Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 325. Особливості проведення поперед-ного слухання

1. Попереднє слухання у суді за участю присяжних засідателів проводиться в порядку, встановленому главою 34 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті.
2. Кримінальну справу, в якій беруть участь кілька підсудних, розглядається судом за участю присяжних засідателів у від-носінні всіх підсудних, якщо хоча б один з них заявляє клопотання про розгляд кримінальної справи судом у даному складі за відсутності заперечень з боку інших підсудних. Якщо один або кілька підсудних відмовляються від суду з участю присяжних засідателів, суд вирішує питання про виділення кримінальної справи щодо цих підсудних в окреме провадження. При цьому судом має бути встановлено, що виділення кримінальної справи в окреме провадження не перешкоджатиме всебічності та об'єктивності вирішення кримінальної справи, виділеної в окреме виробництво, і кримінальної справи, що розглядається судом за участю присяжних засідателів. При неможливості виділення кримінальної справи в окреме провадження кримінальну справу в цілому розглядається судом за участю присяжних засідателів.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 11.07.2011 N 194-ФЗ)
3. Якщо підсудний не заявив клопотання про розгляд його кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів, то дана кримінальна справа розглядається іншим складом суду в порядку, встановленому статтею 30 цього Кодексу.
4. У постанові про призначення кримінальної справи до слухання судом за участю присяжних засідателів має бути визначено кількість кандидатів у присяжні засідателі, які підлягають виклику в судове засідання і яких повинно бути не менше двадцяти, а також зазначено, відкритим, закритим або частково закритим буде судове засідання. В останньому випадку суд повинен визначити, в якій частині буде закрито судове засідання.
5. Постанова судді про розгляд кримінальної справи за участю присяжних засідателів є остаточним. Подальша відмова підсудного від розгляду кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів не приймається.
6. Копії постанови вручаються сторонам на їх прохання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 325. Особливості проведення поперед-ного слухання "
 1. Слухання справи
  проведення усних дебатів здійснюється усне слухання справи. Слухання проводиться при закритих дверях. З дозволу складу арбітражу і за згодою сторін на слуханні можуть бути присутніми особи, що не беруть участь в арбітражному розгляді. Неявка сторони, належним чином повідомленої про час і місце слухання, не перешкоджає розгляду справи та винесення рішення,
 2. § 9. Публічні слухання.
  Проведення публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу і повинен передбачати завчасне оповіщення жителів муніципального освіти про час і місце проведення публічних слухань, завчасне ознайомлення з проектом муніципального правового акта, інші заходи, що забезпечують участь у публічних
 3. Стаття 234. Порядок проведення попереднього слу-Шанія
  проведення поперед-рительного слухання. 3. Попереднє слухання може бути проведено за відсутності обвинуваченого за його клопотанням або за наявності підстав для проведення судового розгляду в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 247 цього Кодексу, за клопотанням однієї зі сторін. (Частина третя в ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 153-ФЗ) 4. Неявка інших своєчасно
 4. Стаття 229. Підстави проведення попереднього слухання
  проведенні судового розгляду в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 247 цього Кодексу; (п. 4.1 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 153-ФЗ) 5) для вирішення питання про розгляд кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів; 6) за наявності не вступив в законну силу вироку, що передбачає умовне засудження особи, щодо якої в суд надійшло
 5. Стаття 28. Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів
  проведення публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) норматив-ними правовими актами представницького органу муніципального утворення з урахуванням положень цієї статті. 3. Публічні слухання проводяться в кожному населеному пункті муніципального освіти. У разі внесення змін до ге-ральним план щодо частини території поселення або міського
 6. Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу
  проведення публічних слухань за проектом планування території та проекту межування території визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення з урахуванням положень цієї статті. 7. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників
 7. Стаття 60. Понятий
  попереднього розслідування. 3. Понятий має право: 1) брати участь у слідчій дії і робити з приводу слідчої дії заяви і зауваження, що підлягають занесенню до протоколу; 2) знайомитися з протоколом слідчої дії, в провадженні якого він брав участь; 3) приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача , слідчого і прокурора, що обмежують його права.
 8. § 4. Зміна виду дозволеного використання земель
  проведення публічних слухань, які дозволяють виявити ставлення місцевого населення до передбачуваного зміни дозволеного виду використання земельної ділянки. Про намічуваних публічних слуханнях, а також про результати публічних слухань розміщується інформація в місцевих ЗМІ, а також у мережі Інтернет. Результатом публічних слухань є протокол, який має рекомендаційний характер для
 9. Стаття 39. Порядок надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва
  проведення публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними-ми правовими актами представницького органу муніципального утворення з урахуванням положень цієї статті. 3. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва публічні
 10. Стаття 24. Підготовка і затвердження генерального плану поселення, генерального плану міського округу
  статтями 9 і 25 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 18. Внесення в генеральний план змін, що передбачають зміну меж населених пунктів з метою житлового будівництва або визначення зон рекреаційного призначення, здійснюється без проведення публічних слухань. (Частина 18 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N
 11. Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання
  проведення.
© 2014-2022  yport.inf.ua