Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Перебіг позовної давності може бути призупинено

(ст.200 ЦК)
Зупинення перебігу строку позовної давності відбувається:
1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);
2) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил, переведених на воєнний стан;

3) в силу встановленої на підставі закону Урядом Російської Федерації відстрочки виконання зобов'язань (мораторій);
4) в силу призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення.
Перебіг строку позовної давності зупиняється за умови, якщо зазначені обставини виникли або продовжували існувати в останні 6 місяців строку давності, а якщо цей строк дорівнює 6 місяців або менше цього строку - протягом строку давності.
Наслідки припинення перебігу позовної давності - з дня припинення обставини, була підставою для зупинення давності, перебіг строку давності продовжується, при цьому, частина строку подовжується до шести місяців, а якщо строк позовної давності дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - до строку давності. Тобто якщо мова йде про загальному терміні, то термін подовжується, якщо про спеціальний - відновлюється.
Законом можуть бути передбачені й інші обставини зупинення перебігу позовної давності, наприклад, коли позов залишений без розгляду (ст.204 ЦК):
- якщо позов залишено судом без розгляду, то започаткували допред'явленія позову протягом строку позовної давності продовжується в общемпорядке;
- якщо судом залишений без розгляду позов, пред'явлений у кримінальній справі, то започаткували до пред'явлення позову протягом строку ісковойдавності зупиняється до набрання законної сили вироку, яким позов залишено без розгляду; час, протягом якого давність була зупинена, не зараховується в строк позовної давності.Прі цьому якщо частина строку менше шести місяців, вона подовжується до шести місяців.
Прорив строку позовної давності (ст.203 ЦК)
Перебіг строку позовної давності переривається у двох випадках:
- пред'явлення позову в встановленому порядку;
- вчинення зобов'язаною особою дій, що свідчать опрізнаніі боргу (усно або письмово, включаючи виконання хоча б частини зобов'язання).
Після перерви протягом терміну позовної давності починається заново; час, що минув до перерви, не зараховується у новий термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перебіг позовної давності може бути призупинено "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  протягом місяця з дня попередження банку про це; при відсутності операцій за рахунком протягом року, якщо інше не передбачено договором. При припиненні договору особовий рахунок клієнта в банку закривається, а залишки коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою перераховуються на інший рахунок. За чинним законодавством підприємець може мати не один, а кілька
 2. 1. Поняття строку
  протягом даного часу. У багатьох випадках і захист порушеного права обмежена часовими рамками. Тому здійснення і захист цивільних прав нерідко прямо залежать від фактора часу. Але юридичне значення має не сам по собі процес плину часу, тобто певна послідовність існування різних зв'язків і об'єктів, а його окремі етапи, відрізки, звані термінами.
 3. 3. Обчислення строків позовної давності
  перебігу строку позовної давності визначається днем, коли потерпіла особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права (п. 1 ст. 200 ЦК). Саме з цього моменту у потерпілого з'являється право на позов як у матеріальному, так і в процесуальному сенсі. У міжнародному торговельному обороті, а також у ряді зарубіжних правопорядков, як правило, передбачають більш тривалі давностние
 4. 10.3. Позовна давність
  плином яких за заявою відповідача втрачається можливість примусового здійснення суб'єктивного права. Право звернутися до суду за захистом порушеного суб'єктивного права або охоронюваного законом інтересу називається правом на позов у процесуальному сенсі. На це право позовна давність не поширюється, і подача позовної заяви жодними термінами не обмежена. Відсутність права на
 5. Стаття 9. Застосування позовної давності в сімейних відносинах
  протязі місяця з дня подання заяви (п. 1 ст. 11 СК). Колишня дружина в період вагітності і протягом трьох років з моменту народження спільної дитини має право вимагати від колишнього чоловіка виплати їй аліментів (п. 1 ст. 90 СК). При роздільному проживанні батьків (одного з них) зі своїми дітьми, ухиленні від їх виховання та утримання більше шести місяців, дозволяється усиновлення дитини без
 6. § 1. Перевезення
  протягом року - терміну позовної давності, який встановлений для перевезень вантажів. Очевидно, що для інших видів перевезень діє загальний строк позовної давності в три роки. По-третє, слід розглянути питання, з якого ж моменту починається перебіг строку позовної давності з перевезень вантажу? ст. 797 ЦК для встановлення моменту початку перебігу строків позовної давності відсилає до транспортних
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  перебігу місячного терміну після його прийняття, а у разі подання апеляційної скарги - з моменту винесення постанови апеляційної інстанції, якщо рішення не скасовано. Рішення, що виносяться Вищим Арбітражним Судом РФ по першій інстанції, набирають чинності з моменту їх прийняття і апеляційному і касаційному оскарженню не підлягають, але можуть бути переглянуті в порядку нагляду; - порядок
 8. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  протягом 20 днів з дня її винесення до вищестоящого митний орган - регіональне митне управління. І тільки тоді, коли оскаржувана постанова залишено без зміни, а скарга - без задоволення, позовну заяву може бути подано до арбітражного суду протягом 10 днів з дня прийняття рішення за скаргою регіональним митним управлінням. [7] Таким чином, розпорядчий акт
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  протягом 20 років. Торгова марка отримує правовий захист в якості персонального майна (personal property). Регулювання здійснюється Актом "Про торгові марки" 1938 р., хоча значення норм загального права досі зберігається. Відповідно до норм загального права торгова марка визначається як "символ, бренд, заголовок, етикетка, ярлик, найменування, підпис, слово, буква, цифра або
 10. § 4. Безвісну відсутність і юридична смерть
  протягом одного року) відсутність відомостей про місце його перебування і неможливість отримання таких відомостей за допомогою різних заходів - фактичних і юридичних (у тому числі передбачених процесуальним законодавством); звернення зацікавлених осіб до суду; рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім * (184). Для визнання громадянина безвісно відсутнім закон
© 2014-2022  yport.inf.ua