Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 9. Застосування позовної давності в сімейних відносинах


1. Позовна давність відноситься до термінів, призначеним для захисту прав учасників сімейних відносин. Але оскільки ці права в основному мають триваючий характер, позовна давність у сімейному праві застосовується рідко і лише у випадках, передбачених СК. До таких випадків належить п. 7 ст. 38 СК, в якому зазначається, що до вимог подружжя про поділ спільного майна подружжя, шлюб яких розірвано, застосовується трирічний строк позовної давності, тобто загальний строк позовної давності, передбачений цивільним законодавством. Існуючі правила дозволяють внести визначеність у будь-яку виниклу ситуацію (див. коментар до п. 7 ст. 38 СК). Термін позовної давності може бути відповідно до правил цивільного законодавства подовжений, призупинений, перерваний, відновлений судом.
Характерна риса сімейних правовідносин - їх триваючий за часом характер, але він все ж обмежений певними тимчасовими рамками. Наприклад, батьківські права і обов'язки як особисті, так і майнові виникають при народженні дитини та припиняються в день його повноліття (за винятком випадків вступу дитини в шлюб до виповнення їй 18 років (п. 2 ст. 13 СК), емансипації неповнолітнього (ст. 27 ЦК)).
Крім позовної давності - терміну особливого роду, СК в рамках меж, обумовлених триваючим характером сімейних правовідносин, встановлює безліч інших термінів, які можна класифікувати як дозвільні, забороняють, зобов'язують. Так, укладення шлюбу проводиться після закінчення місяця з дня подачі заяви (п. 1 ст. 11 СК). Колишня дружина в період вагітності і протягом трьох років з моменту народження спільної дитини має право вимагати від колишнього чоловіка виплати їй аліментів (п. 1 ст. 90 СК). При роздільному проживанні батьків (одного з них) зі своїми дітьми, ухиленні від їх виховання та утримання більше шести місяців, дозволяється усиновлення дитини без згоди такого батька (ст. 130 СК).
До заборонним відносяться терміни, застосовувані, наприклад, в ситуації, коли чоловік має намір розірвати шлюб з вагітною дружиною або протягом року після народження нею дитини. Без згоди дружини він цього зробити не може (ст. 17 СК). Не можна передати на усиновлення дитини до закінчення шести місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав (п. 6 ст. 71 СК).
Сімейний кодекс зобов'язує органи опіки та піклування протягом семи днів після відібрання дитини у батьків пред'явити до них позов про позбавлення або обмеження батьківських прав (п. 2 ст. 77 СК). Заради дотримання чіткості в роботі суд зобов'язаний протягом трьох днів з дня набрання судового рішення законної сили направити витяг з рішення суду до органів РАГС у справах:
- про визнання шлюбу недійсним (п. 3 ст. 27 СК);
- про позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав (п. 5 ст. 70 СК);
- про усиновлення дитини (п. 3 ст. 125 СК);
- про скасування усиновлення дитини (п. 3 ст. 140 СК).
Такий далеко не вичерпний перелік термінів, що застосовуються в різному контексті, різних життєвих ситуаціях, покликаних впорядкувати діяльність із застосування сімейного законодавства.
2. Говорячи про термін в сімейному праві, слід зазначити, що він іноді визначається конкретно (день, місяць, рік) або пов'язаний з певним періодом часу, наприклад, терміном перебування у шлюбі і т.п. Можливо і позначення будь-яких часових меж - "не раніше", "пізніше". А що вживаються в СК терміни "негайно", "негайно" зобов'язують діяти без зволікання, коли потрібна термінова допомога, особливо дитині, що знаходиться в небезпеці. Якщо момент початку перебігу строку чітко не позначений (на відміну від позовної давності), то він визначається таким чином:
- з дня набрання рішенням суду законної сили;
- встановлення дати виявлення дитини, що залишився без піклування батьків, яка фіксується в акті обстеження, який складається органами опіки та піклування;
- при стягненні аліментів за минулий час - з моменту звернення до суду;
- датою смерті, яка засвідчується свідоцтвом про смерть і т.д.
Таким чином, терміни в сімейному праві, в тому числі позовна давність, служать своєрідним правовим механізмом, що впорядковує відносини, що виникають у ході застосування сімейного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 9. Застосування позовної давності в сімейних відносинах "
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. ---
 6. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  Створення однакового колізійного режиму на універсальному рівні з найбільшим, хоча і відносною, успіхом досягнуто у відношенні купівлі-продажу та пов'язаних з нею договорів про представництво. Діяльність у даному напрямку може бути названа успішною, оскільки в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права були розроблені і підписані чотири конвенції; відносними
 7. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  Вихід російських підприємств на зовнішній ринок і реалізація ними міжнародних комерційних контрактів, що укладаються з іноземними фірмами, створення ними в європейських країнах підприємств з іноземними інвестиціями, введення в країнах Європейського союзу правил, спрямованих на захист прав споживача і внутрішнього ринку та обов'язкових для іноземних експортерів товарів і послуг, обумовлюють
 8. Тема 6.1. Загальна характеристика цивільного права, його норми і джерела
  Перш ніж звернутися до аналізу джерел (норм) цивільного права, що регулює певну сукупність суспільних відносин, необхідно хоча б коротко сказати про ці відносини і визначити, що ж собою представляє цивільне право. Цивільне право - галузь єдиного російського права. Його значення можна засвоїти, якщо врахувати, що воно має справу насамперед з майновими та
 9. § 3. Майнові правовідносини між подружжям. Шлюбний договір
  Як і в інших аспектах, шлюбно-сімейні відносини майнового характеру володіють істотними особливостями правового регулювання залежно від того, про яку систему права і про яку державу йдеться. Найбільш типовими відмінностями в юридичному плані є режим спільності майна подружжя, з одного боку, і режим їх роздільної власності - з іншого, а крім того,
 10. § 2. Види джерел МПП
  1. Національний закон. Підзаконні акти. Питання кодифікації міжнародного приватного права в практиці різних держав Значне число сучасних підручників і курсів з міжнародного приватного права при перерахуванні видів його джерел оперують категорією «внутрішнє законодавство» на противагу поняттю «національний закон» 91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін
© 2014-2022  yport.inf.ua