Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 328. Формування колегії присяжних засі-давців

1. Після виконання головуючим вимог статті 327 з'явилися кандидати в присяжні засідателі запрошуються до зали судового засідання.
2. Головуючий вимовляє перед кандидатами у присяжні засідателі коротке вступне слово, в якому він:
1) представляється їм;
2) являє сторони;
3) повідомляє, яке кримінальна справа підлягає розгляду;
4) повідомляє, яка передбачувана тривалість судового розгляду;
5) роз'яснює завдання, що стоять перед присяжними засідателями, та умови їх участі в розгляді даної кримінальної справи, передбачені цим Кодексом.
3. Головуючий роз'яснює кандидатам у присяжні засідателі їх обов'язок правдиво відповідати на поставлені їм пи-тання, а також представити необхідну інформацію про себе і про відносини з іншими учасниками кримінального судочинства. Після цього головуючий опитує кандидатів у присяжні засідателі про наявність обставин, що перешкоджають їх участі в якості присяжних засідателів у розгляді кримінальної справи.
4. Кожен з кандидатів у присяжні засідателі, з'явилися в судове засідання, має право вказати на причини, що перешкоджають виконанню ним обов'язків присяжного засідателя, а також заявити самовідвід.
5. За клопотаннями кандидатів у присяжні засідателі про неможливість участі в судовому розгляді заслуховується думка сторін, після чого суддя приймає рішення.
6. Кандидати у присяжні засідателі, клопотання яких про звільнення від участі в розгляді кримінальної справи удовле-творити, виключаються з попереднього списку і видаляються із зали судового засідання.
7. Після задоволення самовідводів кандидатів у присяжні засідателі головуючий пропонує сторонам скористатись своїм правом на мотивований відвід.
8. Головуючий надає сторонам можливість задати кожному з решти кандидатів у присяжні засідателі питання, які, на їх думку, пов'язані із з'ясуванням обставин, що перешкоджають участі особи як присяжного засідателя в розгляді даної кримінальної справи. Першою проводить опитування кандидатів у присяжні засідателі сторона захисту. Якщо сторону представляють декілька учасників, то черговість їх участі в опитуванні, виробленому стороною, встановлюється за домовленістю між ними.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
9. Після завершення опитування кандидатів у присяжні засідателі відбувається обговорення кожного кандидата в послідовності, визначеній списком кандидатів. Головуючий опитує боку, чи є у них відводи у зв'язку з обставинами, що перешкоджають участі особи як присяжного засідателя в розгляді кримінальної справи.
10. Сторони передають головуючому мотивовані письмові клопотання про відводи, які не оголошуючи їх. Ці клопотання вирішуються суддею без видалення до нарадчої кімнати. Відведені кандидати в присяжні засідателі виключаються з перед-ньо списку.
11. Головуючий доводить своє рішення по мотивованим відводів до відома сторін. Він також може довести своє рішення до відома кандидатів у присяжні засідателі.
12. Якщо в результаті задоволення заявлених самовідводів і мотивованих відводів залишилося менше вісімнадцяти кандидатів у присяжні засідателі, то головуючий вживає заходів, передбачених частиною третьою статті 327 цього Кодексу. Якщо кількість кандидатів, що залишилися у присяжні засідателі становить вісімнадцять або більше, то головуючий пропонує сторонам заявити невмотивовані відводи.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
13. Невмотивовані відводи присяжних засідателів заявляються особами, зазначеними у пункті 2 частини п'ятої статті 327 цього Кодексу, шляхом викреслювання ними з отриманого попереднього списку прізвищ відводяться кандидатів у присяжні засідателі, після чого ці списки передаються головуючому без оголошення прізвищ відводяться присяжних засідателів. Ці списки, а також мотивовані клопотання про відвід присяжних засідателів долучаються до матеріалів кримінальної справи.
14. Невмотивований відвід першим заявляє державний обвинувач, який погоджує свою позицію з відводів з іншими учасниками кримінального судочинства з боку звинувачення.
15. Якщо в кримінальній справі беруть участь кілька підсудних, то невмотивований відвід провадиться за їх взаємною згодою, а в разі недосягнення згоди - шляхом поділу між ними кількості відводяться присяжних засідателів порівну, якщо це можливо. Якщо такий поділ неможливо, то підсудні реалізують своє право на невмотивований відвід по більшості голосів або за жеребом.
