Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Підкуп або примушення до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу (ст. 309 КК).

Додатковий об'єкт - законні інтереси та права особистості.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК, полягає у підкупі свідка, потерпілого з метою дачі ними неправдивих показань, експерта, спеціаліста - в цілях дачі ними неправдивого висновку або помилкових свідчень, переклад-чика - в цілях виконання ним неправильного перекладу.
Підкупом є вручення зазначеним особам особисто або через посередника винагороди (грошей, майна і т.д.), ос-вобождение від матеріальних витрат (списання боргу) або со-вершеніе послуг матеріального характеру (ремонт квартири) за дачу цими особами неправдивих свідчень, ув'язнення, за непра-Вільний переклад. Підкуп закінчено з моменту отримання свидете-лем, потерпілим, експертом, фахівцем, перекладачем хоча б частини винагороди за дачу неправдивих свідчень, висновків, за невірний перевод1. Є й інша думка, згідно з яким підкуп включає обіцянку винного передати зазначеним особам матеріальну винагороду за дачу ними неправдивих показання, висновки або перевода2. Переважною представляється
1 Аналогічну думку має М.Н. Голоднюк (див.: Курс кримінального права.
Особлива частина. Т. 5 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Коміссарова. С. 179).
2 Див: дворянська І.В. Кримінально-правова охорона процесуального по-рядка отримання доказів. Ульяновськ, 2001. С. 97, 98; Рудов М.В. Кримінально-правові засоби охорони істини в кримінальному судочинстві. Автореф. дісс ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 16; Кримінальну пра-во Росії. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога (автор глави - А.І. Чуча-їв). М.: Ексмо, 2007. С. 605.

Перша точка зору. Поняття підкупу має універсальне зна-
чення і в нормах КК повинно розумітися едінообразно1.
Склад злочину - формальний.
Враховуючи, що в ст. 309 КК не визначено, в якій справі здійснюється підкуп, він може мати місце в рамках не тільки кримінальної, але й цивільного, арбітражного судочинства.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Обов'язкова ознака суб'єктивної сторони злочину - мета домогтися дачі неправдивих свідчень, заклю-чення, перекладу.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
Частиною 2 ст. 309 КК передбачена відповідальність за при-примушування свідка, потерпілого до дачі неправдивих показань, експерта, спеціаліста - до дачі неправдивого висновку або переклад-чика - до здійснення неправильного перекладу, а одно при-примушування зазначених осіб до ухилення від дачі показань, соеди-ненное з шантажем, погрозою вбивством, заподіянням шкоди здо-ровью, знищенням або пошкодженням майна цих осіб чи їх близьких.
Об'єктивна сторона даного злочину полягає в при-нужденності, з'єднаному з шантажем чи погрозою як способу-ми впливу на осіб, щоб змусити їх дати неправдиві показу-ня, висновок, невірний переклад або ухилитися від дачі по - Казань, висновків, перекладу. Закон дає вичерпний перелік загроз - оголосити ганебні відомості, вбити, причи-нить шкоду здоров'ю, знищити або пошкодити майно. При цьому самі шантаж чи загроза звернені тільки до свідкові, потерпілому, експертові, спеціалістові або перекладачеві.
Злочин має формальний склад і є закінчено-ним з моменту вчинення хоча б однієї з перерахованих дій.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
1 Так, комерційний підкуп у ст. 204 КК розкривається як передача (по-лучанин) грошей, цінних паперів, іншого майна за вчинення дій в інтересах дає.

У частині 3 ст. 309 КК закріплений кваліфікуючу ознаку - вчинення примусу із застосуванням насильства, не небезпечної життя або здоров'я зазначених осіб.
У частині 4 ст. 309 КК йдеться про підкуп або примус, скоєних організованою групою або з застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я зазначених осіб. По-нятие насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, в цьому складі охоплює заподіяння шкоди середньої тяжкості. У разі при-підпорядкування тяжкої шкоди відповідальність має наступати за правилами сукупності злочинів, передбачених ч. 4 ст. 309 та ст. 111 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підкуп або примушення до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу (ст. 309 КК). "
 1. 4. Злочини, що перешкоджають виконанню працівниками правоохоронних органів їх обов'язків по здійсненню цілей і завдань правосуддя
  Безпосереднім об'єктом злочинів, що входять в цю групу, є нормальне функціонування судових і слідчих органів щодо здійснення правосуддя, а також охоронювані і гарантуються законом права та інтереси громадян. У ст. 311 КК охороняються права та інтереси судді, учасників кримінального процесу та їх близьких при розгляді кримінальних справ. Перешкоджання здійсненню правосуддя
 2. Стаття 309. Підкуп або примушення до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу Коментар до статті 309
  Це злочин є однією з форм протидії правосуддю, інтереси якого і будуть його основним об'єктом. В якості додаткового об'єкта, злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК РФ, можуть виступати інтереси обвинуваченого, підсудного, цивільного позивача, цивільного відповідача, а злочину, передбаченого ч. ч. 2 - 4 ст. 309 КК РФ, - відносини власності, здоров'я,
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  Відповідно до Конституції РФ (ст. 118) правосуддя в Україні здійснюється тільки судом. Органи правосуддя відіграють важливу роль у здійсненні функцій охорони та зміцнення законності в боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями. Їх діяльність спрямована на охорону прав і свобод людини і громадянина, власності, довкілля, конституційного ладу країни. В системі владних
 4. Стаття 309. Підкуп або примушення до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу Коментар до статті 309
  1. У коментованій статті потерпілим можуть бути учасники процесу по конкретній справі: свідок, потерпілий, експерт, спеціаліст, перекладач, а також їх близькі. 2. Підкуп зазначених у законі осіб (ч. 1) виражається у фактичному наданні їм вигоди майнового характеру (виплата грошей, передача цінностей, звільнення від сплати боргу, надання матеріальних вигод іншого роду) за
 5. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини проти правосуддя
  Російське законодавство протягом всієї історії свого розвитку передбачало відповідальність за злочини проти правосуддя. Правові акти дореволюційній Росії містили досить широкий перелік кримінально караних діянь, які перешкоджають здійсненню правосуддя. Спочатку норми про відповідальність за злочини проти правосуддя були розташовані в різних розділах
 6. 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  КК РРФСР 1960 р. не передбачав у Загальній частині можливості звільнення від кримінальної відповідальності у разі діяльного каяття * (179). У початковій редакції Особливої частини КК РРФСР була тільки одна стаття 174, в примітці до якої передбачалося звільнення від кримінальної відповідальності особи, після дачі хабара добровільно заявив про це. Однак незабаром Указом Президії
 7. 5. Посадові злочини з кримінального права США, Франції і ФРН
  До державним посадовим особам у США ставляться будь-які посадові особи або державні службовці, які працюють в одній з трьох гілок влади на рівні федеральному або штату. У виконавчої гілки влади - це президент, віце-президент, губернатори штатів, мери міст і співробітники, що працюють на них або в будь-якому державному закладі; в законодавчій гілці влади - члени Конгресу або
 8. алфавітно-предметний покажчик
  --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264. Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 10. § 5. Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
  Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом» найбільш складна. Тут інтереси взаємодіючих осіб строго протилежні: допитуваний, як це випливає з матеріалів справи, або з тією чи іншою досить високим ступенем ймовірності, передбачається слідчим у результаті проведеної діагностики його інформаційного стану, навмисне приховує або спотворює наявну у
© 2014-2022  yport.inf.ua