Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 389.13. Порядок розгляду кримінальної де-ла судом апеляційної інстанції

1. Виробництво по кримінальній справі в суді апеляційної інстанції здійснюється в порядку, встановленому главами 35 - 39 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою.
2. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка кримінальна справа розглядається і по чиїх апеляцію-онним скарзі та (або) поданням. Після цього головуючий оголошує склад суду, прізвища, імена і по батькові осіб, являю-трудящих сторонами по кримінальній справі і присутніх у судовому засіданні, а також прізвища, імена і по батькові секретаря судового засідання і перекладача, якщо перекладач бере участь в судовому засіданні. Головуючий з'ясовує в учасників судового розгляду, чи є у них відводи і клопотання і чи підтримують вони клопотання, заявлені в апеляційних скарги та (або) поданні.
3. Судове слідство починається з короткого викладу головуючим або одним із суддів, що беруть участь у розгляді кримінальної справи апеляційної інстанції, змісту вироку або іншого оскаржуваного судового рішення, істоти апеляційних скарги та (або) подання, заперечень на них, а також істоти представлених додаткових матеріалів.
4. Після доповіді головуючого або судді суд заслуховує виступу боку, подала апеляційну скаргу, подання, і заперечення іншої сторони. При наявності кількох скарг послідовність виступів визначається судом з урахуванням думки сторін. Потім суд переходить до перевірки доказів. На підтвердження або спростування доводів, наведених в апеляційній скарзі, поданні, сторони вправі подати до суду апеляційної інстанції додаткові матеріали.
5. Свідки, допитані в суді першої інстанції, допитуються в суді апеляційної інстанції, якщо суд визнає їх виклик необхідним.
6. Клопотання сторін про дослідження доказів, які не були досліджені судом першої інстанції, вирішуються судом в порядку, встановленому статтею 271 цього Кодексу. При цьому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у задоволенні клопотання тільки на тій підставі, що воно не було задоволено судом першої інстанції.
7. За згодою сторін суд апеляційної інстанції має право розглянути апеляційні скаргу, подання без перевірки дока-зательств, які були досліджені судом першої інстанції.
8. Суд апеляційної інстанції має право досліджувати докази з використанням систем відеоконференц-зв'язку.
9. По завершенні судового слідства суд з'ясовує у сторін, чи є у них клопотання про доповнення судового слідства. Суд вирішує ці клопотання, після чого переходить до дебатів сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 389.13. Порядок розгляду кримінальної де-ла судом апеляційної інстанції "
 1. Стаття 258. Арбітражний суд апеляційної інстанції
  розгляді ним справ за правилами розгляду справ арбітражним судом першої інстанції, оскільки і при такому переході суд апеляційної інстанції продовжує залишатися судом другої інстанції. Див: Ухвала Конституційного Суду РФ від 18.01.2011 N
 2. Стаття 389.36. Повторний розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції
  кримінальну справу в апеляційному порядку за апеляційним скарзі, поданням, якщо апеляційна скарга засудженого, його захисника чи законного представника, потерпілого, його законного представника або представника або подання надійшли тоді, коли кримінальну справу стосовно цього засудженого вже рас-дивлено по апеляційним скаргою або поданням іншого учасника кримінального
 3. Стаття 390. Вступ вироку в законну силу і об-рощення його до виконання
  кримінальної справи на новий судовий розгляд або з поверненням кримінальної справи прокурору. 4. Вирок звертається до виконання судом першої інстанції протягом 3 діб з дня його вступу в законну силу або віз-обертання кримінальної справи з суду апеляційної
 4. Стаття 180. Набрання законної сили рішенням
  розгляду справи судом апеляційної інстанції та прийняття ним постанови і, отже, можливість для його оскарження в касаційному порядку. Таким чином, рішення суду першої інстанції не може бути переглянуте судом касаційної інстанції до прийняття по ньому постанови судом апеляційної інстанції. Див, наприклад: Постанови Президії ВАС РФ від 16.01.2007 N 12884/05 у справі N
 5. Стаття 389.19. Межі прав суду апеляційної ін-станції
  розгляді кримінальної справи в апеляційному порядку суд не зв'язаний доводами апеляційних скарги, подання і має право перевірити провадження у кримінальній справі в повному обсязі. 2. Якщо по кримінальній справі засуджено кілька осіб, а апеляційні скарга або подання принесені тільки одним з них або щодо деяких із них, суд апеляційної інстанції має право перевірити кримінальну справу
 6. Стаття 389.23. Скасування вироку та інших рішень суду першої інстанції з винесенням нового судового рішення
  розгляді кримінальної справи в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції усуває дане порушення, скасовує вирок, ухвалу, постанову суду першої інстанції та виносить нове судове
 7. Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
  розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції "(в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 61, від 24.03.2011 N 30). Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 21.06.2011 N 16731/10. 2. Припиняючи провадження у справі, суд апеляційної інстанції з посиланням на ч. 1 ст. 151 АПК РФ і подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ вирішує питання про повернення суми державного мита,
 8. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій
  стаття встановлює правила перевірки законності визначень арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій, поширюючи на них той же порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну подачі скарги на ухвалу, і при
 9. Стаття 389.10. Строки розгляду кримінальної справи в суді апеляційної інстанції
  кримінальної справи в апеляційному порядку має бути розпочато в районному суді не пізніше 15 діб, у верховному суді республіки, крайовому чи обласному суді, суді міста федерального значення, суді автономної області, суді автономного округу, окружному (флотському) військовому суді - не пізніше 30 діб і у Верховному Суді Російської Федерації - не пізніше 45 діб з дня надходження її до суду апеляційної
 10. Стаття 267 . Строк розгляду апеляційної скарги
  розгляду апеляційної скарги, встановлений ст. 267 АПК РФ, обчислюється з дня надходження до арбітражного суду останньої апеляційної скарги на оскаржуваний судовий акт. Див: п. 22 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
 11. Стаття 389.6. Апеляційні скарга, подання
  389.15 цього Кодексу; 5) перелік доданих до апеляційної скарги, поданням матеріалів; 6) підпис особи, яка подала апеляційні скаргу або подання. 2. В апеляційній скарзі особи , що не бере участь у кримінальній справі, повинно бути зазначено, які права і законні інтереси цієї особи порушено судовим рішенням. 3. Якщо засуджений заявляє клопотання про участь у розгляді
 12. Стаття 389.8. Наслідки подання апеляційних скарги, подання
  389.2 цього Кодексу. 2. Після закінчення терміну оскарження суд, який постановив вирок чи виніс інше оскаржуване рішення, направляє кримінальну справу з принесеними апеляційними скаргою, поданням і запереченнями на них до суду апеляційної інстанції, про що повідомляється сторонам. 3. Особа, яка подала апеляційні скаргу або подання, має право відкликати їх до початку засідання суду
 13. Стаття 401.16. Межі прав суду касаційної ін-станції
  розгляді кримінальної справи може пом'якшити призначене засудженому покарання або при-нити кримінальний закон про менш тяжкий злочин. 4. Повертаючи кримінальну справу на новий розгляд, суд касаційної інстанції повинен вказати, в суд якої інстанції повер-тається дану кримінальну справу. 5. У разі, коли у кримінальній справі засуджено або виправдано кілька осіб, суд не вправі скасувати вирок,
 14. Стаття 389.12. Участь сторін у судовому засіданні при розгляді кримінальної справи в суді апеляційної ін-станції
  розгляді апеляційних скарги, подання, за рішенням суду забезпечується право брати участь у судовому засіданні безпосередньо або шляхом вико-вання систем відеоконференц-зв'язку. 3. Неявка осіб, своєчасно повідомлених про місце, дату і час засідання суду апеляційної інстанції, за винятком осіб, участь яких у судовому засіданні обов'язково, не перешкоджає розгляду
 15. Стаття 389.31. Описово-мотивувальна частина обвинувального апеляційного вироку
  кримінальної справи, встановлені судом апеляційної інстанції; 3) мотиви, з яких суд апеляційної інстанції відкинув докази, представлені сторонами, або які наведені в обвинувальному або виправдувальному вироку, ухвалі, постанові суду першої
 16. Стаття 266. Порядок розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції
  розгляд справ за правилами суду першої інстанції. Разом з тим це не просто перевірка законності та обгрунтованості судових актів за матеріалами справи, а повторний розгляд справи за наявними у справі і додатково поданими доказами (ч. 1 - 3 ст. 268 АПК РФ). Арбітражний суд апеляційної інстанції розглядає справу в судовому засіданні колегіальним складом з трьох
 17. Стаття 391. Вступ ухвали або постанов-лення суду законної сили і звернення його до виконання
  389.33 справжнього
 18. Стаття 389.20. Рішення, що приймаються судом апелля-ційної інстанції
  розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку суд приймає одне з рішень: 1) про залишення вироку, ухвали, постанови без зміни, а скарги або подання без задоволення; 2) про скасування обвинувального вироку і про винесення виправдувального вироку; 3) про скасування обвинувального вироку і про винесення обвинувального вироку; 4) про скасування вироку, визначення,
 19. Стаття 328. Права суду апеляційної інстанції при розгляді апеляційних скарги, подання
  розгляді апеляційних скарги,
 20. Стаття 389.9. Предмет судового розгляду в апеляційному порядку
  апеляційної інстанції перевіряє за апеляційними скаргами, поданнями законність, обгрунтованість і справедливість вироку, законність і обгрунтованість іншого рішення суду першої
© 2014-2022  yport.inf.ua