Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.4. Порядок відбування примусових робіт

1. У виправних центрах діють правила внутрішнього розпорядку виправних центрів, затверджувані федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з Генеральною прокуратурою Російської Федеративної-ції.
2. Засуджені до примусових робіт знаходяться під наглядом і зобов'язані:
а) виконувати правила внутрішнього розпорядку виправних центрів;
б) працювати там, куди вони спрямовані адміністрацією виправного центру;
в) постійно перебувати в межах території виправного центру (за винятком випадків, передбачених цим Кодексом), проживати, як правило, у спеціально призначених для засуджених гуртожитках, не залишати їх у нічний та неробочий час, вихідні та святкові дні без дозволу адміністрації виправного центру;
г) брати участь без оплати праці в роботах з благоустрою будівель і території виправного центру в порядку черговості у неробочий час тривалістю не більше двох годин на тиждень;
д) постійно мати при собі документ встановленого зразка, що засвідчує особу засудженого.
Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 313-ФЗ з 1 січня 2014 року частка третя статті 60.4 буде доповнена сло-вами "та його реєстрації за місцем перебування (для громадянина Російської Федерації) або постановки на міграційний облік за місцем перебування (для іноземного громадянина або особи без громадянства) ".
3. Засудженим до примусових робіт для вирішення нагальних соціально-побутових та інших питань адміністрація ис-виправних центру може дозволити короткостроковий виїзд за його межі на строк до п'яти діб безпосередньо після постановки засудженого на облік.
4. Засудженим до примусових робіт забороняється придбавати, зберігати і використовувати предмети і речовини, перелік ко-торих встановлений законодавством Російської Федерації та правилами внутрішнього розпорядку виправних центрів. У разі виявлення у засуджених таких предметів і речовин вони за постановою начальника виправного центру підлягають вилученню та передаються на зберігання або знищуються, про що складається відповідний акт.
5. Засуджені до примусових робіт і приміщення, в яких вони проживають, можуть піддаватися обшуку, а речі засуджений-них можуть підлягати огляду. Підстави та порядок проведення обшуків і оглядів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання-нию у сфері виконання кримінальних покарань.
6. Засудженим до примусових робіт, що не допускає порушень правил внутрішнього розпорядку виправних центрів і відбули не менше однієї третини строку покарання, за їх заявою на підставі постанови начальника виправного центру дозволяється проживання з сім'єю на орендованій або власної житлової площі в межах муніципального утворення, на терри-торії якого розташований виправний центр. Зазначені засуджені зобов'язані з'являтися у виправний центр для реєстрації чотири рази на місяць. Дні реєстрації встановлюються постановою начальника виправного центру.
7. Засудженим до примусових робіт, які не мають стягнень, адміністрацією установи за їх заявою на підставі постанови начальника виправного центру дозволяється виїзд за межі виправного центру на період щорічної оплачуються ваемого відпустки.
8. Засудженим до примусових робіт дозволяється навчання в освітніх установах середнього професійної та вищої професійної освіти за заочною формою навчання, що знаходяться в межах муніципального утворення, на терито-рії якого розташований виправний центр. Порядок навчання за заочною формою засуджених до примусових робіт установлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.4. Порядок відбування примусових робіт "
 1. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  1. Ухиляється від відбування примусових робіт визнається засуджений до примусових робіт: а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу; б) неприбуття до місця відбування примусових робіт у встановлений приписом строк; в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду; г) самовільно
 2. Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  До засуджених до примусових робіт, які допустили порушення порядку та умов відбування примусових робіт, адміні-ністраціей виправного центру можуть застосовуватися такі заходи стягнення: а) догану; б) скасування права проживання поза гуртожитку; в) оселення в приміщення для порушників на строк до 15
 3. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  1. Нагляд за відбуванням покарання засудженими до примусових робіт здійснюється адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і за місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 4. Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
  1. У разі заподіяння під час відбування примусових робіт матеріального збитку державі або фізичним і юриди-ного особам засуджені до примусових робіт несуть матеріальну відповідальність у порядку і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації. 2. Засуджений до примусових робіт відшкодовує пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини
 5. Стаття 60.2. Направлення засуджених до примусової тельним роботам до місця відбування покарання
  1. Особи, засуджені до примусових робіт, що знаходяться на момент набрання вироком законної сили на волі, а також засуджені, яким невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінена примусовими роботами, прямують за рахунок держави до місця відбування покарання самостійно. Оплата проїзду, забезпечення продуктами харчування або грошима на час про-їзда засуджених,
 6. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 313-ФЗ з 1 січня 2014 року частка перша статті 60.11 після слів "веде облік засуджених до примусових робіт;" буде доповнена словами "здійснює реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку за місцем перебування засуджених до примусових робіт громадян Російської Федерації або постановку на міграційний облік і зняття з міграційного
 7. Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
  1. Засуджені до примусових робіт, залучені до праці, підлягають обов'язковому соціальному страхуванню в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Засуджені до примусових робіт, які втратили працездатність під час відбування примусових робіт, мають пра-во на відшкодування збитків у випадках і в порядку, які передбачені законодавством Російської Федерації.
