Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 97. Обов'язки пасинків і падчерок за змістом вітчима і мачухи


1. Закон не покладає на вітчима (мачуху) обов'язок щодо виховання та (або) змісту своїх неповнолітніх пасинка чи падчерки; цей обов'язок носить виключно моральний характер і здійснюється вітчимом або мачухою добровільно. У цьому плані дії вітчима (мачухи) повністю збігаються з діями фактичного вихователя. Вітчим або мачуха можуть здійснювати фактичне виховання та утримання своїх дітей як спільно з їх кровним батьком, так і самостійно, якщо кровний батько з якихось причин не може або не бажає виконувати свої батьківські обов'язки. Вітчим (мачуха) здійснює виховання та утримання пасинка (падчерки), проживаючи з ним однією сім'єю, піклується про нього, надає йому увагу, подібне батьківському, містить пасинка чи падчерку за рахунок власних коштів. Якщо виховання та утримання було належним, а його термін - досить тривалим (п'ять років і більше), вітчим або мачуха можуть вимагати від своїх повнолітніх працездатних пасинка чи падчерки аліменти у разі непрацездатності, нужденності в допомозі і при неможливості отримати зміст від своїх кровних дітей, свого чоловіка (колишнього чоловіка). У цьому право вітчима (мачухи) подібно з правом фактичного вихователя. Однак аліментна обов'язок пасинка (падчерки) залежить від наявності у них необхідних коштів, на відміну від обов'язку фактичного вихованця.
Якщо вітчим або мачуха були призначені опікунами чи піклувальниками своїх пасинка чи падчерки, вони надалі мають право вимагати від колишніх підопічних кошти на утримання. У подібних випадках п. 3 ст. 96 СК повинна застосовуватися за аналогією.
2. Пункт 2 коментованої статті подібний з п. 2 ст. 96 СК і передбачає ті ж дві підстави звільнення пасинка (падчерки) за змістом вітчима (мачухи): нетривалість терміну здійснення виховання та утримання неповнолітніх пасинків і падчерок (менше п'яти років) і виконання обов'язків з виховання або утримання пасинків або падчерок неналежним чином.
Суд вправі звільнити пасинка чи падчерку від обов'язку по утриманню вітчима чи мачухи, проте не зобов'язаний цього робити, якщо нетривалість терміну здійснення ними виховання і утримання пасинка чи падчерки була викликана об'єктивними причинами (див. коментар до п . 2 ст. 96 СК). Однак інша підстава звільнення пасинка (падчерки) від обов'язку по утриманню вітчима (мачухи) закон формулює інакше, ніж у ст. 96 СК. Такою підставою є несумлінне виконання останніми своїх обов'язків по вихованню чи змісту пасинка (падчерки). Вживання терміну "обов'язок" в даному випадку представляється недоречним, оскільки за змістом п. 1 коментованої статті закон не покладає на них такого обов'язку, а отже, не може вимагати її сумлінного виконання. КпШС покладав на вітчима (мачуху) обов'язок щодо утримання пасинка (падчерки) у разі припинення надання їм матеріальної допомоги. Якщо рішення про стягнення аліментів було винесено судом до 1 березня 1996 р. (дата набрання чинності СК), воно підлягає подальшому виконанню, так як аліментні зобов'язання, що виникли в силу колишнього закону, не повинні припинятися після вступу в силу нового закону, якщо про цьому не міститься прямих вказівок. В даний час вживання терміну "обов'язок" некоректно. В даному випадку, так само як і щодо фактичних вихователів, більш доречно було б передбачити в якості підстави звільнення пасинків і падчерок від сплати аліментів на вітчима чи мачуху, якщо останні виховували або утримували їх неналежним чином.
