Головна
ГоловнаТеорія і історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Судовий процес.

У змагальному за своїм характером процесі в Стародавньому Китаї дуже рано стали вводитися елементи розшукової процесу, який з часом утвердився безроздільно. Розслідування злочинів ще в давнину доручалося особливому чиновнику (ліньші).
Воно починалося з заяві або доносу в повітову управу або окружне управління. Донос, особливо що стосується крадіжки і вбивства, мав бути точно визначеним, неточність спричиняла покарання. "Право" на донос залежало від соціального становища особи і його місця в системі кровноспоріднених зв'язків, за винятком доносу про злочин проти государя і держави. Жорстко, на основі принципу "повернення звинувачення", карався лжедонос. У цьому випадку доносітелям загрожувала та ж кара, яка передбачалася особі, якби донос був правдивий. Заборонялися під загрозою смертної кари доноси на батьків, діда, бабку та інших близьких родичів, крім вбивства батька, при якому доносити можна було навіть на матір. Підлягали удавленія раби, що донесли на свого господаря, за винятком звинувачення останнього в заколоті і зраді. Заборонялися анонімні доноси, засуджені за таким доносом звільнялися. Видавати своїх людей, тобто представляти в суд домочадців і рабів мав глава сім'ї, в іншому випадку він карався сам. Йому ж надавалося право карати своїх рабів, а за спеціальним дозволом влади навіть вбивати їх за провини. Повітові чиновники вели слідство і приводили у виконання вирок, наприклад биття палицями здійснювалося тут же, в суді. Розслідування тяжких злочинів (заколотів, зради і пр.) передавалося в окружні управи.
Одним з важливих доказів, поряд з показаннями свідків і речовими доказами, здобутими в ході огляду місця злочину або опосвідчення трупа, вважалася клятва. Циньской керівництво з розслідування кримінальних злочинів свідчить про застосування тортур у судах в тому випадку, "якщо злочинець був викритий, але відмовлявся визнати себе винним, або якщо злочинець міняв свої свідчення в ході дізнання". Діяв принцип презумпції винності обвинуваченого Гарантією від зловмисного застосування тортур, биття палицями було покарання слідчого каторжними роботами за смерть обвинуваченого під тортурами. Широко застосовувалося винесення рішення у справі за аналогією.
Тіла або голови злочинців, які зазнали страти виставлялися для публічного огляду у відкритому полі, на ринку або у дворі палацу, якщо злочинець був сановним особою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Судовий процес. "
 1. Контрольні запитання до розділу 8
  процесуального права. 2. Цивільно-процесуальний кодекс РРФСР. 3. Принципи цивільно-процесуального права. 4. Підвідомчість і підсудність судів загальної юрисдикції. 5. Учасники цивільного процесу. 6. Судове представництво. 7. Докази в цивільному процесі. 8. Судові витрати. 9. Виробництво в суді першої інстанції. Порядок
 2. § 330. Поняття цивільного процесу
  судового процесу зачіпали дві групи питань, а саме: організацію та функціонування правосуддя. Історія цивільного процесу в Римі ділить його на три періоди. У стародавньому праві існував легісакціоннийпроцес, в класичному праві був введений формулярний процес, а в посткласичному праві функціонував екстраординарний процес. У легисакционном і формулярної процесі існували
 3. В.Ю. Абрамов, Ю.Б. Фогельсон. Коментар судової практики до Федерального закону про ОСАГО, 2006
  судову практику по спорах, що виникають в процесі застосування Федерального закону "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів". З урахуванням особистої практики автори - провідні фахівці в галузі страхового права - систематизували судову практику у відповідності з нормами закону, прокоментували її і збудували концепцію реалізації положень Закону про
 4. Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
  судовому засіданні. При цьому суддя зобов'язаний сповістити боку, інших осіб, що беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи, а також викликати інших учасників процесу відповідно до вимог ст. ст. 113 і 114 ЦПК РФ (п. 36 Постанови Пленуму ВС РФ від 24 червня 2008 р. N 11 "Про підготовку цивільних справ до судового
 5. Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
  судового розгляду має виноситися суддею лише при визнанні його підготовленим, що передбачає виконання передбачених ст. 148 ЦПК завдань стадії підготовки та вчинення всіх необхідних підготовчих дій. У визначенні про призначення справи до судового розгляду вказується про повідомлення сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи в судовому
