Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Перешкоджання здійсненню правосуддя і про-ізводству попереднього розслідування (ст. 294 КК).

Стаття 120 Конституції РФ, Закон РФ від 26 червня 1992
№ 3132-I «Про статус суддів в Російській Федерації» 1, Феде-
ральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. № 1-ФКЗ
«Про судову систему Російської Федерації» 2, Федеральний закон від 17 грудня 1998 р. № 188-ФЗ « Про мирових суддів у Російській Федерації »3, КПК РФ, ЦПК РФ, АПК РФ та ін встановлюють незалежність суддів і підпорядкування їх тільки Конституції РФ і закону.
Частина 1 ст. 294 КК встановлює відповідальність за втручання-тельство в діяльність суду. Факультативний об'єкт - права і законні інтереси особистості.
Об'єктивна сторона злочину полягає в будь-якій формі втручання в діяльність суду. Втручання осуществля-ється шляхом активної поведінки у вигляді прохань, умовлянь, уго-злодіїв, рад, обіцянки надати послуги, безпосередньо обра-щенних до судді, присяжного засідателя. Формою вмешательста-ва, мабуть, можна вважати пікетування і подібні дії,
1 ВПС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.
2 СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
3 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.

Влаштовуються безпосередньо біля будівлі суду з метою вплинути на результат конкретної судової справи.
Втручання, поєднане з психічним або фізичним насильством, застосовуваним до судді, слід кваліфікувати за ст. 295 або ст. 296 КК як спеціальним нормам. Якщо вме-шательство пов'язано з підкупом, то необхідна кваліфікація за сукупністю ст. 294 і 291 КК.
Стаття 294 КК охоплює втручання в діяльність су-дьї, присяжного засідателя в усній, письмовій формі, через третіх осіб, в тому числі родичів. Головне полягає в тому, щоб у підсумку було надано вплив на осіб, здійснюю-щих правосуддя. Немає складу даного злочину, якщо від дії виявляється на секретаря судового засідання або інших працівників суду, але не суддів.
Від втручання в якій би то не було формі в діяль-ність суду слід відмежовувати поради, критичні помічаючи-ня, висловлювані в загальній формі. Подача скарги на дії судді також не може розглядатися як різновид втручання-тва.
Склад злочину є формальним і злочин вважається закінченим з моменту втручання, незалежно від настання будь-яких наслідків.
Суб'єктивна сторона діяння характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони скла-ва злочину є мета - перешкодити осуществле-нию правосуддя. Мотиви скоєння злочину можуть бути різними (помста, співчуття, жалість, заздрість тощо) і на кваліфікацію не впливають.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
У частині 2 ст. 294 КК встановлена відповідальність за будь-яку форму втручання в діяльність прокурора, слідчого або особи, яка провадить дознаніе1.
1 Даний злочин відноситься до третьої групи і зазіхає на нор-мальну діяльність органів прокуратури, попереднього розслідування при-вання. Однак, враховуючи, що цей злочин перебуває у ч. 2 аналізі-руемой статті, має ряд схожих моментів і одні й ті ж квалифици-рующие ознаки, що і злочин, закріплене ч. 1 ст. 294 КК, доцільніше розглянути його одразу після останнього. Аналогічно

Закон РФ від 17 січня 1992 р. № 2202-I «Про прокуратуру Рос-сийской Федерації» 1 закріплює неприпустимість будь-якого втручання в діяльність прокурора. Згідно з Положенням про Слідчому комітеті при прокуратурі Російської Федеративної-ції від 1 серпня 2007 р. однією із завдань Слідчого комітету є забезпечення законності при провадженні попередньо котельної слідства, яке включає і невтручання в діяль-ність слідчого з метою вплинути на прийняті ним ре-шенія2 .
Основний об'єкт злочину - нормальна діяльність органів слідства або дізнання по кримінальному переслідуванню. Факультативним об'єктом можуть бути права і законні інте-реси особистості.
Об'єктивна сторона злочину за змістом іден-тична втручанню в діяльність суду. Втручання від-ходить саме в діяльність прокурора, слідчого у зв'язку з розслідуванням або розглядом конкретної справи. Поняття
«прокурор», «слідчий» дано у ст. 37, 38 КПК України, а «органу дізнання», «дізнавача» - у ст. 40, 41 КПК України.
Під особою, яка провадить дізнання, розуміється особа, здійсню-ється відповідно до своєї службової компетенцією розслідування кримінальної справи у формі дізнання, а також інший співробітник органу дізнання, якому начальником доручено здійснити дізнання по конкретній справі. Відомча при-надлежность слідчого або особи, яка провадить дізнання, для кваліфікації значення не має.
По конструкції складу злочину є формальним.
З суб'єктивної сторони діяння відбувається з прямим умислом. Обов'язковою ознакою злочину є мета - перешкодити всебічному, повному і об'єктив-ному розслідуванню справи. Мотиви скоєння злочину можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.
Розкриваються та інші злочини, передбачені частинами другими ст. 296, 298, 301, 303 КК.
1 ВПС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
2 Див: Указ Президента РФ від 1 серпня 2007 р. № 1004, який затвердив Положення про Слідчому комітеті при прокуратурі Російської Федеративної-ції / / СЗ РФ. 2007. № 32. Ст. 4122.

Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
У частині 3 ст. 294 КК закріплюється кваліфікуючу ознаку розглянутих складів злочинів - вчинення їх особою з використанням свого службового становища. При цьому суб'єктів незалежно ект використовує свої службові повноваження в межах своєї компетенції всупереч інтересам служби або перевищує ці повноваження. Він може впливати на осіб, які здійснюють правосуддя, а також попереднє розслідування, або непо-безпосередніх використовуючи або своє службове становище, або можливості займаної посади. До таких суб'єктів слід віднести посадових осіб правоохоронних органів, органів федеральної та місцевої влади, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, що можуть вплинути на судове рішення або розслідування, так як від них, наприклад, залежить вирішення питань про просування по службі співробітника правоохоронного органу. Якщо втручання в діяльність судді, прокурора, слідчого, дізнавача здійснює посадова особа, зазначена у ч. 2 ст. 285 або ст. 286 КК, або таке втручання спричинило тяжкі наслідки, передбачені в ч. 3 цих статей, то представляється необхідним квалифициро-вать скоєне за сукупністю злочинів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перешкоджання здійсненню правосуддя і про-ізводству попереднього розслідування (ст. 294 КК). "
 1. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  перешкоджання здійсненню правосуддя (ст. 294); посягання на життя судді та інших осіб, які здійснюють правосуддя (ст. 295); загрозу або насильницькі дії у зв'язку із здійсненням правосуддя (ст. 296); неповагу до суду (ст. 297); наклеп щодо судді (ст. 298). Принцип гласності в діяльності суду. Згідно з Конституцією РФ розгляд справ у всіх судах відкритий. Слухання
 2. Стаття 294. Перешкоджання здійсненню правосуддя і виробництву попереднього розслідування Коментар до статті 2
  перешкоджання здійсненню правосуддя для того, щоб добитися винесення незаконного вироку, судового рішення або іншого акта або перешкодити всебічному, повному і об'єктивному розгляду справи. Злочин здійснюється шляхом дії. Характер дій може бути самим різним: звернення з проханнями, наказ, обіцянка підвищити на посаді і т.д. Практиці відомі також
 3. Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування Коментар до статті 295
  перешкоджання законній діяльності зазначених осіб або з помсти за таку діяльність. Воно кваліфікується за ст. 295 КК РФ, якщо скоєно під час виконання зазначеними особами обов'язків по здійсненню правосуддя і попереднього розслідування, з приводу цієї діяльності через якийсь час, якщо при цьому переслідувалася мета перешкодити законній діяльності даних осіб або
 4. Стаття 317. Посягання на життя співробітника правоохоронного органу Коментар до статті 317
  перешкоджання діяльності з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки чи з помсти за таку діяльність. Діяльність з охорони громадського порядку передбачає попередження, припинення і розкриття правопорушень, скоєних у громадських місцях, порушують права і законні інтереси невизначеного великого кола осіб. Забезпечення громадської безпеки
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 500 до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до 15 діб. 5.3. Про поняття "безпека громадян" див. коментар до ст. 24 цього Закону. 5.4. Про поняття "громадський порядок" див. коментар до ст. 1 цього Закону.
 6. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  перешкоджання законній підприємницькій діяльності, незаконне підприємництво, відмивання коштів, придбаних незаконним шляхом, зловживання при випуску цінних паперів, неправомірні дії при банкрутстві, ухилення від сплати податків, обман споживачів і т.д.); за злочини проти інтересів служби в комерційних чи інших організаціях; за злочини проти громадської
 7. Повноваження захисника
  перешкоджання здійсненню правосуддя. Тепер адвокат згідно ч. 3 ст. 86 КПК має право опитувати осіб, яким що-небудь відомо по кримінальній справі, якщо, звичайно, вони погодяться відповідати на його запитання. В силу цього положення закону захисник, пропонуючи особі повідомити ті чи інші відомості, що не порушує ні процесуальні норми, ні професійну етику. Однак примушувати когось до
 8. 1. Поняття і значення об'єкта злочину
  воспрепятствовании до користування їм, або у невиконанні чиїхось законних вимог ". Однак, на думку Н.С.Таганцева," зазіхання на суб'єктивне право становить не сутність, а тільки засіб, шляхом якого винний посягає на норму права, на якій покоїться суб'єктивне право: Право в суб'єктивному сенсі в свою чергу представляє абстрактне поняття, як і норма, а тому саме по
 9. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
  перешкоджання здійсненню громадянином виборчих прав або права брати участь у референдумі (один склад), а також перешкоджання роботі виборчих комісій або комісій з проведення референдуму (інший склад). Четвертий вид складного злочину - це злочин з такою конструкцією складу, при якій менш тяжкий злочин служить способом вчинення більш тяжкого.
 10. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  перешкоджанні здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій - п. "б" ч. 2 ст. 141; порушення правил охорони праці - ч. 1 ст. 143; перешкоджанні законній професійній діяльності - ч. 2 ст. 144; необгрунтованій відмові в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років, - ст. 145; невиплаті
© 2014-2022  yport.inf.ua