Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом

Коментар до статті Коментар до частини 1.
Розгляд питань про зупинення та припинення виконавчого провадження.
§ 1.
Призупинення і припинення виконавчого провадження, порушеного на підставі виконавчого документа, виданого арбітражним судом, виробляються тим же арбітражним судом або арбітражним судом, в районі діяльності якого виконує свої обов'язки судовий пристав-виконавець.
Призупинення і припинення виконавчого провадження арбітражним судом проводяться у випадках:
1) виконання виконавчих документів, зазначених у п. п. 5, 6 і 8 ч. 1 ст . 12 цього Закону, щодо організації або громадянина, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи;
2) виконання постанови судового пристава-виконавця відповідно до ч. 16 ст. 30 цього Закону, якщо боржником є організація або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
3. У випадках, не передбачених ч. ч. 1 і 2 цієї статті, призупинення і припинення виконавчого провадження виробляються судом загальної юрисдикції, в районі діяльності якого виконує свої обов'язки судовий пристав-виконавець.
4. Заява про зупинення або припинення виконавчого провадження розглядається судовим приставом-виконавцем у десятиденний строк з дня надходження до нього заяви. За результатами розгляду заяви судовий пристав-виконавець виносить постанову про зупинення або припинення виконавчого провадження або про відмову в зупинення або припинення виконавчого провадження.
5. Судовий акт, акт іншого органу або посадової особи про зупинення або припинення виконання виконавчого документа підлягає негайному виконанню з моменту її отримання судовим приставом-виконавцем.
6. Щодо призупинення виконавчого провадження до його поновлення застосування заходів примусового виконання не допускається.
7. Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення виконавчого провадження, воно відновлюється за заявою стягувача або за ініціативою судового пристава-виконавця (ст. 45 ФЗ від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження").
Судова практика.
§ 2. Питання. Чи володіє прокурор правом зупиняти виконання судового акту?
Відповідь. Процедура виконання судових постанов у цивільних і кримінальних справах являє собою останню, завершальну стадію судочинства у цивільних і кримінальних справах, якої закінчується процес судового розгляду.
Правова позиція, яка розглядає, в сенсі п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, провадження по виконанню судових постанов як самостійної і невід'ємної частини судового розгляду, неодноразово висловлювалася у рішеннях Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого з питань тлумачення і застосування зазначеної Конвенції та Протоколів до неї визнається Російською Федерацією як учасником даної Конвенції (Постанова Європейського суду у справі "Хорнсбі проти Греції" від 19 березня 1997 р.; Постанова Європейського суду у справі "Бурдов проти Росії" від 7 травня 2002; Постанова Європейського суду у справі "Шестаков проти Росії" від 18 червня 2002).
У п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 10 жовтня 2003 р. N 5 "Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації" з урахуванням положення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод роз'яснено, що виконання судового рішення розглядається як складова судового розгляду.
Отже, участь прокурора в стадії виконання судових постанов у цивільних і кримінальних справах повинно регулюватися з урахуванням законодавства про цивільному й карному судочинстві.
Загальні положення про участь прокурора в процесі цивільного судочинства, закріплені в ст. 45 ЦПК РФ, визначають можливість звернення прокурора до суду із заявою на захист прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб, а також його вступ в процес для дачі висновку у справах визначених цим Кодексом та іншими федеральними законами категорій. Права і обов'язки прокурора як особи, що у справі, визначені у ст. 35 ЦПК РФ.
Правове становище прокурора як учасника кримінального судочинства закріплено в ст. 37 КПК РФ, згідно з якою прокурор, будучи посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, встановленої Кодексом, здійснює від імені держави кримінальне переслідування під час кримінального судочинства, а також нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання та органів попереднього слідства.
Функція здійснення прокурором нагляду за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням законів, що діють на території Російської Федерації, в ході здійснення судом правосуддя по цивільних і кримінальних справах ЦПК РФ і КПК РФ не передбачається і, отже, не поширюється на стадію виконання судових постанов у цивільних і кримінальних справах.
Таким чином, виходячи з наведеного вище принципу, що визначає виконавче провадження як самостійної і невід'ємною стадії судового розгляду, наділення прокурора правом призупинення виконання судових постанов у кримінальних і цивільних справах, як це передбачається в даному проекті, в порядку здійснення ним нагляду за виконанням законів судовими приставами на підставі ст. 1 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" і п. 4 ст. 19 Федерального закону "Про судових приставів" суперечить нормам ЦПК РФ і КПК РФ.