 8. Стаття 60.16. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до примусових робіт
  1. Рішення про застосування до засуджених до примусових робіт передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення виноситься в письмовій формі. 2. При застосуванні заходів стягнення до засудженого до примусових робіт, передбачених статтею 60.14 справжнього Кодек-са, враховуються обставини вчинення порушення, особистість і його попереднє поведінку. накладати
 9. Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт
  1. Порушеннями порядку та умов відбування примусових робіт є: а) порушення громадського порядку, за яке засуджений був притягнутий до адміністративної відповідальності, б) порушення трудової дисципліни; в) порушення встановлених для засудженого правил проживання у виправному центрі, р) неявка без поважних причин на реєстрацію до виправного центру засудженого, якому
 10. Стаття 60.19. Технічні засоби нагляду і кон-тролю
  1. Адміністрація виправного центру має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби над-го нагляду і контролю для попередження злочинів, порушень порядку та умов відбування примусових робіт і для отримання необхідної інформації про поведінку засуджених до примусових робіт. 2. Адміністрація виправного центру зобов'язана під розписку повідомляти
 11. Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
  1. Засуджені до примусових роботам відбувають покарання у спеціальних установах - виправних центрах, располо-дені в межах території суб'єкта Російської Федерації, в якому вони проживали або були засуджені. 2. За відсутності на території суб'єкта Російської Федерації за місцем проживання засудженого до примусових робіт або за місцем його засудження виправної центру або
 12. Стаття 60.12. виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  1. З засудженими до примусових робіт адміністрацією виправного центру проводиться виховна робота. 2. Активну участь засуджених до примусових робіт у проведених заходах виховного характеру заохочується і враховується при застосуванні до них передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до
 13. Стаття 152. Порядок та умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
  Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями визначаються цим Кодексом, нормативними право-вимі актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими воєн-бовців. (в ред.
 14. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  1 . Із заробітної плати засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому
 15. Стаття 104. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання Коментар до статті 104
  1. Медичні заходи у вигляді амбулаторного примусового спостереження і лікування у психіатра виконуються за місцем відбування засудженим позбавлення волі, а щодо засуджених до інших видів покарань - в установах органів охорони здоров'я, що надають амбулаторну психіатричну допомогу. Ці заходи можуть бути призначені осудним особам, які вчинили злочини і страждають психічними
 16. Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот
  1. Термін примусових робіт обчислюється з дня прибуття засудженого до виправного центру. 2. В термін примусових робіт зараховуються час утримання засудженого під вартою як запобіжного захід, час прямування у виправний центр під конвоєм, а також час короткострокових виїздів, що надаються засудженому відповідно до статті 60.4 цього Кодексу, з розрахунку один день
 17. Стаття 26. Умови виконання та відбування покарання у вигляді обов'язкових робіт
  Коментар до статті 26 1 - 2. Засуджений зобов'язаний сумлінно трудитися на певному для нього об'єкті і відпрацювати встановлений судом строк обов'язкових робіт; дотримуватися правил внутрішнього розпорядку організації, в якій він відбуває покарання; ставити до відома кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; з'являтися за викликом інспекції. У разі зміни місця
 18. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою
  . освоб-е від наказ- ия у зв'язку з хворобою. Особа, у кот-ого після соверш-я переступив-я настало психічний розлад, яка позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і заг-ую небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, звільняється від наказ-ия, а особа, яка відбуває наказ-ие, звільняється від подальшого його відбування. Таким особам суд може призначити примусові
 19. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  Коментар до статті 29 січня . Якщо засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження . 2. Якщо засуджений визнається злісно
 20.  Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
    1. Виправні роботи призначаються тільки як основне покарання особам, які можуть бути виправлені без ізоляції від суспільства. Вони можуть призначатися за вироком суду, а також у порядку заміни покарання (штрафу) жорсткішим або більш м'яким. Особливий випадок - заміна військовослужбовцям вмісту у дисциплінарної військової частини або арешту виправними роботами (ч. 3 ст. 81 КК РФ).