Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 172. Порядок пред'явлення обвинувачення

1. Обвинувачення повинно бути пред'явлено особі не пізніше 3 діб з дня винесення постанови про притягнення його як об-виняемого в присутності захисника, якщо він бере участь у кримінальній справі.
2. Слідчий сповіщає обвинуваченого про день пред'явлення обвинувачення і одночасно роз'яснює йому право самостійно при-гласить захисника або клопотати про забезпечення участі захисника слідчим у порядку, встановленому статтею 50 цього Кодексу.
3. Обвинувачений, що міститься під вартою, сповіщається про день пред'явлення обвинувачення через адміністрацію місця утримання під вартою.
4. Обвинувачений, що перебуває на волі, сповіщається про день пред'явлення обвинувачення в порядку, встановленому статтею 188 настою-ного Кодексу.
5. Слідчий, упевнившись в особі обвинуваченого, оголошує йому і його захисникові, якщо він бере участь у кримінальній справі, по-становлення про притягнення даної особи як обвинуваченого. При цьому слідчий роз'яснює обвинуваченому істота пред'явленого обвинувачення, а також його права, передбачені статтею 47 цього Кодексу, що засвідчується підписами обвинуваченого, його захисника та слідчого на постанові із зазначенням дати і часу пред'явлення звинувачення.
6. У разі неявки обвинуваченого або його захисника в призначений слідчим термін, а також у разі, коли місце знаходження обвинуваченого не встановлено, обвинувачення пред'являється в день фактичної явки обвинуваченого або в день його приводу за умови забезпе-чення слідчим участі захисника.
7. У разі відмови обвинуваченого підписати постанову слідчий робить у ньому відповідний запис.
8. Слідчий вручає обвинуваченому та його захиснику копію постанови про притягнення даної особи як обвіняемо-го.
9. Копія постанови про притягнення як обвинуваченого направляється прокурору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 172. Порядок пред'явлення обвинувачення "
 1. Стаття 273. Початок судового слідства
  1. Судове слідство починається з викладу державним обвинувачем пред'явленого підсудному обвинувачення, а по уго-ловного справах приватного обвинувачення - з викладу заяви приватним обвинувачем. 2. Головуючий опитує підсудного, чи зрозуміло йому обвинувачення, чи визнає він себе винним і чи бажає він або його захисник висловити своє ставлення до пред'явленого
 2. Стаття 252. Межі судового розгляду
  1. Судовий розгляд проводиться тільки щодо обвинуваченого і лише за пред'явленим йому обвинуваченням. 2. Зміна обвинувачення в судовому розгляді допускається, якщо цим не погіршується становище підсудного і не порушується його право на
 3. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  1. Слідчий допитує обвинуваченого негайно після пред'явлення йому обвинувачення з дотриманням вимог пункту 9 частини четвертої статті 47 та частини третьої статті 50 цього Кодексу. 2. На початку допиту слідчий з'ясовує у обвинуваченого, чи визнає він себе винним, чи бажає дати показання по суті пред'явленого обвинувачення і якою мовою. У разі відмови обвинуваченого від дачі
 4. Стаття 10
  Кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обгрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім
 5. Стаття 246. Участь обвинувача
  1. Участь у судовому розгляді обвинувача обов'язково. 2. Участь державного обвинувача обов'язково в судовому розгляді кримінальних справ публічного і приватно-публічного обвинувачення, а також при розгляді кримінальної справи приватного обвинувачення, якщо кримінальна справа була порушена слідчим або дізнавачем за згодою прокурора. (В ред. Федеральних законів від 12.04.2007 N 47-ФЗ,
 6. Стаття 15. Змагальність сторін
  1. Кримінальне судочинство здійснюється на основі змагальності сторін. Ухвалою Конституційного Суду РФ від 29.06.2004 N 13-П частина друга статті 15 визнана не суперечить Конституції РФ. 2. Функції обвинувачення, захисту і вирішення кримінальної справи відокремлені один від одного і не можуть бути покладені на один і той же орган чи один і той же посадова особа. 3. Суд не є органом
 7. Стаття 43. Приватний обвинувач
  1. Приватним обвинувачем є особа, яка подала заяву до суду у кримінальній справі приватного обвинувачення в порядку , встановленому статтею 318 цього Кодексу, та підтримуюче обвинувачення в суді. 2. Приватний обвинувач наділяється правами, передбаченими частинами четвертою, п'ятою та шостою статті 246 цього