Відмінності між п. 2 ст. 96 та п. 2 коментованої статті складаються також у тому, що для звільнення пасинка чи падчерки від обов'язку по утриманню вітчима чи мачухи досить встановити факт несумлінного виконання ними обов'язків не з виховання та утримання, а з виховання чи змісту. Таким чином, незважаючи на очевидну подібність зіставляються статей коментарів глави, закон пред'являє до поведінки вітчима і мачухи більш високі вимоги, ніж до поведінки фактичного вихователя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 97. Обов'язки пасинків і падчерок за змістом вітчима і мачухи "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 2. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  обов'язки виникає у людини з моменту народження, але її обсяг змінюється з віком суб'єкта (наприклад, права одружитися, усиновити дитину і інші з'являються з досягненням повноліття). Обмеження сімейної правоздатності можливе лише у випадках і порядку, прямо визначених законом (наприклад, позбавлення судом батьківських прав). Сімейна дієздатність - це здатність особи своїми
 3. § 1. Сфера виникнення і зміст колізій законів у галузі укладення та розірвання шлюбів за участю іноземців
  стаття 146-1, в якій чітко передбачається, що «шлюб француза, навіть укладається за кордоном, вимагає його присутності». Відповідно до ст. 165 ЦК Франції шлюб укладається публічно перед посадовою особою, що веде акти громадянського стану в комуні, де один з подружжя має місце проживання. Шлюб, укладений за нормами канонічного права чи іншої релігії, передбаченої положеннями
 4. § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
  обов'язків. Однак, як зазначив В.А. Рясенцев, до числа сімейно-правових актів відносяться і такі дії, які вчиняються з метою сприяти настання юридичних наслідків, породжуваних не одним яким-небудь актом, а їх сукупністю * (242). Сімейно-правовими актами, а не вчинками є, зокрема, згода чоловіка на усиновлення дитини іншим чоловіком, позасудове визнання
 5. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  обов'язків по утриманню на осіб, пов'язаних з нужденним сімейними відносинами. Беручи свій початок в моральних обов'язках членів сім'ї по взаємній підтримці та взаємодопомоги, відносини з надання утримання поступово з'єдналися з юридичним примусом і отримали своє нормативне закріплення в інституті аліментірованія (від лат. Alimentum - зміст, утримання). Виникнувши ще в
 6. § 4. Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї
  обов'язок інших членів сім'ї носить додатковий (субсидіарний) характер * (493), оскільки вона виникає тільки за умови неможливості отримання вмісті від аліментних-зобов'язаних осіб першої черги - батьків, працездатних повнолітніх дітей, подружжя (у тому числі колишніх). Глава 15 СК класифікує аліментні зобов'язання інших членів сім'ї залежно від фігури
 7. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  обов'язки перед другим (кредитором) (ст. 1137 ЦК). Тому справа не в найменуванні, а в змісті ст. 1111 ЦК і в особливостях цивільно-правового регулювання спадкового правонаступництва. Правонаступництво при спадкуванні за законом регулюється тільки законом, а при спадкуванні за заповітом - завищеними і законом (в тому і в іншому випадку під "законом" маються на увазі норми права,
 8. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  обов'язок по виконанню заповіту здійснюється спадкоємцями за заповітом (ст. 1133 ЦК). Такий обов'язок виникає лише за умови прийняття спадкоємцями спадщини, так як заповіт як одностороння угода само собою не може створити для спадкоємців (інших осіб) будь-яких обов'язків. Обов'язки можуть виникнути лише за умови вираженого спадкоємцями згоди прийняти їх. Прийняття
 9. Коментар до п. 3 та п. 3.1
  обов'язки, військової службу і статус військовослужбовців "від 14 лютого 2000 р. N 9 істотним порушенням умов контракту з боку федерального органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба, може бути визнано таке порушення, через якого військовослужбовець позбувся можливості здійснювати свої конституційні права, або порушення, що позбавляє
 10. 2.4. Перехід прав на земельні ділянки у спадщину
  пасинки, падчерки, вітчим і мачуха спадкодавця. Частка спадкоємця за законом, який помер до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем, переходить по праву представлення до його відповідним нащадкам і ділиться між ними порівну. Кожен громадянин має право заповісти своє майно (зокрема, і земельну ділянку) будь-якій особі або декільком особам, в тому числі і не входять до кола
© 2014-2022  yport.inf.ua