Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

2.4. Перехід прав на земельні ділянки у спадщину

Правовідносини з передачі земельних ділянок у спадщину регулюються нормами цивільного, спадкового та сімейного законодавства. З 1 березня 2002 р. набула чинності частина третя ГК РФ, присвячена спадковим правовідносин.
Спадкування земельних ділянок здійснюється за заповітом, а за його відсутності - за законом (ст. 1111 ЦК РФ).
Спадкування являє собою односторонню угоду, тобто угоду, для здійснення якої достатньо вираження волі однієї сторони, в даному випадку спадкодавця.
Спадкування є вид універсального правонаступництва, суб'єктами якого в більшості випадків виступають громадяни (ст. 1110 ЦК РФ).
До спадкоємства можуть призиватися громадяни, які перебувають в живих у день відкриття спадщини, а також зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після відкриття спадщини. До спадкоємства за заповітом можуть призиватися також зазначені в ньому юридичні особи, існуючі на день відкриття спадщини (ст. 1116 ЦК РФ).
До спадкоємства за заповітом можуть призиватися: Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, іноземні держави і міжнародні організації, а до спадкування за законом - Російська Федерація.
Все спадкоємці за законом поділяються на сім черг. Черговість спадкування встановлюється ст. ст. 1142 - 1145 ЦК РФ. За загальним правилом спадкоємці кожної наступної черги закликаються до спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, неприйняття ними спадщини або позбавлення заповідачем всіх спадкоємців попередньої черги права спадкування.
Спадкоємцями першої черги за законом є діти, дружина і батьки спадкодавця. Онуки спадкодавця та їхні нащадки спадкують за правом представлення, тобто успадковують спадкоємці спадкоємців.
Якщо немає спадкоємців першої черги, спадкоємцями другої черги за законом є повнорідні та неповнорідні брати і сестри спадкодавця, його дідусь і бабуся як з боку батька, так і з боку матері. Діти рідними та братів і сестер спадкодавця (племінники і племінниці спадкодавця) успадковують за правом представлення.
Якщо немає спадкоємців першої і другої черг, спадкоємцями третьої черги за законом є повнорідні та неповнорідні брати і сестри батьків спадкодавця (дядька й тітки спадкодавця). Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують за правом представлення.
Якщо немає спадкоємців першої, другої і третьої черг, право успадковувати за законом одержують родичі спадкодавця третьої, четвертої та п'ятої ступенів споріднення, що не відносяться до спадкоємців попередніх черг. Ступінь споріднення визначається числом народжень, що відокремлюють родичів одного від іншого. Народження самого спадкодавця в це число не входить. До спадкоємства:
- в якості спадкоємців четвертої черги призиваються родичі третього ступеня спорідненості - прадідуся і прабабусі спадкодавця;
- як спадкоємців п'ятої черги призиваються родичі четвертого ступеня спорідненості - діти рідних племінників і племінниць спадкодавця (двоюрідні онуки та онучки) і рідні брати і сестри його дідусів і бабусь (двоюрідні дідуся і бабусі);
- як спадкоємців шостої черги призиваються родичі п'ятого ступеня спорідненості - діти двоюрідних онуків та онучок спадкодавця (двоюрідні правнуки та правнучки), діти його двоюрідних братів і сестер (двоюрідні племінники і племінниці) і діти його двоюрідних дідусів і бабусь (двоюрідні дядьки і тітки).
Якщо немає спадкоємців попередніх черг, до спадкування як спадкоємці сьомої черги за законом призиваються пасинки, падчерки, вітчим і мачуха спадкодавця.
Частка спадкоємця за законом, який помер до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем, переходить по праву представлення до його відповідним нащадкам і ділиться між ними порівну.
Кожен громадянин має право заповісти своє майно (зокрема, і земельну ділянку) будь-якій особі або декільком особам, в тому числі і не входять до кола спадкоємців за законом. Заповіт має бути складений письмово і нотаріально посвідчена.
Придбання спадщини здійснюється шляхом його прийняття, яке можна здійснити двома способами:
- фактично вступити у володіння спадковим майном (вступити у володіння або управління спадковим майном; вжити заходів щодо збереження спадкового майна, захисту його від посягань чи домагань третіх осіб; провести за свій рахунок витрати на утримання спадкового майна; оплатити за свій рахунок борги спадкодавця або отримати від третіх осіб належали спадкодавцеві грошові кошти);
- подати у нотаріальний орган за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини.
Відповідно до ст. 1153 ЦК РФ спадкоємці, покликані до спадкоємства, можуть просити нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини видати свідоцтво про право на спадщину. Однак спадкоємець земельної ділянки не тільки може, а й повинен отримати таке свідоцтво, оскільки перехід права власності на нерухомість згідно ст. 131 ГК РФ підлягає державній реєстрації, яка здійснюється на підставі відповідних документів.
Стаття 1181 ЦК РФ регламентує порядок спадкування земельних ділянок. Належали спадкодавцеві на праві власності земельну ділянку або право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою входять до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах. При спадкуванні земельної ділянки або права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою у спадщину переходять також знаходяться в межах цієї земельної ділянки поверхневий (грунтовий) шар, замкнуті водойми, які на ній ліс і рослини. Поділ земельної ділянки, що належить спадкоємцям на праві спільної власності, здійснюється з урахуванням мінімального розміру земельної ділянки, встановленого для ділянок відповідного цільового призначення. При неможливості поділу земельної ділянки земельну ділянку переходить до спадкоємця, який має переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки цієї земельної ділянки. Решта спадкоємці отримують компенсацію. У разі, коли ніхто із спадкоємців не має переважного права на отримання земельної ділянки або не скористався цим правом, володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою здійснюються спадкоємцями на умовах спільної часткової власності.