 8. Стаття 274. Порядок дослідження доказів
  1. Черговість дослідження доказів визначається стороною, що представляє докази суду. 2. Першої представляє докази сторона звинувачення. Після дослідження доказів, представлених стороною обвинувачення, досліджуються докази, представлені стороною захисту. 3. Допит підсудного проводиться відповідно до статті 275 цього Кодексу. З дозволу
 9. Стаття 14. Презумпція невинності
  1. Обвинувачений вважається невинним, поки його винність у вчиненні злочину не буде доведена в передбаченому на-вартим Кодексом порядку та встановлено що набрало законної сили вироком суду. 2. Підозрюваний чи обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність. Тягар доказування обвинувачення та спростування дово-дів, наведених у захист підозрюваного або обвинуваченого, лежить на стороні
 10. Стаття 220. Обвинувальний висновок
  1. В обвинувальному висновку слідчий зазначає: 1) прізвища, імена та по батькові обвинуваченого або обвинувачуваних; 2) дані про особу кожного з них; 3) істота звинувачення, місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, цілі, наслідки та інші обставини, що мають значення для даної кримінальної справи; 4) формулювання пред'явленого обвинувачення із зазначенням пункту, частини, статті
 11. Стаття 289. Пред'явлення для впізнання
  У разі необхідності пред'явлення в суді для впізнання особи або предмета впізнання проводиться відповідно до вимог статті 193 цього
 12. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відпові- венности (ст. 299 КК).
  Додатковий об'єкт - права і за-кінні інтереси потерпілого (честь, гідність та інші). Фа-культатівнимі об'єктом може бути, наприклад, конституційного ве право на свободу пересування. Об'єктивна сторона полягає в незаконних діях - в залученні завідомо невинного до кримінальної відповідально-сті і складається з: винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого;
 13. Стаття 351. Постанова вироку
  Вирок постановляється головуючим в порядку, встановленому главою 39 цього Кодексу, з наступними вилучили-тиями: 1) у вступній частині вироку не вказуються прізвища присяжних засідателів; 2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається істота звинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться
 14. Процесуальне становище обвинуваченого і його права
  . Як вже було сказано, часовий період, протягом якого людина володіє процесуальним статусом підозрюваного, як правило, короткий. Якщо слідством зібрані достатні докази для пред'явлення обвинувачення підозрюваному в скоєнні злочину, то з моменту винесення постанови про його притягнення як обвинуваченого він знаходить інший процесуальний статус і іменується
 15. Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
  1. Змістом поняття "перерва строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання" є те, що за наявності передбачених законом підстав протягом даного терміну припиняється і поновлюється після того, як ці підстави припинили діяти. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 22 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (374) час,
 16. 25.2.6. Пред'явлення позову про відшкодування збитків, заподіяних діями (бездіяльністю) податкових органів
  Відшкодування збитків, заподіяних платнику податку діями (бездіяльністю) податкових органів, - це міра цивільно-правової відповідальності держави за діяльність своїх органів, яка передбачена ст . 16 ГК РФ. Стягнення збитків відбувається в порядку позовного провадження шляхом пред'явлення майнового позову. Основні проблеми, пов'язані з пред'явленням такого роду вимог,
 17. Стаття 306. Завідомо неправдивий донос Коментар до статті 306
  1. З об'єктивної сторони злочин у ч. 1 коментованої статті полягає в повідомленні в будь-якій формі (усно або письмово) невідповідною дійсності інформації про факт вчинення злочину. 2. Адресатами помилкового доносу є в першу чергу органи, які здійснюють боротьбу зі злочинністю (міліція, прокуратура, органи безпеки) чи правосуддя (суд). До них також
 18. Стаття 81. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
  Коментар до статті В силу ч. ч. 1 і 2 ст. 26.2 КоАП РФ наявність або відсутність події адміністративного правопорушення, винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, щодо якої ведеться провадження у справі
© 2014-2022  yport.inf.ua