Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Знищення або пошкодження пам'яток історії та культури (ст. 243 КК).

Безпосередній об'єкт - гро-жавна моральність в області духовної і культурної життя.
Предметами злочину є: а) пам'ятки історії та культури, б) природні комплекси або об'єкти, взяті під охорону держави; в) предмети або документи, що мають істо-рическую або культурну цінність.

Пам'ятками історії та культури визнаються об'єкти, обла-дають сукупністю двох ознак: культурною значущістю і особливим правовим статусом. По-перше, це об'єкти материаль-ного світу (споруди, пам'ятні місця і предмети), пов'язані з історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, твори духовної творчості (мистецтва і літератури), що володіють історичною, художньою, науч-ной і іншої культурної цінністю. По-друге, вони повинні бути зареєстровані як таких і внесені до переліку (звід) об'єктів історичної та культурної федерального (общерос-сийского) значення. Подібний перелік за поданням Прави-тва РФ затверджується Президентом РФ.
Пам'ятки природи - це унікальні, непоправні, що мають особливе природоохоронне, наукове, культурне, естет-тичне, рекреаційне та оздоровче значення природні комплекси, повністю або частково вилучені з господарського використання, а також об'єкти природного або культурного походження, щодо яких встановлено режим особливої охорони (Федеральний закон від 14 березня 1995 р. № 33-ФЗ «Про осо-бо охоронюваних природних територіях» 1). До них відносяться: го-сударственние природні заповідники, національні парки, природні парки, державні природні заказники, памят-ники природи, дендрологічні парки та ботанічні сади, території та акваторії, придатні для організації лікування та профілактики хвороб, а також для відпочинку населення і обла - дають природними лікувальними ресурсами. Зазначені природ-ні комплекси та об'єкти можуть мати федеральне, регіональ-ве або місцеве значення; предметом злочину вони виступила-пают лише в тому випадку, якщо взяті під охорону в установленому законом порядку.
Предметами і документами, що мають історичну або культурну цінність, визнаються предмети і документи, пов'язані зі подіями в житті народів, розвитком суспільства і держа-ви, історії науки, ремесел і техніки, що стосуються життя і діяльності видатних особистостей. Матеріальними носіями інформації, що свідчить про історичну
1 СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.

Або культурної цінності предмета або документа, можуть бути предмети і фрагменти, отримані при археологічних рас-копку, художні цінності (картини та малюнки), художе-середньо оформлені предмети культового призначення, в тому числі ікони, рідкісні рукописи і документальні пам'ятники, старовинні книги, архіви, частини і фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і інші предмети, взяті державою під охорону.
Сутність понять знищення та пошкодження розкрита при аналізі злочину, передбаченого ст. 167 КК.
Злочин закінчено з моменту знищення або пошко-
дення зазначеного в законі предмета.
З суб'єктивної сторони злочин може бути здійснений-
але як умисно, так і з необережності.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
У частині 2 ст. 243 КК передбачений кваліфікований вид злочину: знищення або пошкодження особливо цінних об'єк-тів чи пам'ятників загальноросійського значення. До таких можуть бути віднесені об'єкти і пам'ятники, включені Указом Президента РФ від 20 лютого 1995 р. № 176 до Переліку об'єктів історичної та культурної спадщини федерального (общерос-сийского) значенія1. У необхідних випадках для встановлення особливої цінності конкретного пам'ятника історії або культури, предмета або документа необхідно провести відповідну (мистецтвознавчу, екологічну та ін.) експертизу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Знищення або пошкодження пам'яток історії та культури (ст. 243 КК). "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
  знищення або пошкодження майна), порядку управління і т.д. Якщо в статтях про злочини проти особи і власності захищаються інтереси нехай індивідуально не визначеною, але все-таки конкретної особистості або організації, то норми про злочини проти громадської безпеки мають на меті захист безпечних умов життєдіяльності суспільства в цілому. Характерною рисою механізму
 2. 5. Злочини проти громадської моральності
  знищення або пошкодження пам'яток історії та культури (ст. 243 КК), наруга над тілами померлих і місцями їх поховання (ст. 244 КК), жорстоке поводження з тваринами (ст. 245 КК). Однорідність останньої групи відносна. Втягнення в заняття проституцією (ст. 240 КК). У дореволюційній Росії проституція була широко поширеним явищем. Так, в 1889 р. офіційно було
 3. Стаття 214. Вандалізм Коментар до статті 214
  знищення або пошкодження пам'яток історії та культури (ст. 243), наруги над місцями поховання померлих (ст. 244), приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК РФ) в основному по об'єкту і предмету посягання. 3. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. 4. Суб'єктом вандалізму може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку.
 4. § 4. Кримінальна відповідальність
  знищення або пошкодження лісів, порушення встановлених для боротьби з хворобами та шкідниками рослин правил, незаконний видобуток водних рослин (ст. 249, 256, 260, 261). Нарешті, злочини, що посягають на суспільні відносини у галузі охорони тваринного світу та атмосферного повітря. Це незаконний видобуток водних тварин, порушення правил охорони рибних запасів, незаконне полювання, порушення
 5. Стаття 243. Знищення або пошкодження пам'яток історії та культури Коментар до статті 243
  знищенням або пошкодженням пам'яток історії та культури, природних комплексів або об'єктів, взятих під охорону держави, а також предметів або документів, що мають історичну або культурну цінність. Знищенням визнається повна ліквідація (винищення) пам'яток історії, культури природних комплексів та об'єктів, а також предметів і документів, що мають історичну або культурну
 6. Стаття 244. Наруга над тілами померлих і місцями їх поховання Коментар до статті 244
  знищенні, пошкодженні чи оскверненні місць поховання, надмогильних споруд або цвинтарних будівель, призначених для церемоній у зв'язку з похованням померлих або їх поминанням. Наруга над тілами померлих - це вчинення аморальних, опоганюють або цинічних дій відносно похованих або тимчасово непохованих людських останків (витяг з могили,
 7. Стаття 262. Порушення режиму особливо охоронюваних природних територій і природних об'єктів Коментар до статті 262
  знищення екологічних, естетичних і рекреаційних якостей природних парків, порушення режиму утримання пам'яток історії та культури. Державними природними заказниками є території (акваторії), що мають особливе значення для збереження або відновлення природних комплексів чи їх компонентів і підтримки екологічного балансу. На територіях державних природних
 8. 11.1. Загальні положення
  знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (ст. 259); незаконну порубку дерев і чагарників (ст. 260); знищення або пошкодження лісів (ст. 261) та порушення режиму охоронюваних природних територій і природних об'єктів (ст. 262). Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, майну або особистості громадянина, а також
 9. 1. Зброя як особливий предмет матеріальної культури
  знищення супротивника. Ці пристрої відповідають державним стандартам, виготовляються завжди заводським способом, за встановленими технологіями. Постановка їх на озброєння Російської армії чи інших силових структур здійснюється постановами Уряду РФ і наказами відповідних міністерств. Нормативними актами визначається і табельну положень конкретних видів зброї для
 10. 3. Зброя як соціально-культурна категорія
  знищення або підпорядкування собі подібних. Цим людина докорінно відрізняється від інших живих істот. Навіть володіють потужним природним зброєю вовки, леви і тигри не вбивають собі подібних. Конрад Лоренц пояснює такий стан наступним чином: гальмуючі механізми, що стримують агресію, найбільш важливі, і тому найбільш розвинені , у тих тварин, які в змозі легко вбити
© 2014-2022  yport.inf.ua