставину, що юридичний аналіз соціальних явищ має свої особливості. Для
 8. Стаття 22. Шлюбний вік
  статті визначається шлюбний вік жінки та чоловіка, які бажають укласти шлюб. З урахуванням норм СК України можна дійти висновку, що шлюбний вік - це біологічний вік особи, який визначається законом або, у певних випадках - судом, з досягненням якого особа набуває права на шлюб. Виходячи з ч. 2 ст. 23 СК України мінімальний шлюбний вік (незалежно від статі) в Україні встановлено у 14 років (див.
 9. Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу
  статті вказано, що якщо жінка І (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Треба одразу наголосити, що мова йде лише про подачу заяви про реєстрацію шлюбу, а не власне про реєстрацію шлюбу, оскільки реєстрація шлюбу передбачає
 10. Стаття 39. Шлюб, який є недійсним
  статті. 5. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу. 6. Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб (частини перша-третя цієї статті), а також розірвання цього шлюбу.
© 2014-2022  yport.inf.ua