Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 111. Підстави застосування інших заходів процессуаль-ного примусу

1. З метою забезпечення встановленого цим Кодексом порядку кримінального судочинства, належного виконання при-говору дізнавач, слідчий або суд мають право застосувати до підозрюваного або обвинуваченому наступні заходи процесуального прин-ждения:
(в ред. Федерального закону від 05.06 .2007 N 87-ФЗ)
1) зобов'язання про явку;
2) привід;
3) тимчасове відсторонення від посади ;
4) накладення арешту на майно.
2. У випадках, передбачених цим Кодексом, дізнавач, слідчий або суд мають право застосувати до потерпілого, свід-телю, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві, експерту, спеціалісту, перекладачу та (або) сприйнятим наступні заходи процессу-ального примусу:
(в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1) зобов'язання про явку;
2) привід;
3) грошове стягнення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 111. Підстави застосування інших заходів процессуаль-ного примусу "
 1. 15.1. Державний примус: поняття, ознаки, види
  Державний примус - вид соціального примусу, сукупність заходів психічного, фізичного, матеріального чи організаційного впливу, що застосовуються уповноваженими суб'єктами у встановленому порядку незалежно від волі суб'єктів застосування в цілях забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Ознаки державного примусу: - є
 2. 15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види
  Адміністративне примус - метод державного управління, заснований на нормах адміністративного права, сукупність засобів психічного, фізичного і іншого впливу, що застосовуються уповноваженими суб'єктами у встановленому процесуальному порядку з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Особливості адміністративного примусу: - грунтується на
 3. Стаття 1.6. Забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративного примусу в зв'язку з адміністративним правопорушенням
  1. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не може бути піддано адміністративному покаранню і заходам забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. 2. Застосування уповноваженими на те органом або посадовою особою адміністративного покарання і заходів забезпечення провадження у справі про
 4. Стаття 1.6. Забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративного примусу в зв'язку з адміністративним правопорушенням
  1. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не може бути піддано адміністративному покаранню і заходам забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. 2. Застосування уповноваженими на те органом або посадовою особою адміністративного покарання і заходів забезпечення провадження у справі про
 5. Фізичний або психічний примус і його кримінально-правове значення
  . Ст. 40 КК - НЕ явл. переступив-ем заподіяння шкоди охоронюваним уг.им законом інтересам в результаті фіз-ого примусу, якщо внаслідок такого примусу особа не могла керувати своїми діями (бездіяльністю). Фізичний і психічний примус за своєю юр.-ой природі відноситься до обстоят-вам, викл-ім заг-ую небезпеку і протвопр-ть діяння. Проте, згідно закону, психічний примус
 6. Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
  Примушування до участі або до відмови від участі у страйку шляхом насильства чи погроз застосування насильства або з використанням залежного становища примушуємо - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 7. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ) Підставами застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації є: невиконання закону (рішення) про бюджет; нецільове використання бюджетних коштів; неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; неповне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
 8. Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
  Примушування до участі або до відмови від участі у страйку шляхом насильства чи погроз застосування насильства або з використанням залежного положення примушуємо - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 40. Фізичний або психічний примус Коментар до статті 40
  1. Фізичне примус може проявлятися у зв'язуванні, запирании, позбавленні волі, побоях, відібрання необхідних знарядь та інструментів. Відповідальність виключається, якщо внаслідок такого примусу особа не могла керувати своїми діями. Таке діяння не є вольовим і винним. За шкоду, заподіяну в результаті фізичного насильства, кримінальній відповідальності підлягає особа, яка застосувала
 10. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  Адміністративно -юрисдикційний процес сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них юрисдикцій-онная діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу. Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом
 11. 3. Умови деліктної відповідальності
  За наявності шкоди як підстави деліктної відповідальності для застосування примусових заходів до правопорушника необхідно встановити наявність умов деліктної відповідальності. Вони входять до складу генерального делікту, т.е . мають загальне значення і підлягають застосуванню, якщо законом не передбачено інше. Умови деліктної відповідальності - це обов'язкові загальні вимоги, дотримання яких
 12. Поняття, ознаки та цеді. покарання. Відмежування кримінального покарання від інших різновидів юридичної відповідальності
  Поняття уг.ого наказ-ия Ст. 43 КК - "Покарання - міра гос. примусу, що за вироком суду. Покарання застосовується до обличчя, визнаному винним у соверш-і переступив-я, і полягає в передбаченому цим кодексом лиш-і або обмеженні прав і свобод цієї особи ". У ст. 44 - 59 чинного КК РФ перераховані всі заходи примусу, які є наказ-ием. Причому інші заходи примусового
 13. Стаття 945. Право страховика на оцінку страхового ризику
  Коментар до статті 945 § 1. Ніхто не зобов'язаний надавати для огляду або експертизи своє майно і тим більше підлягати обстеженню з метою визначення стану здоров'я. Проте саме від вартості майна та стану здоров'я застрахованої особи залежить плата за страхування (страхова премія). Враховуючи, що в певних випадках страхувальник може примусити страховика укласти
 14. Стаття 10. Припинення права користування водними об'єктами
  1. Право користування поверхневими водними об'єктами припиняється на підставах та в порядку, що встановлені цивільну законодавством і цим Кодексом, а також на підставах, встановлених законодавством Російської Федерації про концесійні угоди. (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118 -ФЗ) 2. Право користування підземними водними об'єктами припиняється по
 15. Стаття 333. Опір начальникові або примушування його до порушення обов'язків військової служби Коментар до статті 333
  1. В статті передбачено два самостійних умисних складу злочину, спрямовані на порядок підпорядкованості (об'єкт): опір начальникові, а одно іншій особі, виконуючому спеціальні обов'язки військової служби; примус зазначених осіб до порушення цих обов'язків. Опір - це перешкоджання начальникові або іншій особі виконувати покладені на нього обов'язки військової
© 2014-2022  yport.inf.ua