16. Якщо дозволяє кількість невідведених присяжних засідателів, то головуючий може надати сторонам право на рівне число додаткових невмотивованих відводів.
17. Після вирішення всіх питань про самовідводи і про відводи кандидатів у присяжні засідателі секретар судового засідання або помічник судді за вказівкою головуючого складає список кандидатів, що залишилися у присяжні засідателі в тій по послідовності, в якій вони були включені в початковий список.
18. Якщо кількість невідведених кандидатів у присяжні засідателі перевищує чотирнадцять, то в протокол судового засідання за вказівкою головуючого включаються чотирнадцять перших за списком кандидатів. З урахуванням характеру та складності кримінальної справи за рішенням головуючого може бути обрано більшу кількість запасних присяжних засідателів, які також включаються до протоколу судового засідання.
19. Після цього головуючий оголошує результати відбору, чи не вказуючи підстав виключення зі списку тих чи інших кандидатів у присяжні засідателі, дякує решти кандидатів у присяжні засідателі.
20. Якщо кандидатів, що залишилися у присяжні засідателі виявиться менше чотирнадцяти, то необхідна кількість осіб викликається в суд додатково по запасному списку. Відносно знову викликаних до суду кандидатів у присяжні засідателі питання про їх звільнення від участі в розгляді кримінальної справи і відводах вирішуються в порядку, встановленому цією статтею.
21. Головуючий оголошує прізвища, імена та по батькові присяжних засідателів, занесені до протоколу судового засідання. При цьому перші дванадцять утворюють колегію присяжних засідателів по кримінальній справі, а два останніх беруть участь у розгляді кримінальної справи в якості запасних присяжних засідателів.
22. По завершенні формування колегії присяжних засідателів головуючий пропонує дванадцяти присяжним за-седателя зайняти відведене їм місце на лаві присяжних засідателів, яка повинна бути відділена від присутніх в залі доль-ного засідання і розташована, як правило, навпроти лави підсудних. Запасні присяжні засідателі займають на лаві присяжних засідателів спеціально відведені для них головуючим місця.
23. Формування колегії присяжних засідателів проводиться в закритому судовому засіданні.
24. Якщо в матеріалах кримінальної справи містяться відомості, що становлять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, то у присяжних засідателів відбирається підписка про її нерозголошення. Присяжний засідатель, що відмовився дати таку підписку, відводиться головуючим і замінюється запасним присяжним засідателем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 328. Формування колегії присяжних засі-давців "
 1. Стаття 330. Розпуск колегії присяжних засідателів зважаючи тенденційності її складу
  колегія присяжних засідателів у цілому може виявитися нездатною винести об'єктивний вердикт. 2. Вислухавши думку сторін, головуючий дозволяє дану заяву в нарадчій кімнаті і виносить поста-ня. 3. Якщо заява буде визнано обгрунтованим, то головуючий розпускає колегію присяжних засідателів і возоб-новлять підготовку до розгляду кримінальної справи судом за
 2. Стаття 341. Таємниця наради присяжних засідателів
  колегія присяжних засідателів виходить до нарадчої кімнати для винесення вердикту. 2. Присутність у нарадчій кімнаті інших осіб, за винятком колегії присяжних засідателів, не допускається. 3. З настанням нічного часу, а з дозволу головуючого також після закінчення робочого часу присяжні за-седателя має право перервати нараду для відпочинку. 4. Присяжні засідателі не Стаття 329. Заміна присяжного засідателя запасним
 3. 328 цього Кодексу головуючий приступає до відбору присяжних засідателів, в якому можуть брати участь і присяжні засідателі, що звільнилися у зв'язку з розпуском колегії. 4. Якщо неможливість участі в судовому засіданні будь-кого з присяжних засідателів виявиться під час винесення вердикту, то присяжні засідателі повинні вийти в зал судового засідання, призвести
  Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону
 4. колегії присяжних засі-давців; 3) розгляд кримінальної справи за відсутності підсудного, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 247 цього Кодексу; 4) розгляд кримінальної справи без участі захисника, якщо його участь є обов'язковою відповідно до цим Кодексом, або з іншим порушенням права обвинуваченого користуватися допомогою захисника; 5)
  Стаття 339. Зміст питань присяжним засе Датель
