Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 19.8. Неподання клопотань, повідомлень (заяв), відомостей (інформації) у федеральний антимонопольний орган, його територіальні органи, органи регулювання природних монополій або органи, уповноважені в галузі експортного контролю


(в ред. Федерального закону від 08.05 .2006 N 65-ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 114-ФЗ)
1. Неподання клопотань і повідомлень (заяв) до органів регулювання природних монополій, якщо подання таких клопотань і повідомлень (заяв) є обов'язковим згідно із законодавством Російської Федерації про природні монополії, подання клопотань і повідомлень (заяв), які містять завідомо недостовірні відомості, а так само порушення встановлених законодавством Російської Федерації про природні монополії порядку та строків подання клопотань і повідомлень (заяв) -
(в ред. Федерального закону від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Неподання до органів регулювання природних монополій або органи, уповноважені в галузі експортного контролю, відомостей (інформації), якщо подання таких відомостей (інформації) є обов'язковим згідно із законодавством Російської Федерації про природні монополії, про експортний контроль, або подання завідомо недостовірних відомостей, за винятком випадків, передбачених частиною 1 цієї статті, -
(в ред. Федеральних законів від 08.05.2006 N 65-ФЗ, від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
3. Неподання у федеральний антимонопольний орган, його територіальний орган клопотань, передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації, подання клопотань, які містять завідомо недостовірні відомості, а так само порушення встановлених антимонопольним законодавством Російської Федерації порядку та строків подання клопотань -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина третя введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
4. Неподання у федеральний антимонопольний орган, його територіальний орган повідомлень, передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації, уявлення повідомлень, що містять свідомо недостовірні відомості, а так само порушення встановлених антимонопольним законодавством Російської Федерації порядку та строків подачі повідомлень -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від восьмисот до однієї тисячі двохсот рублів; на посадових осіб - від п'яти тисяч до семи тисяч п'ятисот рублів; на юридичних осіб - від ста п'ятдесяти тисяч до двохсот п'ятдесяти тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина четверта введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
5. Неподання або несвоєчасне подання в федеральний антимонопольний орган, його територіальний орган відомостей (інформації), передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації, в тому числі неподання відомостей (інформації) на вимогу зазначених органів, за винятком випадків, передбачених частинами 3 і 4 цієї статті, а одно подання до федеральний антимонопольний орган, його територіальний орган завідомо недостовірних відомостей (інформації) -
(в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 404-ФЗ)
тягне накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів.
(В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(частина п'ята введена Федеральним законом від 09.04.2007 N 45-ФЗ)
6. Неподання у федеральний антимонопольний орган, його територіальний орган відомостей (інформації), передбачених законодавством про рекламу, а також подання таких відомостей (інформації) у неповному обсязі або в спотвореному вигляді або подання недостовірних відомостей (інформації) -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч до десяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до двохсот тисяч рублів.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 19.8. Неподання клопотань, повідомлень (заяв), відомостей (інформації) у федеральний антимонопольний орган, його територіальні органи, органи регулювання природних монополій або органи, уповноважені в галузі експортного контролю "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  Сторонами в договорі банківського рахунку є банк і клієнт банку - власник рахунку. Діяльність з відкриття та ведення рахунків фізичних та юридичних осіб відноситься до числа ліцензованих видів банківської діяльності, здійснюваної банками, під якими розуміються кредитні організації, що мають виключне право здійснювати в сукупності банківські операції із залучення у внески
 3. Арешт грошових коштів і призупинення операцій по рахунку
  Відповідно до ст. 858 ГК обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, за винятком накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом. Публічно-правові вимоги, що висуваються до банків та іншим кредитним організаціям при застосуванні арешту грошових
 4. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. ---
 5. Стаття 45. Порядок затвердження арбітражного керуючого
  1. При отриманні визначення арбітражного суду про прийняття заяви про визнання боржника банкрутом, в якому вказана кандидатура арбітражного керуючого, або протоколу зборів кредиторів про вибір кандидатури арбітражного керуючого заявлена ??саморегульована організація арбітражних керуючих, членом якої є обраний арбітражний керуючий, представляє в арбітражний суд
 6. Стаття 7. Права та обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
  1. Коментована стаття передбачає права і закріплює обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном (вказівка ??на права таких організацій включено Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ, яким і введено в дану статтю перше з положень, що передбачають ці права , йдеться про новий п. 11). Відкриває дану статтю пункт,
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 8. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 Перерахованими у цій статті, так само як іншими правами поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади користуються співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Вимога, про який йдеться в п. 1 ст. 13 коментованого Федерального закону, може бути як письмовим, так і усним. 1.2. Для
 9. Стаття 19.8. Неподання клопотань, заяв, відомостей (інформації) в антимонопольний орган, до органу регулювання природних монополій
  Неподання у федеральний антимонопольний орган, його територіальні органи або в орган регулювання природних монополій, його територіальні органи клопотань, заяв, відомостей (інформації), передбачених антимонопольним законодавством, або подання завідомо недостовірних відомостей - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до
 10. Коментар до статті 19.8
  1 . Про статус федерального антимонопольного органу, його територіальних органів див. п. 2 коментарю до ст. 19.5, про статус органу регулювання природних монополій див. п. 12 коментарю до ст. 19.5. За змістом цієї статті під федеральним антимонопольним органом мається на увазі Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва. Відповідно до Положення про МАП