Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Відмінності комерційної концесії від суміжних договорів

. Проблеми відмежування договору комерційної концесії від суміжних договірних конструкцій зачіпаються у багатьох публікаціях * (894). Найбільш близький до договору комерційної концесії ліцензійний договір (ст. 1235-1237 ЦК). Передача прав на засоби індивідуалізації є стрижнем для даного виду зобов'язань. Не випадково до відносин сторін договору комерційної концесії в якості субсидіарного статуту застосовуються норми частини четвертої ЦК про ліцензійні договори. Систематичне тлумачення норм Цивільного кодексу (ст. 1027, 1028 та п. 3 ст. 1037 ЦК) дозволяє зробити висновок, що саме надання права використовувати товарний знак є необхідною ознакою для кваліфікації угоди як договору комерційної концесії. Інші компоненти комплексу прав і комерційної інформації, що надаються правовласником, визначаються на розсуд сторін. Однак предмет договору комерційної концесії не вичерпується наданням ліцензії на комплекс виключних прав. Таким договорами, на відміну від ліцензійних, притаманне постійне тісне співробітництво сторін протягом терміну договору з метою розширення присутності товарів (робіт, послуг) під маркою правовласника на ринку. Ліцензійні відносини є лише одним з аспектів взаємних прав і обов'язків сторін.
Якщо предмет угоди обмежується передачею прав на використання товарного знака (знака обслуговування), то договір слід кваліфікувати як ліцензійний. За договором комерційної концесії правовласник надає не лише права на засоби індивідуалізації та супутню комерційну інформацію, але також право використовувати окремі елементи фірмового найменування і (або) комерційне позначення правовласника.
Комерційну концесію слід відрізняти і від концесійних угод - однієї з форм державно-приватного партнерства, правовою основою якого служить Федеральний закон від 21 липня 2005 р. "Про концесійні угоди" * (895). У таких угодах однієї зі сторін - концедентом - завжди виступає публічно-правова освіта, а предметом є реновація та експлуатація нерухомого майна, права на яке передаються концесіонеру на період угоди * (896).
На відміну від договору оренди, комерційна концесія опосередковує надання прав на результати інтелектуальної діяльності - нематеріальні об'єкти, а не прав на неспоживна речі (ч. 1 п. 1 ст. 607 ЦК). За своєю природою об'єкти виключних прав мають нематеріальний характер, можливість їх фактичне використання не обумовлена їх фізичної передачею правовласником своєму контрагенту. Практична можливість використання об'єктів патентних прав, засобів індивідуалізації доступна всім і кожному, вона обмежується лише юридичною монополією правовласника (його винятковими правами). Тому договір комерційної концесії передбачає такого елемента як передача предмета договору у володіння, що характерно для договору оренди. Водночас у головному суспільні відносини, опосередковувані цими договорами - надання та оплатній основі тимчасової можливості використання об'єктів цивільних прав у господарській діяльності, - дуже подібні. Тому не виключено застосування окремих норм про оренду до договору комерційної концесії за аналогією закону.
