Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Сторони договору комерційної концесії

. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи.
Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію. Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й особа, яка на законній підставі отримало похідні права на відповідні майнові права (наприклад, ліцензіар). У цьому випадку обсяг і умови надання прав за договором комерційної концесії повинні відповідати умовам ліцензійного договору.
Користувач (франчайзі чи концесіонер) - це особа, яка зацікавлена у веденні підприємницької діяльності під маркою (брендом) і відповідно до концепції правовласника.
Сторонами договору комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (п. 3 ст. 1027 ЦК). Таким чином, участь некомерційних організацій, у тому числі провідних підприємницьку діяльність, в якості як правовласників, так і користувачів виключається * (897).
За загальним правилом стороною договору не може виступати громадянин, який не має статусу підприємця. Водночас громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи з порушенням вимог про реєстрацію як індивідуального підприємця, не вправі посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати до таких оборудок правила про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, зокрема про договір комерційної концесії (п. 4 ст. 23 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сторони договору комерційної концесії "
 1. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Склади монополістичної діяльності. Монополістична діяльність - це суперечать антимонопольному законодавству дії (бездіяльність) господарюючих суб'єктів або федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, спрямовані на недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Закон про конкуренцію визначає
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також у галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 3. 2. Зміст договору оренди підприємства
  Такий договір є взаємним (двостороннім) і оплатним. У силу цього сторони мають один перед одним ряд кореспондуючих прав та обов'язків. Основний обов'язок орендодавця - надати орендарю підприємство в змозі, відповідає умовам договору і дає орендареві можливість досягнення комерційних цілей, заради яких він набуває його у користування.
 4. 1. Права та обов'язки сторін договору комерційної концесії
  Концесійний договір як підприємницький завжди є оплатним. При цьому він повинен містити конкретні умови визначення і виплати винагороди правовласнику. Закон допускає різні форми такої винагороди: разові (паушальні) або періодичні (роялті) платежі, відрахування (відсотки) від виручки на оптову ціну товарів і т.п. (Ст. 1030 ЦК). Зазвичай використовується поєднання
 5. 3. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
  Концесійний договір може передбачати конкретний обсяг використання отриманих користувачем від правовласника виключних прав і комерційної інформації (наприклад, за вартістю або кількості вироблених товарів або наданих послуг, використанню їх на одному підприємстві або на певному їх кількості і т.п.), причому із зазначенням або без зазначення території використання (наприклад,
 6. 3. Суб'єкти договору
  Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (п. 3 ст. 1027 ЦК). Беручи до уваги основну мету договору комерційної концесії (створення або розширення товаропровідної мережі правовласника), як правовласника за договором комерційної концесії повинен виступати великий
 7. 5. Зміст договору
  Під змістом цивільно-правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) і про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
 8. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 9. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  Поняття договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також
 10. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  Сторони договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи. Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію . Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й
© 2014-2022  yport.inf.ua