Цивільним кодексом передбачаються особливості успадкування майна члена селянського (фермерського) господарства (ст. 1179):
а) якщо спадкоємець померлого члена селянського (фермерського) господарства сам членом цього господарства не є, він має право на отримання компенсації, сумірною успадковане їм частці у майні, що є у спільній сумісній власності членів господарства. Термін виплати компенсації визначається угодою спадкоємця з членами господарства, а за відсутності угоди - судом, але не може перевищувати одного року з дня відкриття спадщини. За відсутності угоди між членами господарства та вказаним спадкоємцем про інше частка спадкодавця в цьому майні вважається рівною часткам інших членів господарства. У разі прийняття спадкоємця в члени господарства зазначена компенсація йому не виплачується;
б) у разі, коли після смерті члена селянського (фермерського) господарства це господарство припиняється (пункт 1 статті 258), у тому числі в зв'язку з тим, що спадкодавець був єдиним членом господарства, а серед його спадкоємців осіб, які бажають продовжувати ведення селянського (фермерського) господарства, не є, майно селянського (фермерського) господарства підлягає розподілу між спадкоємцями за правилами ст. ст. 258 і 1182 Цивільного кодексу Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4. Перехід прав на земельні ділянки у спадщину "
 1. § 2. Правовий режим речей
  перехід права власності на будівлю або споруду тягне за собою і перехід відповідного права на ту частину земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт і яка необхідна для його використання Перехід же права, в тому числі права власності, на приміщення всередині будівлі або споруди, наприклад, це може бути приміщення магазину, складу, офісу тощо, не є підставою
 2. § 9. Комерційна концесія
  переходять до правовласнику за договором комерційної концесії за умови, що він не відмовиться від їх прийняття. Права сторін за договором комерційної концесії можуть бути обмежені шляхом включення окремих зобов'язань, які обмежують свободу дій контрагентів. Подібні обмежувальні умови не можуть бути безмежними і повинні підкорятися вимогам законодавства про
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 338 раніше не були працівниками або учасниками сільськогосподарських організацій - як правило, колишніми городянами. Створення селянського господарства починається з придбання земельної ділянки. Він може бути отриманий в результаті виходу зі складу сільськогосподарської організації як
 4. § 2. Предмет цивільного права
  перехід майна від одного учасника цивільного обороту до іншого, - відносини динаміки. Відносини динаміки в порівнянні з відносинами статики більш різноманітні, вони можуть бути товарно-грошовими (еквівалентно-оплатним або просто оплатним * (15)) та іншими товарними (безоплатними). Так, відносини купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, возмездного надання послуг і переважна більшість
 5. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  перехід майна від померлої особи до його спадкоємців, утворює спадкове право. У континентальній системі спадкування розглядається як універсальне правонаступництво, в рамках якого від спадкодавця до спадкоємця переходить все майно - активи і пасиви (борги). Різниться спадкування за заповітом і за законом. В системі загального права норми про спадкування, розроблені ще
 6. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  переходять вони до нового власника. Вирішення цього питання, як буде показано нижче, лежить у площині набуття права власності. Співвідношення первинних і похідних підстав набуття права власності. Традиційно підстави набуття права власності поділяються на дві групи: первинні і похідні. Зазвичай різниця проводиться по тому, що право нового
 7. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
  переходить до громадян тільки після їх державної реєстрації, має правообразующее значення * (851). Вилученням з цього правила є виникнення права власності у громадян, які мають паєнагромадження в споживчому кооперативі і повністю внесли свій пайовий внесок (п. 4 ст. 218 ЦК). Державна реєстрація названих об'єктів має правоподтверждающій характер. До нерухомого
 8. § 3. Застава
  переході права власності (права господарського відання) на предмет застави до іншої особи заставне право зберігається за заставодержателем, а набувач речі ipso jure стає заставодавцем (п. 1 ст. 353 ЦК). 3. Якщо предмет застави переданий заставодержателю у володіння і користування, то в разі порушення заставного права йому надається виндикационное або негаторному домагання проти
 9. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  переходу права на нього (як на комплексний об'єкт). Звідси випливає, що для поширення на об'єкт спеціального правового режиму нерухомості реєстрація має за загальним правилом правоподтверждающее значення і тільки щодо нестаціонарних об'єктів нерухомості - правовстановлююче. І як вірно те, що § 7 гл. 30 ГК охоплює продаж всіх об'єктів нерухомості (крім підприємств - див
 10. § 2. Договір постійної ренти
  переходити в порядку правонаступництва до знову утвореним юридичним особам. Зрозуміло, цього може і не відбутися, якщо спадкоємець, наприклад держава, або правонаступник реорганізованого юридичної особи, наприклад комерційна організація, не можуть бути отримувачами ренти. Законом допускається передача права на отримання ренти іншою особою і шляхом уступки вимоги, хоча договором може бути
© 2014-2022  yport.inf.ua