На відміну від посередницьких договорів, в зокрема агентського договору та договору комісії, в рамках договору комерційної концесії користувач діє за свій рахунок, а не за рахунок принципала чи комітента, і на свій ризик. Іншими словами, економічний ефект від дій агента або комісіонера, будь то прибуток або збитки, відноситься головним чином на принципала, який не тільки фінансує відповідну угоду, а й приймає на себе ризик сприятливих або несприятливих майнових наслідків скоєних такими посередниками угод. Концесіонер ж діє за свій рахунок і на свій ризик. Його роль ширше функцій посередника. Він непросто виступає додатковим каналом збуту, а організовує процес продажів відповідно до бізнес-концепцією правовласника і використовує його бренд, а також, як правило, самостійно здійснює ліцензовану діяльність або переробку (обслуговування) товарів, виготовлених правовласником. Крім того, в договорах комісії та агентування принципал сплачує винагороду комісіонеру (дистриб'ютору, агенту), а в договорі комерційної концесії, навпаки, користувач сплачує винагороду правовласнику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмінності комерційної концесії від суміжних договорів "
 1. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  відміну від ліцензійних, притаманне постійне тісне співробітництво сторін протягом терміну договору з метою розширення присутності товарів (робіт, послуг) під маркою правовласника на ринку. Ліцензійні відносини є лише одним з аспектів взаємних прав і обов'язків сторін. Якщо предмет угоди обмежується передачею прав на використання товарного знака (знака обслуговування), то договір
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  відрізнити їх від інших документів (зокрема, від збірників правових звичаїв). Нормативні правові акти: мають письмову форму; виходять від офіційних публічних органів, уповноважених на правотворчу діяльність (зокрема, від органів законодавчої або виконавчої влади), рідше - виникають як продукт всенародного референдуму; приймаються в установленому законом порядку;
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  відміну від законодавства деяких інших країн, не проводить відмінності між недійсними і незаконними оборудками, вважаючи ці поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відміну від ст. 251 КТМ 1968 (Відомості СРСР. 1968. N 39. Ст. 361), яка надавала можливість керуватися міжнародними звичаями торговельного мореплавства тільки при неповноті закону, аналогічна норма п. 2 ст. 285 КТМ дозволяє застосовувати Йорк-Антверпенские правила про загальну аварію та інші міжнародні звичаї торгового мореплавства "у випадках, якщо це передбачено угодою
 5. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  відміну від речових та інших цивільних прав. Інтелектуальна власність як сукупність авторських, суміжних, патентних та інших виняткових прав. Промислова власність як вид інтелектуальної власності. Тема 23. Авторське право і суміжні права Поняття авторського права, його основні функції. Джерела авторського права. Міжнародно- правова охорона авторських прав. Об'єкти
 6. 1. Поняття і кваліфікація договору позики
  відрізняють його від інших договірних зобов'язань та спричиняють його місце в системі цивільно-правових договорів. По- перший, об'єктом договору позики є гроші або інші речі, які визначаються родовими ознаками (замінні речі). Користування грошима і речами, визначеними родовими ознаками, з боку позичальника можливе лише шляхом їх споживання. Тому на позичальника не може бути
 7. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  відміну від дилерів, які реалізують товари на рівні роздрібної торгівлі). Дистриб'ютор - не посередники або брокер, він купує товари для перепродажу від свого імені і за свій рахунок. У його функції входить просування і / або організація розміщення товарів на відповідній території протягом узгодженого періоду. Важливо відзначити, що в обов'язки постачальника товарів входить надання
 8. 1. Поняття і основні різновиди інвестиційних угод
  відміну від розглянутих раніше нормативних актів та міжнародних документів, розрахованих на правове регулювання невизначеного кола іноземних юридичних осіб і організацій за участю іноземних інвесторів, інвестиційні угоди носять індивідуальний характер і спрямовані на спеціальне регулювання відносин, що виникають між державою, що приймає і даними
 9. Цивільний кодекс РФ
  відміну, наприклад, від BGB * (55)) речове право передує обязательственному, тоді як сімейне право і зовсім знаходиться "за дужками" через існування Сімейного кодексу РФ (не рахуючи окремих норм, присвячених опіки, піклування та спільної власності подружжя - див. ст. 31-40, 256 ЦК, присутність яких в Цивільному кодексі легко пояснюється). пандектній початку визначили не тільки
 10. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  відмітні особливості, споживчі якості, технічні характеристики кожного з них не очевидні для рядового споживача, може мати важливе, а іноді й вирішальне значення для підприємців, що випускають і реалізують ці товари. Термін «товарний знак», який використовується в тексті закону, охоплює два його різновиди: власне товарні знаки і знаки обслуговування. Строго кажучи,
© 2014-2022  yport.inf.ua