Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 327. Підготовча частина судового за-сідання

1. Підготовча частина судового засідання за участю присяжних засідателів проводиться в порядку, встановленому главою 36 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті.
2. Після доповіді про явку сторін та інших учасників кримінального судочинства секретар судового засідання або помічник судді доповідає про явку кандидатів у присяжні засідателі.
3. Якщо в судове засідання стало менше двадцяти кандидатів у присяжні засідателі, то головуючий дає розпоря-дження про додаткове виклик до суду кандидатів у присяжні засідателі.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4. Списки кандидатів у присяжні засідателі, з'явилися в судове засідання, без вказівки їх домашньої адреси вручаються сто-сторонам.
5. Роз'яснюючи права сторонам, головуючий крім прав, передбачених відповідними статтями частини першої цього Кодексу, повинен роз'яснити їм:
1) право заявити мотивований відвід присяжних засідателів;
2) право підсудного або його захисника, державного обвинувача на невмотивований відвід присяжного засідателя, який може бути заявлений кожним з учасників двічі;
3) інші права, передбачені цією главою, а також юридичні наслідки невикористання таких прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 327. Підготовча частина судового за-сідання "
 1. Стаття 147. Ухвала суду про підготовку справи до судового розгляду
  підготовчих дій. Детальні роз'яснення про застосування процесуального законодавства в стадії підготовки справи дано у постанові Верховного Суду РФ від 24 червня 2008 р. N 11 "Про підготовку цивільних справ до судового розгляду" * (180). 2. В умовах змагального процесу обов'язок щодо проведення підготовки покладається на сторони та інших осіб, що у справі, які вправі
 2. Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
  підготовчих дій. У визначенні про призначення справи до судового розгляду вказується про повідомлення сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи в судовому засіданні, про виклик інших учасників процесу (представників, свідків, експерта, спеціаліста, перекладача). Дії по извещениям і викликам вчиняються за правилами гл. 10
 3. Стаття 169. Відкладення розгляду справи
  підготовчих дій до судового розгляду через недостатність доказів, змін у характері спору або у складі його учасників. Як правило, необхідність у відкладенні розгляду справи виникає через упущень судді у стадії підготовки справи. 2. Як серйозний недолік судової практики слід розглядати такі випадки, коли розгляд справи відкладено без вказівки
 4. Стаття 235. Клопотання про виключення доказів-тва
  судовому розгляді, лю-бого докази. У разі заяви клопотання його копія передається іншій стороні в день подання клопотання до суду. 2. Клопотання про виключення докази повинно містити вказівки на: 1) доказ, про виключення якого клопоче сторона; 2) підстави для виключення докази, передбачені цим Кодексом, та обставини,
 5. Стаття 160. Відкриття судового засідання
  підготовча частина стадії судового розгляду, в якій підводиться попередній підсумок попередньої процесуальної діяльності в стадії підготовки справи і створюються необхідні умови для належного здійснення подальшої діяльності з вирішення справи по суті. Даний етап процесуальної діяльності в суді першої інстанції завершується з початком розгляду справи по суті
 6. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  судового за-сідання робиться відповідний запис. 3. Педагог має право з дозволу головуючого задавати питання неповнолітньому потерпілому, свідку. 4. При необхідності для участі в допиті неповнолітніх потерпілих і свідків, зазначених у частині першій цієї статті, викликаються також їх законні представники, які можуть з дозволу головуючого
 7. Стаття 166. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
  підготовчої частини судового засідання слід з'ясовувати про наявність клопотань з усіх питань, пов'язаних з розглядом справи. Такі клопотання можуть виражатися усно із занесенням їх до протоколу судового засідання або представлятися суду в письмовій формі. Іноді суди при надходженні клопотань не приймають по них рішення, відкладаючи їх дозвіл на інший час. Проте всі
 8. Стаття 163. Перерва в судовому засіданні
  судового засідання з використанням засобів аудіозапису ведеться в ході судового засідання безперервно (ч. 6 ст. 155 АПК РФ). Якщо виявлено, що внаслідок технічних неполадок протоколювання з використанням засобів аудіозапису фактично не здійснюється, суд оголошує перерву в судовому засіданні. Після закінчення перерви судове засідання продовжується з моменту, коли стався збій
 9. Стаття 412.10. Порядок і термін розгляду уголов-ного справи за наглядовим скарзі, поданням в судовому за-седанів Президії Верховного Суду Російської Федерації
  судовому засіданні не пізніше двох місяців з дня винесення постанови про передачу кримінальної справи до суду наглядової інстанції . Про дату, час і місце засідання суд повідомляє осіб, зазначених у частині першій статті 412.1 цього Кодексу. 2. Голова Верховного Суду Російської Федерації або його заступник, член Президії Верховного Суду Російської Фе-ської Федерації, які винесли постанову про
 10. Стаття 171. Роз'яснення експертові і спеціалістові їх прав і обов'язків
  підготовча частина судового засідання завершується діями головуючого з роз'яснення експертові і спеціалістові їх прав і обов'язків. Вчинення таких процесуальних дій перед розглядом справи по суті необхідно тому, що експерт і фахівець беруть безпосередню участь у дослідженні доказів. Обсяг прав і обов'язків експерта та спеціаліста
 11. Неповага до суду (ст. 297 КК).
