Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ТРЕТЯ. ПРАВО-І ДІЄЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ


Юридичні особи (об'єднання людей і майна), за якими було визнано властивість бути носіями прав та обов'язків (правоздатність, статус юридичної суб'єкта) і можливість діями своїх органів висловлювати правозначімую волю, вступаючи в правові відносини між собою і з фізичними особами (дієздатність), існували, згідно принципам римського права, з найдавніших часів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава третя. право-і дієздатність ЮРИДИЧНИХ ОСІБ "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  глава, присвячена безготівковими розрахунками (гл. 46 ЦК). У результаті зазначених процесів позначилися нові та оновлені структурні підрозділи цивільного права - підгалузі, інститути, субінститути. Першим в Цивільному кодексі присвячені один або навіть декілька розділів (право власності та інші речові права, зобов'язальне, спадкове, міжнародне приватне право), другий -
 2. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  глава 65 ЦК). Що ж до п. 1 ст. 150 ЦК, згідно з яким у випадках і в порядку, передбачених законом, особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, що належали померлому, можуть здійснюватися і захищатися іншими особами, в тому числі спадкоємцями правовласника, то навряд чи ці дві норми - спеціальна і загальна - суперечать один одному. Окремі особисті немайнові
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  глава 60) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 597. * (80) Див, напр.: Guhl T. Das schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels-und Wertpapierrechts. 8 Aufl. Zьrich, 1995. S. 205. * (81) Bьren B. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Zьrich, 1964. S. 309; Larenz K. Op. cit. S.
 4. 1. Договори простого товариства
  глава "Спільна діяльність" дозволяла мати вельми широке уявлення про цей договір. І все ж, головним чином в період дії цього Кодексу, в літературі мали місце спроби певним чином звузити межі відповідного договору (договору про спільну діяльність). Така позиція була відображена, наприклад, в одному з тодішніх коментарів до ЦК. У ньому зверталась увага на те,
 5. § 3. Вексель і чек в сучасному міжнародному приватному праві. Уніфікація вексельного і чекового регулювання
  третя система вексельного права - в Латинській Америці. Від двох вищеназваних вона відрізняється деякою кількістю специфічних норм, не властивих ні англосаксонським, ні континентальним країнам. Слід вказати і на те, що з метою створення більш універсального документа в частині вексельних відносин Комісія ООН з права міжнародної торгівлі поставила перед собою відповідну задачу.
 6. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  третя система передачі, але показана існуюча між ними перехідна сфера, підпорядкована системі приватних угод. Але якщо неможливо отримати власність від того, хто її не має (не важливо, продавець це чи традент), то, очевидно, ми стикаємося з фундаментальним принципом. Доводиться визнати, що проблема зовсім не пов'язана з виконанням і відповідно не може бути вирішена ні
 7. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  третя: Вотчинное право / Под ред. І.М. Тютрюмова. М., 2008. С. 224 (репринт). Як можна бачити, "особливість" права володіння, у всякому разі, виключає зарахування його до речових (вотчинним) правам, тобто до відомого і традиційному, а не особливому, виду прав (точно так само особость володіння не дозволяла б віднести його і до числа прав зобов'язальних). Вважаю, що тільки в цих рамках (тобто в
 8. Цивільний кодекс РФ
  глава, присвячена безготівковими розрахунками (гл. 46 ЦК). В результаті вказаних процесів позначилися нові та оновлені структурні підрозділи цивільного права - підгалузі, інститути, субінститути. Першим у Цивільному кодексі присвячені один або навіть декілька розділів (право власності та інші речові права, зобов'язальне, спадкове, міжнародне приватне право), другий -
 9. § 1. Загальні положення про підряд
  главах ЦК 1964 р. (гл. 30 і 31 відповідно). Будівельний підряд розглядався в якості самостійного договірного типу через великого значення для нього особливих планових передумов і норм імперативного характеру. 2. Предметом договору підряду є виконання підрядником певної роботи та передача її результату замовникові. Як виконання роботи, так і передача її результату
 10. Глава 20. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
  третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. С. 339 - 341; Цивільне право. Підручник / За ред. Е.А. Суханова. Т. II. Напівтім 2. С. 95. Тим часом судова практика по даного питання не настільки однозначна. Одні суди, встановивши, що довіреність відповідно до вимог ст. 975 ЦК не була видана, розглядають діяльність повіреного за висновком для довірителя угод як дії
© 2014-2022  yport.inf.ua