Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 321. Розгляд кримінальної справи в доль-ном засіданні

1. Світовий суддя розглядає кримінальну справу у загальному порядку з вилученнями, передбаченими цією статтею.
2. Судовий розгляд має бути розпочато не раніше 3 і не пізніше 14 діб з дня надходження до суду заяви або кримінальної справи.
3. Розгляд заяви по кримінальній справі приватного обвинувачення може бути з'єднане в одне провадження з розглядом зустрічного заяви. З'єднання заяв допускається на підставі постанови мирового судді до початку судового слідства. При з'єднанні заяв в одне провадження особи, які подали їх, беруть участь у кримінальному судочинстві одночасно в якості приватного обвинувача і підсудного. Для підготовки до захисту у зв'язку з надходженням зустрічного заяви та з'єднанням виробництв за клопотанням особи, щодо якої подано зустрічну заяву, кримінальна справа може бути відкладено на строк не більше 3 діб. Допит цих осіб про обставини, викладених ними у своїх заявах, проводиться за правилами допиту потерпілого, а про обставини, викладених у зустрічних скаргах, - за правилами допиту підсудного.
4. Звинувачення в судовому засіданні підтримують:
1) державний обвинувач - у випадках, передбачених частиною четвертою статті 20 та частиною третьою статті 318 цього Кодексу;
2) приватний обвинувач - по кримінальних справах приватного обвинувачення.
5. Судове слідство у кримінальних справах приватного обвинувачення починається з викладу заяви приватним обвинувачем або його представником. При одночасному розгляді по кримінальній справі приватного обвинувачення зустрічного заяви його доводи викладаються в тому ж порядку після викладу доводів основного заяви. Обвинувач вправі представляти докази, брати участь у їх дослі-довании, викладати суду свою думку по суті обвинувачення, про застосування кримінального закону і призначення підсудному покарання, а також з інших питань, які виникають у ході судового розгляду. Обвинувач може змінити обвинувачення, якщо цим не погіршується становище підсудного і не порушується його право на захист, а також має право відмовитися від обвинувачення.
6. Якщо в ході судового розгляду в діях особи, щодо якої подано заяву, будуть встановлені ознаки злочину, не передбаченого частиною другою статті 20 цього Кодексу, то світовий суддя виносить постанову про припинення кримінального переслідування у справі та направлення матеріалів керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання для вирішення питання про порушення кримінальної справи в порядку публічного чи приватно-публічного обвинувачення, про що повідомляє потерпілого або його законного представника.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 12.04.2007 N 47-ФЗ, в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 321. Розгляд кримінальної справи в доль-ном засіданні "
 1. Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання
  1. Протокол судового засідання ведеться відповідно до вимог статті 259 цього Кодексу з винятками, передбачені-реннимі цією статтею. 2. У протоколі обов'язково зазначаються склад кандидатів у присяжні засідателі, викликаних в судове засідання, і хід фор-мування колегії присяжних засідателів. 3. Напутнє слово головуючого записується в протокол судового
 2. Стаття 233. Термін початку розгляду в судовому засіданні
  1. Розгляд кримінальної справи в судовому засіданні має бути розпочато не пізніше 14 діб з дня винесення суддею постанов-лення про призначення судового засідання, а по кримінальних справах, що розглядаються судом за участю присяжних засідателів, - не пізніше 30 діб. 2. Розгляд кримінальної справи в судовому засіданні не може бути розпочато раніше 7 діб з дня вручення обвинувачуваному копії
 3. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 4. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 5. Стаття 389.12. Участь сторін у судовому засіданні при розгляді кримінальної справи в суді апеляційної ін-станції
  1. У судовому засіданні обов'язково участь: 1) державного обвинувача і (або) прокурора, за винятком кримінальних справ приватного обвинувачення (крім випадків, коли карного справа була порушена слідчим або дізнавачем за згодою прокурора), 2) виправданого, засудженого або особи, в щодо якої припинено кримінальну справу, - у випадках, якщо ця особа ходатай-ствует про свою участь в
 6. Стаття 34. Передача кримінальної справи за підсудністю