  Судового розгляду, передбаченого у ч. 1 ст. 297 КК, є прокурор, підсудний, захисник, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, екс-перт, перекладач, свідок, спеціаліст, секретар судового за-сідання та інші особи, які беруть участь в судовому розгляді, 1 Цю думку поділяють й інші вчені (см.: Лобанова Л.В. переступив-лення проти правосуддя.
 12. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  седанів членів комісії. В рішенні комісії з трудових спорів зазначаються: найменування організації або прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - індивідуального підприємця, а у разі, коли інді-виділеного трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів структурного підрозділу організації, - найменування структурного підрозділу, прізвище, ім'я, по батькові, посада, професія
 13. Стаття 137. Призначення справи до судового розгляду
  судового розгляду в арбітражному суді першої інстанції тоді, коли розглянуті всі питання, винесені в попереднє засідання, зібрані необхідні докази та арбітражний суд з урахуванням думки сторін та залучених до участі у справі третіх осіб визнав, що справа до судового розгляду підготовлено. Попередньо суддя з урахуванням позиції сторін про достатність доказів
 14. Стаття 161. Перевірка явки учасників процесу
  підготовчої частини судового засідання щодо з'ясування наявності чи відсутності умов, необхідних для забезпечення правильного вирішення справи в даному судовому засіданні. Це питання з'ясовується судом по доповіді секретаря судового засідання, який заздалегідь зобов'язаний перевірити, хто з викликаних осіб з'явився, чи є відомості про повідомлення неявившихся осіб та причини їх відсутності. Правила про
 15. Стаття 176. Оголошення рішення
  частина цього судового акту повинна бути оголошена в судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи, підписана всіма суддями, беру участь-вавшейся в ухваленні судового акта, і долучена до справи. За змістом цієї статті з моменту оголошення в судовому засіданні резолютивної частини судового акта суд не вправі змінювати викладене в ній; резолютивна частина судового акта, виготовленого в повному
 16. Стаття 1261. Програми для ЕОМ
  підготовчі матеріали, отримані в ході розробки програми для ЕОМ, і породжувані нею аудіовізуальні
 17. Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду
  підготовчі дії, перелік яких передбачено ст. 149, 150 ЦПК. У змагальному процесі своєчасність і повнота підготовчих дій повинні визначатися переважно активністю осіб, що у справі, їх представників, що і знаходить відображення в коментованій статті. Сторони перед обличчям незалежного, об'єктивного і неупередженого суду зобов'язані довести ті
 18. Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
  підготовчі дії, які необхідно вчинити, вказуються інші відомості. АПК 2002 не називає певного моменту, з якого має бути продовжено судове засідання, де було вирішено питання про зупинення провадження у справі. Представляється, що після поновлення провадження у справі нове судове засідання має бути розпочато з початку. АПК 2002 не регулює питання
© 2014-2022  yport.inf.ua