Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Неповага до суду (ст. 297 КК).

Додатковий об'єкт злочину - честь і гідність осіб, що у доль-ном розгляді.
Учасниками судового розгляду, передбаченого у ч. 1 ст. 297 КК, є прокурор, підсудний, захисник, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, екс-перт, перекладач, свідок, спеціаліст, секретар судового за-сідання та інші особи, які беруть участь в судовому розгляді,
1 Цю думку поділяють й інші вчені (див.: Лобанова Л.В. переступив-лення проти правосуддя. Теоретичні проблеми класифікації та зако-нодательной регламентації. Волгоград, 1999. С. 224; Див, касаційне визначення від 24 серпня 2005 р . у справі К. № 66-о05-78сп / / УПС Кон-сультантПлюс).
2 Сумнівно висловлене в юридичній літературі думку про те, що заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю особи вимагає самостійної кваліфікації за п. «а» ч. 2 ст. 111 КК (див.: коментар до Кримінального ко-Декс Російської Федерації / Під ред. В.Д. Іванова (автор коментаря - М.В. Феоктистов). Ростов-на-Дону, 2002. С. 426).

Окрім, названих у ч. 2 ст. 297 КК. Учасниками судового раз-бірательства у цивільних справах є особи, які беруть участь у справі (ст. 34 ЦПК РФ). До учасників арбітражного судового розгляду відносяться особи, які беруть участь у справі (ст. 40 АПК РФ), а також їх представники та сприяють здійсненню правосуддя особи - експерти, свідки, перекладачі, помощ-ник судді та секретар судового засідання (ст. 54 АПК РФ) .
По частині 2 ст. 297 КК потерпілими від злочину можуть бути судді, присяжні засідателі чи інші особи, що у відправленні правосуддя.
Об'єктивна сторона злочину виражається в ображаючи-ванні учасника судового розгляду, судді та присяжного засідателя, а також іншої особи, що у відправленні правосуддя. Образа являє собою виражену в НЕ-пристойной, не прийнятою в суспільстві формі оцінку особистих ка-кість якого учасника судового розгляду. Образити-ня може виразитися в принизливому непристойному заяві про непрофесіоналізм, наприклад, прокурора, упередженості су-дьї і т.п. Здійснюється шляхом усних або письмових заяв, конкретних дій у залі судового засідання або в іншому по-ня суду (наприклад, під час перерви). Із змісту закону випливає, що місцем скоєння даного злочину може бути зал судового засідання чи інше приміщення суду, а време-ньому - період процесу судового розгляду.
Злочин має формальний склад. Закінчено з момен-та висловлювання образливих тверджень або вчинення в непристойній формі інших дій.
З суб'єктивної сторони злочин скоюється з пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Неповага до суду (ст. 297 КК). "
 1. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  Принципи правосуддя - це загальні керівні, вихідні положення, що визначають найбільш суттєві сторони даного виду державної діяльності. Найважливіші правові положення, що характеризують російський суд і правосуддя, відображені в Конституції РФ, яка закріплює властиві правовій державі демократичні засади організації і діяльності суду в інтересах громадян, суспільства і
 2. 10.3.2. Федеральна служба судових приставів
  Відповідно до Указу Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. № 1316 «Питання Федеральної служби судових приставів», що узаконював Положення про неї, підвідомча Міністерству юстиції РФ Федеральна служба судових приставів (далі - ФССП Росії) вважається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів, виконання судових
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  Відповідно до Конституції РФ (ст. 118) правосуддя в Україні здійснюється тільки судом. Органи правосуддя відіграють важливу роль у здійсненні функцій охорони та зміцнення законності в боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями. Їх діяльність спрямована на охорону прав і свобод людини і громадянина, власності, довкілля, конституційного ладу країни. В системі владних
 4. 3. Злочини проти правосуддя, що посягають на життя, здоров'я, честь і гідність осіб, які здійснюють правосуддя
  Безпосереднім об'єктом цих злочинів є нормальна діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і слідства, а також життя, здоров'я, честь, гідність і майнові інтереси осіб, які здійснюють правосуддя або попереднє розслідування. Крім цього закон охороняє життя, здоров'я та майнові інтереси близьких родичів зазначених осіб (ст. 295, 296). Посягання
 5. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  Розгляд економічних спорів судами загальної юрисдикції. Діяльність федеральних судів загальної юрисдикції орієнтована на захист і відновлення інтересів громадян. Разом з тим при розгляді цивільних справ за участю індивідуальних підприємців і комерційних організацій суди загальної юрисдикції в рівній мірі забезпечують захист і відновлення порушених інтересів підприємців.
 6. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 р. Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 7. Глава 24 Формування нової системи права
  Основним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалось Соборне Укладення 1649 р., чия правова сила неодноразово підтверджувалася указами. У першій чверті XVIII в. коло джерел суттєво змінився: він поповнився маніфестами, іменними указами, статутами, регламентами, установами, оголошеними указами (усними актами), затвердженими доповідями (резолюції монарха) і
 8. 15.3. Органи дізнання
  Дізнання як складова частина кримінального судочинства є формою попереднього розслідування і здійснюється на основі загальних принципів і з метою рішень задач, йому притаманних. Відповідно до кримінально-процесуальним законодавством до органів дізнання відносяться: 5) органи внутрішніх справ РФ і інші органи виконавчої влади, наділені повноваженнями щодо здійснення
 9. Стаття 130. Образа Коментар до статті 130
  Ознаки об'єкта образи і потерпілого ідентичні аналогічним ознаками складу наклепу (див. коментар до ст. 129 КК РФ). Об'єктивна сторона злочину полягає у діях, спрямованих на приниження честі та гідності іншої особи в непристойній формі. Склад злочину формальний; образа закінчено в момент вчинення дій. Образа являє собою виражену в
 10. Стаття 297. Неповага до суду Коментар до статті 297
  Основним об'єктом злочину виступають правильна діяльність і авторитет суду, додатковим об'єктом - гідність учасників судового розгляду. Суспільна небезпека неповаги до суду з боку винних осіб полягає в тому, що вони своїми образливими діями створюють в залі судового засідання обстановку нервозності, що заважає суду і іншим учасникам судового
© 2014-2022  yport.inf.ua