Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Погроза або насильницькі дії у зв'язку з здійснюва-ленням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування (ст. 296 КК).

Основний об'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК, - нормальна діяльність суду по здійсненню правосуддя. Додатковий об'єкт - здоров'я і законні інтереси особистості.
Потерпілими можуть бути суддя, присяжний засідатель, інша особа, яка бере участь у здійсненні правосуддя, і їх близькі.
Під іншими особами, які здійснюють правосуддя, слід розуміти арбітражного заседателя1. Згідно з Федеральним
закону від 11 квітня 2001 р. № 70-ФЗ «Про арбітражних засідателів
лях арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації» ці особи беруть участь у розгляді справи та прийнятті рішення
1 Таке розуміння «іншої особи, яка здійснює правосуддя», відно-сується до всіх статей КК, що розглядаються у главі, за винятком ст. 311 КК.

Нарівні з професійними суддями. При здійсненні пра-
восудія вони користуються правами і несуть обов'язки судді.
Арбітражними засідателями арбітражних судів суб'єктів РФ є громадяни Російської Федерації, наділені в установленому законом порядку повноваженнями по осуществле-нию правосуддя при розгляді арбітражними судами суб'єктів незалежно ектов РФ у першій інстанції підвідомчих їм справ, метушні-кающих з цивільних правовідносин.
Арбітражні засідателі залучаються до розгляду справ за клопотанням сторони відповідно до ст. 17 і 19 АПК РФ. Ними можуть бути громадяни, які досягли 25 років, з бездоганною ріпу-таціей, мають вищу професійну освіту і стаж роботи у сфері економічної, фінансової, юридичної, управлінської або підприємницької діяльності не менше
5 років1.
Співробітники судна, що виконують технічні функції (сек-Ретаро суду, секретар судового засідання та ін.), не є потерпілими від даного злочину. Під близькими розумі-ються будь-які люди, які дороги особі, яка здійснює пра-восудіе (родичі, друзі і т.д.).
Об'єктивна сторона складу злочину полягає в уг-троянді вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна потерпілого у зв'язку з рассмотре-ням справи або матеріалів у суді.
Під загрозою слід розуміти заяви, зроблені потер-співав особисто або через посередника в будь-якій формі: усній, письмовій, з використанням аудіо-або відеозаписів і т.д. Погроза повинна носити реальний характер. У законі дано вичерпним перелік видів загрози. Загроза оголосити ганебні све-дення або знищити будь-яке майно суду тощо при необхідних умов може містити ознаки іншого складу злочину, зокрема втручання в діяльність суду (ст. 294 КК).
По конструкції складу злочину належить до формаль-ним. Закінчено злочин при висловлюванні погрози. При по-наступній реалізації загрози відповідальність має наступати
1 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288.

Залежно від обставин. Якщо після погрози скоєно вбивство, то винного слід залучати за посягання на життя (ст. 295 КК). У разі заподіяння шкоди здоров'ю потер-що співав, очевидно, відповідальність повинна наступати за ч. 3 або 4 ст. 296 КК. Сукупність злочинів, передбачених ст. 296 і 167 КК, є, коли після загрози було знищено імущі-ство.
З суб'єктивної сторони діяння відбувається з прямим умислом. Обов'язковою ознакою є вчинення Престо-ння у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
Частина 2 ст. 296 КК встановлює відповідальність за погрозу вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна щодо прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, захисника, експерта, спеціалі-ста, судового пристава, судового виконавця, а так само їх поблизу-ких у зв'язку з виробництвом попереднього розслідування, розглядом справ або матеріалів у суді або виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта. Преступле-ня є двуоб'ектним. Основний безпосередній об'єкт цього злочину, що відноситься до першої групи злочинів проти правосуддя, - суспільні відносини, забезпечую-щие нормальну діяльність прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, з розслідування кримінальної справи; захисника, експерта, спеціаліста з надання сприяння про-ізводству попереднього розслідування , а також захисника, експерта, спеціаліста, судового пристава, судового виконай-теля у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді або виконанням судових актів. Додатковий об'єкт - здоро-В'є і законні інтереси особистості.
Поняття «захисник» дано в ст. 49 КПК України, ст. 25.5 КоАП РФ,
«експерт» - ст. 57 КПК України, ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 55 АПК РФ,
ст. 85 ЦПК РФ, «спеціаліст» - ст. 58 КПК України, ст. 25.8 КоАП РФ.
Судовим приставом є особа, на якому лежить обя-занность щодо забезпечення встановленого порядку діяльності суду. Судовий пристав-виконавець виконує судові акти та акти інших органів.