  1. Суддя, встановивши при вирішенні питання про призначення судового засідання, що надійшла кримінальна справа не підсудна дан-ному суду, виносить постанову про направлення даної кримінальної справи за підсудністю. 2. Суд, встановивши, що перебуває в його виробництві кримінальну справа підсудна іншому суду того ж рівня, має право за згодою підсудного залишити дану кримінальну справу у своєму
 7. Стаття 412.7. Постанова про відмову в передачі наглядових скарги, подання для розгляду в доль-ном засіданні Президії Верховного Суду Російської Федеративної-ції
  Постанова про відмову в передачі наглядових скарги, подання для розгляду в судовому засіданні Президії Вер-ховного Суду Російської Федерації має містити: 1) дату і місце винесення постанови; 2) прізвище та ініціали судді, який виніс постанову; 3) дані про особу, яка подала скаргу, подання; 4) вказівка на судові рішення, які оскаржуються; 5) мотиви, по яким
 8. Стаття 231. Призначення судового засідання
  1. За відсутності підстав для прийняття рішень, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 227 цього Кодексу, суддя виносить постанову про призначення судового засідання без проведення попереднього слухання. 2. У постанові крім питань, передбачених частиною другою статті 227 цього Кодексу, вирішуються такі питання: 1) про місце, дату і час судового
 9. Стаття 412.10. Порядок і термін розгляду уголов-ного справи за наглядовим скарзі, поданням в судовому за-седанів Президії Верховного Суду Російської Федерації
  1. Наглядові скарга, подання розглядаються Президією Верховного Суду Російської Федерації в судовому засіданні не пізніше двох місяців з дня винесення постанови про передачу кримінальної справи до суду наглядової інстанції. Про дату, час і місце засідання суд повідомляє осіб, зазначених у частині першій статті 412.1 цього Кодексу. 2. Голова Верховного Суду Російської Федерації або
 10. Стаття 401.8. Розгляд касаційних скарги, подання
  1. Судді, зазначені у статті 401.7 цього Кодексу, вивчають касаційні скаргу, подання за документами, прикладеним до них, або за матеріалами витребуваного суддею кримінальної справи. 2. За результатами вивчення касаційних скарги, подання суддя виносить постанову: 1) про відмову в передачі касаційних скарги, подання для розгляду в судовому засіданні суду касаційної
 11. Стаття 42. Розгляд справи за відсутності осіб, які беруть участь у справі
  1. Неявка на засідання Дисциплінарного комітету інших учасників дисциплінарного провадження, свідків, своєчасно і належним чином повідомлених про час і місце засідання Дисциплінарного комітету, не є перешкодою для розгляду справи про дисциплінарне порушення в їх відсутність, за винятком неявки перекладача, якщо один з інших учасників процесу або її представник не
 12. Стаття 241. Гласність
  1. Розгляд кримінальних справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, передбачених цією статтею. 2. Закритий судовий розгляд допускається на підставі ухвали або постанови суду у випадках, коли: 1) розгляд кримінальної справи в суді може призвести до розголошення державної або іншої захищеної федеральним за-Коном таємниці; 2) розглядаються кримінальні справи
 13. Стаття 44. Протокол засідання
  1. У ході засідання секретарем Дисциплінарного комітету ведеться протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком
 14. Стаття 63. Недопустимість повторної участі су-дьї в розгляді кримінальної справи
  1. Суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді даної кримінальної справи в суді другої інстанції або в порядку нагляду, а одно брати участь в новому розгляді кримінальної справи в суді першої або другої інстанції або в порядку нагляду в разі скасування винесених з його участю вироку, а також визначення, постанови про
 15. Стаття 412.5. Розгляд наглядових скарги, подання
  1. Наглядові скарга, подання, подані відповідно до встановлених статтями 412.1 - 412.3 цього Кодексу пра-вилами, вивчаються суддею Верховного Суду Російської Федерації. Суддя Верховного Суду Російської Федерації вивчає наглядові скаргу, подання за матеріалами, прикладеним до скарги, поданням, або за матеріалами витребуваного кримінальної справи. 2. За результатами вивчення
 16. Стаття 440. Призначення судового засідання
  Отримавши кримінальну справу про застосування примусового заходу медичного характеру, суддя призначає її до розгляду у су-Дебні засіданні в порядку, встановленому главою 33 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N
© 2014-2022  yport.inf.ua