Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 428. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підсудного в судовому засіданні

1. У судове засідання викликаються законні представники неповнолітнього підсудного, які вправі:
1) заявляти клопотання і відводи;
2) давати показання;
3) подавати докази;
4) брати участь у дебатах сторін;
5) подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення суду;
6) брати участь у засіданні судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій.
2. За визначенням або постановою суду законний представник може бути усунений від участі в судовому розгляді, якщо є підстави вважати, що його дії завдають шкоди інтересам неповнолітнього підсудного. У цьому випадку допускається інший законний представник неповнолітнього підсудного.
3. Неявка своєчасно сповіщені законного представника неповнолітнього підсудного не зупиняє розгляду кримінальної справи, якщо суд не знайде його участь необхідною.
4. Якщо законний представник неповнолітнього підсудного допущений до участі в кримінальній справі як захисника або цивільного відповідача, то він має права і несе відповідальність, передбачені статтями 53 і 54 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 428. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підсудного в судовому засіданні "
 1. Стаття 426. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підозрюваного, обвинуваченого в ході Досу-дебного провадження у кримінальній справі
  участі в кримінальній справі на підставі постанови слідчого, дізнавача з моменту першого допиту неповнолітнього як підозрюваного чи обвинуваченого- мого. При допуску до участі в кримінальній справі їм роз'яснюються права, передбачені частиною другою цієї статті. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Законний представник вправі: 1) знати, в чому підозрюється чи
 2. Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
  законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованому закладі для несо-вершеннолетніе - через адміністрацію цієї установи. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 3. Стаття 275. Допит підсудного
  учасники судового розгляду з боку захисту, потім державний обвинувач і учасники судового розгляду з боку звинувачення. Головуючий відхиляє навідні питання та питання, що не мають відношення до кримінальної справи. 2. Підсудний має право користуватися письмовими нотатками, які пред'являються суду на його вимогу. 3. Суд задає питання підсудному після його
 4. Стаття 267 . Роз'яснення підсудному його прав
  закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) Головуючий роз'яснює підсудному його права в судовому засіданні, передбачені статтею 47 цього Кодексу та статтею 82.1 Кримінального кодексу Російської
 5. Стаття 310. Проголошення вироку
  учасникам судового розгляду порядок ознайомлення з його повним
 6. Стаття 316. Порядок проведення судового засідання та постанови вироку
  участю підсудного і його захисника. 3. Розгляд клопотання підсудного про постанову вироку без проведення судового розгляду починається з з-розкладання державним обвинувачем пред'явленого підсудному обвинувачення, а по кримінальних справах приватного обвинувачення - з викладу звинувачення приватним обвинувачем. 4. Суддя опитує підсудного, чи зрозуміло йому обвинувачення, чи згоден він з
 7. Стаття 304. Вступна частина вироку
  стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають відповідальність за злочин, в вдосконалення-шении якого обвинувачується
 8. Стаття 256. Порядок винесення ухвали, поста-новлення
  закону від 27.07.2006 N
 9. Стаття 292. Зміст і порядок дебатів сторін
  бере участь підсудний. 2. У дебатах сторін можуть також брати участь потерпілий і його представник. Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, підсудний має право клопотати про участь у дебатах сторін. 3. Послідовність виступів учасників дебатів сторін встановлюється судом. При цьому першим у всіх випадках виступає обвинувач, а останніми - підсудний і його захисник.
 10. Стаття 389.12. Участь сторін у судовому засіданні при розгляді кримінальної справи в суді апеляційної ін-станції
  участь: 1) державного обвинувача і (або) прокурора, за винятком кримінальних справ приватного обвинувачення (крім випадків, коли уго-ловного справу було порушено слідчим або дізнавачем за згодою прокурора), 2) виправданого, засудженого або особи, щодо якої припинено кримінальну справу, - у випадках, якщо ця особа ходатай-ствует про свою участь у судовому засіданні або суд визнає
 11. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  участю в допиті потерпілих і свідків у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом суду і у віці від четир-надцяти до вісімнадцяти років бере участь педагог. Допит неповнолітніх потерпілих і свідків, що мають фізичні або психічними недоліки, проводиться у всіх випадках у присутності педагога. 2. До початку допиту неповнолітнього головуючий роз'яснює педагогу
 12. Стаття 293. Останнє слово підсудного
  підсудному останнє слово. Ніякі питання до під-судимому під час його останнього слова не допускаються. 2. Суд не може обмежувати тривалість останнього слова підсудного певним часом. При цьому голова-ствующий вправі зупиняти підсудного у випадках, коли обставини, викладені підсудним, не мають відношення до розглянутої кримінальній
 13. Стаття 317.6. Підстави застосування особливого порядку проведення судового засідання та винесення судового рішен-ня у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  учасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину; 2) досудове угоду про співпрацю було укладено добровільно та за участю захисника. 3. Якщо суд встановить, що передбачені частинами першою і другою цієї статті умови не дотримані, то він приймає рішення про призначення судового розгляду в загальному порядку. 4. Положення цієї глави не
 14. Стаття 247. Участь підсудного
  участь підсудного, за винятком випадків, передбачених бачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. (В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 153-ФЗ) 2. При неявці підсудного розгляд кримінальної справи має бути відкладено. 3. Суд вправі піддати підсудного, який не з'явився без поважних причин, приводу, а одно застосувати до нього або змінити йому запобіжний захід. 4. Судове
© 2014-2022  yport.inf.ua