Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 326. Складання попереднього списку присяжних засідателів

1. Після призначення судового засідання за розпорядженням головуючого секретар судового засідання або помічник судді проводить відбір кандидатів у присяжні засідателі з знаходяться в суді загального та запасного списків шляхом випадкової вибір-ки.
(В ред. Федерального закону від 02.12.2004 N 154-ФЗ)
2. Секретар судового засідання або помічник судді проводить перевірку наявності передбачених федеральним законом об-стоятельств, що перешкоджають участі особи як присяжного засідателя в розгляді кримінальної справи.
(В ред. Федерального закону від 02.12.2004 N 154-ФЗ)
3. Одне і те ж особа не може брати участь протягом року в судових засіданнях в якості присяжного засідателя більше одного разу.
4. По завершенні відбору кандидатів у присяжні засідателі для участі в розгляді кримінальної справи складається предвари-вальний список із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові та домашніх адрес, який підписується секретарем судового засідання або помічником судді, що склав даний список. У попередній список кандидатів у присяжні засідателі не включаються особи, які в силу встановлених федеральним законом обставин не можуть брати участь у розгляді кримінальної справи в якості присяжних засідателів.
(В ред. Федерального закону від 02.12.2004 N 154-ФЗ)
5. Прізвища кандидатів у присяжні засідателі вносяться до списку в тому порядку, в якому проходила випадкова вибірка.
6. Включеним до попереднього списку кандидатів у присяжні засідателі не пізніше ніж за 7 діб до початку судового раз-бірательства вручаються повідомлення з вказівкою дати і часу прибуття до суду.
7. Від виконання обов'язків присяжних засідателів по їх усного або письмовою заявою головуючим суддею можуть бути звільнені особи старше 60 років, жінки, які мають дитину у віці до трьох років; особи, які в силу релігійних переконатися-ганізацій вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя; особи , відволікання яких від виконання службових обов'яз-занностей може завдати істотної шкоди суспільним чи державним інтересам; інші особи, які мають поважні причини для неучасті в судовому засіданні.
(Частина сьома введена Федеральним законом від 02.12.2004 N 154-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 326. Складання попереднього списку присяжних засідателів"
 1. Стаття 17.6. Неподання інформації для складання списків присяжних засідателів
  Неподання інформації, необхідної районної, міської, крайової або обласної адміністрації для складання списків присяжних засідателів, а також подання завідомо невірної інформації особою, на яку покладено обов'язок подавати таку інформацію, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (У
 2. Стаття 17.6. Неподання інформації для складання списків присяжних засідателів
  Неподання інформації, необхідної районної, міської, крайової або обласної адміністрації для складання списків присяжних засідателів, а одно подання завідомо невірної інформації особою, на яку покладено обов'язок подавати таку інформацію, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів
 3. Стаття 329. Заміна присяжного засідателя запасним
  1. Якщо в ході судового розгляду, але до видалення присяжних засідателів у дорадчу кімнату для винесення вердикту з'ясується, що будь-хто з присяжних засідателів не може продовжувати брати участь у судовому засіданні чи відсторонюється суддею від участі в судовому засіданні , то він замінюється запасним присяжним засідателем в послідовності, зазначеної в списку при форми-ровании
 4. Стаття 332. Прийняття присяжними засідателями присяги
  1. Після обрання старшини присяжних засідателів головуючий звертається до присяжних засідателів з пропозицією прийняти присягу і зачитує наступний її текст: "Приступаючи до виконання відповідальних обов'язків присяжного засідателя, урочисто присягаю виконувати їх чесно і неупереджено, брати до уваги всі розглянуті в суді докази, як ули-чающие підсудного, так і
 5. Стаття 342. Порядок проведення наради і голосу-вання в нарадчій кімнаті
  1. Нарадою присяжних засідателів керує старшина, який ставить на обговорення питання в послідовності, встановленої питально аркуші , проводить голосування за відповідями на них і веде підрахунок голосів. 2. Голосування проводиться відкрито. 3. Ніхто з присяжних засідателів не вправі утриматися при голосуванні. Присяжні засідателі голосують за списком. 4. Старшина голосує
 6. Стаття 341. Таємниця наради присяжних засідателів
  1. Після напутнього слова головуючого колегія присяжних засідателів виходить до нарадчої кімнати для винесення вердикту. 2. Присутність у нарадчій кімнаті інших осіб, за винятком колегії присяжних засідателів, не допускається. 3. З настанням нічного часу, а з дозволу головуючого також після закінчення робочого часу присяжні за-седателя має право перервати
 7. Коментар до статті 17.6
  1. Згідно ст. 81 - 83 Закону РРФСР від 8 липня 1991 р. N 976 "Про судоустрій РРФСР" (в ред. Федерального закону від 2 січня 2000 р. N 37-ФЗ) громадяни, посадові особи державних органів, а також підприємств, установ і організацій зобов'язані представити районної, міської, крайової, обласної адміністрації за її запитом інформацію, необхідну для складання списків присяжних засідателів.
 8. Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
  1. Присяжні засідателі, що входять до складу колегії, у дорадчій кімнаті відкритим голосуванням обирають більшістю голосів старшину, який про своє обрання повідомляє головуючому. 2. Старшина присяжних засідателів керує ходом наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання,
 9. Стаття 327. Підготовча частина судового за-сідання
  1. Підготовча частина судового засідання за участю присяжних засідателів проводиться в порядку, встановленому главою 36 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Після доповіді про явку сторін та інших учасників кримінального судочинства секретар судового засідання або помічник судді доповідає про явку кандидатів у присяжні засідателі. 3. Якщо в судове засідання
 10. Стаття 330. Розпуск колегії присяжних засідателів зважаючи тенденційності її складу
  1. До приведення присяжних засідателів до присяги сторони вправі заявити, що внаслідок особливостей розглянутого карного справи утворена колегія присяжних засідателів у цілому може виявитися нездатною винести об'єктивний вердикт. 2 . Вислухавши думку сторін, головуючий дозволяє дану заяву в нарадчій кімнаті і виносить поста-ня. 3. Якщо заява буде
 11. Стаття 346. Дії головуючого по-сле проголошення вердикту
  1. При винесенні колегією присяжних засідателів вердикту про невинність підсудного головуючий оголошує його виправданим. При цьому підсудний, що знаходиться під вартою, негайно звільняється з-під неї у залі судового засідання. 2. Після проголошення вердикту головуючий дякує присяжних засідателів і оголошує про закінчення їх участі в судовому розгляді. 3.
 12. Стаття 389.25. Скасування виправдувального вироку, постановленого на підставі виправдувального вердикту кіл-Легії присяжних засідателів
  1. Виправдувальний вирок, постановлений на підставі виправдувального вердикту колегії присяжних засідателів, може бути скасований за поданням прокурора або скаргою потерпілого або його законного представника і (або) представника лише за наявності таких істотних порушень кримінально-процесуального закону, які обмежили право прокурора, потерпілого або його законного представника та
 13. Стаття 334. Повноваження судді і присяжних засідателів
  1. У ході судового розгляду кримінальної справи присяжні засідателі дозволяють тільки ті питання, які передбачені пунктами 1, 2 і 4 частини першої статті 299 цього Кодексу і сформульовані в питально аркуші. У разі визнання підсудного винним присяжні засідателі також вказують відповідно до статті 339 цього Кодексу, заслуговує підсудний ССІЗ-ходіння. 2.
© 2014-2022  yport.inf.ua