 6. Стаття 169. Відкладення розгляду справи
  судовому засіданні (ст. 137 ЦПК), як правило, призводить до відкладання розгляду справи для підготовки іншого боку до захисту проти заявленої вимоги. Розгляд справи також відкладається, якщо суд визнає неможливим розгляд справи в цьому судовому засіданні, зокрема у зв'язку з необхідністю вчинення додаткових підготовчих дій до судового розгляду
 7. Стаття 160. Відкриття судового засідання
  судового розгляду, в якій підводиться попередній підсумок попередньої процесуальної діяльності в стадії підготовки справи і створюються необхідні умови для належного здійснення подальшої діяльності з вирішення справи по суті. Даний етап процесуальної діяльності в суді першої інстанції завершується з початком розгляду справи по суті (див. коментар до ст. 172
 8. Стаття 243. Поновлення розгляду справи
  судового розгляду залежить від складу учасників процесу та обсягу представлених до суду доказів. Так, якщо розгляд справи триває судом у тому ж складі, а в засідання з питання про скасування заочного рішення з'явилися всі що у справі особи, не виключається можливість поновлення розгляду справи по суті в звичайній процедурі. У цьому випадку після дослідження
 9. 52. Арбітражний процес
  судових актів арбітражного суду, що набрали законної сили; 6) виконання судових актів. Проходження справи по всіх стадіях арбітражного процесу не є обов'язковим, а визначається в кінцевому рахунку зацікавленими особами - учасниками провадження у даній справі. Обов'язковим є дозвіл справи по першій інстанції і потім по волевиявленню позивача - виконання рішення
 10. Стаття 156. Головуючий у судовому засіданні
  судовому засіданні. 3. За відсутності належного порядку в судовому засіданні істотно ускладнено рівне здійснення всіма учасниками судочинства їх процесуальних прав та обов'язків. Це породжує сумніви в об'єктивності та неупередженості суду, в здатності головуючого правильно здійснювати керівництво процесом. Процедура розгляду багатьох конкретних справ
 11. Стаття 317. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження
  судового провадження винесене у справі рішення чи ухвалу про припинення судового провадження підлягають обов'язковому відновленню. Вимога про обов'язкове відновленні зазначених підсумкових судових постанов обумовлено тим, що саме з ними пов'язане виникнення, зміна або припинення прав і охоронюваних законом інтересів осіб, що брали участь у справі. Дана вимога
 12. Стаття 73. Судові доручення
  судове доручення. Напрямок судових доручень можливо як на стадії підготовки справи до судового розгляду, так і в процесі судового розгляду, а також на стадії апеляційного провадження (ч. 3 ст. 268 АПК РФ). На час виконання судового доручення арбітражний суд може відкласти провадження у справі (ч. 5 ст. 158 АПК РФ). Судове доручення може мати на меті допит
 13. Зміни форм цивільного процесу.
  судових справ. В екстраординарному процесі зникає традиційний поділ судочинства на дві стадії: "ін юре" і "ін юдіціо". Магістрат, який прийняв справу до розгляду, веде тепер його з початку і до кінця, тобто до винесення рішення. Якщо на останньому етапі і залучається присяжний (третейський) суддя, то він діє лише від імені його призначила магістрату. Явка відповідача на суд перестає
 14. § 348. Органи формулярного процесу apud judicem
  процесу in jure були такими ж, що і органи легісакціонногопроцесу. Тим часом, список осіб, які мають право судити, був розширений, особливо в часи Калігулли.
 15. Стаття 51. Судовий контроль і нагляд
  процесі розгляду та вирішення кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, направлених до суду співробітниками поліції, а одно при розгляді та вирішенні скарг на дії (рішення, бездіяльність) посадових осіб (органів) поліції. 2. Див також коментар до ст. 53 справжнього Федерального
 16. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  процесу: законодавчий процес, кримінальний процес, цивільний процес, арбітражний процес, бюджетний процес. Всі вони мають свої відмінні особливості. Бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердженню
 17. 19.4. Структура і стадії адміністративного процесу
  процесу - внутрішня будова адміністративного процесу, сукупність утворюють його адміністративних проваджень. Елементами структури адміністративного процесу служать адміністративно-нормотворчий, адміністративно-правонаделітель-ний (оперативно-розпорядчий), адміністративно-юрисдикцій-ційний процеси. Стадії адміністративного процесу - відносно самостійна частина
© 2014-2022  yport.inf.ua