Багато ознак складу злочину аналогічні призна-
кам, зазначених у ч. 1 ст. 296 КК.
У частинах 3 і 4 ст. 296 КК закріплені кваліфіковані ві-ди складів злочину, передбаченого ч. 1 або ч. 2 цієї ж статті. Поняття насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я, має те ж значення, що і в інших статтях з аналогічним по-нятием (п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 166, п. «г» ч. 2 ст. 221 КК та ін.) Ознака насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, ис-користується в тому ж значенні, що і в інших нормах з подібним ознакою (п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 206, п. «в» ч. 2 ст. 211
КК і т.д.). При цьому необхідною умовою для наявності вказаний-них кваліфікуючих ознак має бути застосування на-сілія в процесі здійснення угрози1.
Насильство, небезпечне для життя чи здоров'я, охоплює причи-ня шкоди здоров'ю середньої тяжкості і тяжкого. Тому до виконавчої кваліфікації за ч. 1 ст. 111 або ст. 112 КК не требуется2. Однак, якщо застосування насильства, пов'язаного з при-
лагоджена зазначених видів шкоди, має кваліфікуючі при-
знаки, відсутні в ст. 296 КК, необхідна кваліфікація за правилами сукупності злочинів, закріплених ч. 4 ст. 296 та ч. 2, 3 або ч. 4 ст. 111 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Погроза або насильницькі дії у зв'язку з здійснюва-ленням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування (ст. 296 КК). "
 1. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  погрозами до підлеглого йому населенню ". --- --- Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 268. У сучасному міжнародному приватному праві обсяг наслідків, на які поширюється відповідальність особи, яка допустила порушення договірного зобов'язання, обмежується тими наслідками, які зазначена особа могла і повинна була передбачити в момент укладання договору. К
 2. Стаття 12. Обов'язки поліції
  загрозу громадської безпеки та безпеки громадян не тільки на місці події, а й в інших місцях - у ході повсякденної реалізації свого призначення . 2.15. Прибувши на місце події (злочину тощо) поліція зобов'язана забезпечувати збереження слідів злочину, адміністративного правопорушення, події. Інакше кажучи, співробітники поліції на місці події повинні
 3. Стаття 13. Права поліції
  загрозу громадській безпеці та особистої безпеки громадян і не проживають на території даної республіки ". Інакше незаконно було б обмежена встановлене ч. 1 ст. 27 Конституції РФ право кожного, хто законно перебуває на території Російської Федерації, вільно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання. --- Див: У справі про перевірку
 4. 9. Помилка та її кримінально-правове значення
  загрозою покарання, таке діяння визнається вчиненим невинно і в силу цього особа не підлягає кримінальній відповідальності. Якщо особа не усвідомлювала, що скоєне ним діяння як суспільно небезпечне заборонено законом під загрозою покарання, але за обставинами справи повинна була і могла це усвідомлювати, така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинення злочину з необережності в
 5. 4 . Злочини проти честі і гідності особистості
  погрози, неопублікованих текстах або зображеннях будь-якого характеру, або за образу шляхом посилки поштою яких би то не було предметів, адресованих особі, яка перебуває на державній службі, при здійсненні або в зв'язку із здійсненням його обов'язків, якщо образа може призвести до збитку його гідності або до посягання на повагу, яке йому належить надавати у зв'язку з
 6. 5. Злочини проти громадської моральності
  погрози вбивством, вельми тяжким або тяжким тілесним ушкодженням потерпілої або члена її сім'ї, або за допомогою обману, або зловживання своєю владою над цією особою, або з використанням безпорадного стану, або залежності особи від винного. За скоєння цього злочину було передбачено покарання у вигляді позбавлення волі у в'язниці на строк не менше трьох місяців. Якщо схиляння до
 7. § 3. Способи вирішення юридичних колізій
  чи інший метод, використовується та чи інша форма, обирається той чи інший шлях зняття виник протиріччя або виходу з правового глухого кута. Найбільш поширеними способами вирішення юридичних колізій є наступні: 1) тлумачення; 2) прийняття нового акта; 3) скасування старого; 4) внесення змін чи уточнень у діючі; 5) судове, адміністративне, арбітражний та
 8. 2. Форми договірної відповідальності
  загрози для боржника. Зазначене відмінність полягає в тому, що довести заподіяння збитків, а особливо їх розмір, вельми важко; довести ж порушення договору, за яке призначена неустойка, навпаки, порівняно легко. Ось чому неустойка в стані сильніше спонукати боржника до виконання зобов'язання і вірніше і легше забезпечувати верителя, ніж стягнення збитків. Чи замислювалися
 9. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  загрози або зловмисної угоди їх представника з організатором ігор або парі, підлягають судовому захисту, яка полягає у можливості визнання відповідного договору недійсним з наслідками, зазначеними в ст. 167 ГК. Оскільки маються на увазі в подібних випадках операції заперечні, виділені в ст. 178 ГК, в повній відповідності зі ст. 166 (п. 2) ГК, послатися на зазначену в ст. 1062
 10. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  погроз та інших незаконних заходів, а визнання обвіняемимсвоей вини може бути покладено в основу обвинувачення лішьпрі підтвердженні визнання сукупністю імеющіхсядоказательств (ст. 77); - всі неусунуті сумніви у винуватості особи тлумачаться впользу обвинуваченого (ч. 3 ст. 49 Конституції РФ). Незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону. Конституція України встановлює, що судді незалежні і
© 2014-2022  yport.inf.ua