Згідно ч. 2 ст. 4 Федерального закону "Про введення в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації" надалі до приведення у відповідність із Цивільним процесуальним кодексом Російської Федерації федеральні закони та інші нормативні правові акти, що діють на території Російської Федерації, з моменту введення в дію зазначеним Федеральним законом Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації застосовуються в частині, що не суперечить Цивільному процесуальному кодексу Російської Федерації.
Аналогічна правова норма про порядок застосування федеральних законів та інших нормативних правових актів надалі до приведення їх у відповідність з Кримінально-процесуальним кодексом Російської Федерації міститься в ч. 2 ст. 4 Федерального закону "Про введення в дію Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації".
На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що правом зупиняти виконання судового акта прокурор не володіє, оскільки це суперечило б як положенням зазначених вище міжнародних правових актів, учасником яких є Російська Федерація, так і нормам громадянського процесуального та кримінально-процесуального законодавства, що визначає правове становище прокурора як учасника судочинства по цивільних і кримінальних справах (Питання 6 Постанови Президії ВР РФ від 6 жовтня 2004 р. "Огляд законодавства та судової практики ЗС РФ за другий квартал 2004 р.").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом "
 1. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  1. Поряд з коментарів статтею питання про призупинення або припинення виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих
 2. Коментар до статті 31.7
  1. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання у випадках, зазначених у п. 1 - 3 коментованої статті, відповідає обставинам, що виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення, визначеним п. 4, 5, 8 ст. 24.5 КоАП (див. коментар до зазначеної статті). Наявність хоча б одного із зазначених обставин відповідно до ст. 24.5 КоАП
 3. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
  1. Зупинення виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин. В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого
 4. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  1. Положення коментованої статті необхідно застосовувати у взаємозв'язку зі ст. 433-437 ЦПК, що регулюють питання роз'яснення постанови суду, що підлягає виконанню, відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку його виконання, індексації присуджених грошових сум, відкладення виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42
 5. Стаття 434. Відстрочка або розстрочка виконання судового постанови, зміна способу і порядку його виконання, індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті Судова практика. § 1. Ухвалою Центрального районного суду м. Оренбурга від 20 червня 2003 заяву МП "Оренбурггортепло" про відстрочку виконання по виконавчому виробництву і призупинення виконавчого провадження задоволено частково: надана відстрочка виконання по зведеному виконавчому провадженню на загальну суму стягнення з МП
 6. Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
  1. У ст. 215 і 216 ЦПК (див. коментар до них) встановлені переліки випадків, при настанні яких суд відповідно зобов'язаний або має право зупинити провадження у справі. Оскільки до закінчення терміну призупинення судочинства не можуть бути вчинені ніякі процесуальні дії, то повинні бути припинені і неистекшему процесуальні строки, в тому числі і ті терміни, які були судом
 7. Стаття 217. Строки зупинення провадження у справі
  1. У визначенні суду повинен бути вказаний термін (період), на який зупиняється провадження у справі і який, як правило, пов'язаний з прийняттям певного правового акта або настанням певної події. Строки зупинення виробництва по обов'язкових підстав встановлені ст. 217 ЦПК. Порядок процесуального правонаступництва у разі смерті громадянина або реорганізації
 8. Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі
  Ухвала суду про зупинення провадження у справі може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку будь-якою особою, бере участі у справі. Що стосується ухвал про відмову у зупиненні провадження у справі або про його відновлення (ст. 219 ЦПК), то на них не може бути подана скарга або подання прокурора, а заперечення щодо цих визначень можуть бути
 9. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
  1. На відміну від колишньої редакції, нова редакція коментованої статті не містить перелік підстав, за наявності яких суд може зупинити виконавче провадження, а відсилає до ст. 39 Федерального закону "Про виконавче провадження" * (379), ч. 2, якою передбачені наступні підстави зупинення виконавчого провадження на розсуд суду: оспорювання виконавчого
 10. Стаття 1065. Попередження заподіяння шкоди
  1. Небезпека заподіяння шкоди в майбутньому може з'явитися основою до позову про заборону діяльності, що створює таку небезпеку. 2. Якщо заподіяна шкода є наслідком експлуатації підприємства, споруди або іншої виробничої діяльності, яка продовжує завдавати шкоди або загрожує новим шкодою, суд має право зобов'язати відповідача, крім відшкодування шкоди, призупинити або припинити
 11. Коментар до статті 31.6
  1. Прокурор відповідно до ст. 30.10 КоАП вправі принести протест на яке не набрало законної чинності постанова про призначення адміністративного покарання і постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення і (або) наступні рішення вищестоящих інстанцій за скаргами на ці постанови. Право принесення протесту на вступило в законну силу постанова про
© 2014-2022  yport.inf.ua