 5. присяжних засідателів юридичної кваліфікації статусу підсудного (про його судимості), а також інші питання, які потребують власне юридичної оцінки при винесенні присяжними засідателями свого вердикту. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 6. Формулювання питань не повинні допускати при якому-небудь відповіді на них визнання підсудного винним у вчиненні діяння, за яким
  Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
 6. колегії, у дорадчій кімнаті відкритим голосуванням обирають більшістю голосів старшину, який про своє обрання повідомляє головуючому. 2. Старшина присяжних засідателів керує ходом наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання, записує відповіді на них, підводить підсумки
  Стаття 351. Постанова вироку
 7. колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться посилання на вердикт колегії присяжних засідателів або відмова державного обвинувача від обвинувачення. Приведення доказів потрібно лише в частині, що не витікає з вердикту, винесеного колегією присяжних засідателів, 3) в описово-мотивувальній частині обвинувального вироку повинні міститися опис
  Стаття 64. Заява про відвід судді
 8. статтями 61 і 63 цього Кодексу, судді може бути заявлено відвід учасниками кримінального судочинства. 2. Відвід судді заявляється до початку судового слідства, а в разі розгляду кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів - до формування колегії присяжних засідателів. У ході подальшого судового засідання заяву про відвід допускається лише у разі, коли підстава
  Стаття 345. Проголошення вердикту
 9. колегії присяжних засідателів і пропонує їм повернутися до нарадчої кімнати для внесення уточнень до питальний лист. Головуючий має право також після вислуховування думок сторін внести в питальний лист додаткові запитання. Вислухавши короткий напутнє слово головуючого з приводу змін до питально аркуші, колегія присяжних засідателів повертається в дорадчу
  Стаття 348. Обов'язковість вердикту
 10. колегії присяжних засідателів обов'язковий для головуючого і тягне за собою постанову їм виправдувального вироку. 2. Обвинувальний вердикт обов'язковий для головуючого у кримінальній справі, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. 3. Головуючий кваліфікує скоєне підсудним відповідно з обвинувальним вердиктом, а
  Стаття 385. Виклик присяжних
 11. присяжних Головуючий Дає секретарю судового засідання Розпорядження про виклик присяжних у кількості семи ОСІБ, Які візначаються автоматизоване системою документообігу суду з числа ОСІБ, Які внесені до списку присяжних. 2. Громадяни, Які внесені до списку присяжних и могут буті віклікані до суду як Присяжні, візначаються згідно із Законом України "Про судоустрій и статус суддів". 3.
  Стаття 390. Усунення присяжного
 12. присяжним обов'язків, передбачення Частинами другою статьи 386 цього Кодексу; 2) за наявності обгрунтованих підстав вважаті, что Присяжний у результаті незаконного впліву ВТРАТИ неупередженість, необхідну для Вирішення вопросам кримінального провадження відповідно до закону . 2. Присяжний может буті усунутій від подальшої участі в судновому розгляді кримінального провадження за ініціатівою
  Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання
 13. колегії присяжних засідателів. 3. Напутнє слово головуючого записується в протокол судового засідання, або його текст долучається до мате-ріалах кримінальної справи, про що зазначається в протоколі. 4. Протокол судового засідання повинен фіксувати весь хід судового процесу так, щоб можна було впевнитися в правильності його
   Стаття 332. Прийняття присяжними засідателями присяги
 14.  присяжних засідателів головуючий звертається до присяжних засідателів з пропозицією прийняти присягу і зачитує наступний її текст: "Приступаючи до виконання відповідальних обов'язків присяжного засідателя, урочисто присягаю виконувати їх чесно і неупереджено, брати до уваги всі розглянуті в суді докази, як ули-чающие підсудного, так і виправдовують його,
   Стаття 350. Види рішень, що приймаються председа-будівництві
 15.  статтями 302, 307 і 308 цього Кодексу; 4) постанови про розпуск колегії присяжних засідателів і направлення кримінальної справи на новий розгляд іншим складом суду - у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 348 справжнього
  статьями 302, 307 и 308 настоящего Кодекса; 4) постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда - в случае, предусмотренном частью пятой статьи 348 настоящего
© 2014-2022  yport.inf.ua