Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне , екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Боголюбов С.А. , Бринчук М.М., Ведишева Н.О.. Аграрне право. Підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. Умови та порядок надання земельних ділянок для створення селянського господарства. Умови наділення земельними ділянками осіб, які виходять з сільськогосподарських комерційних організацій для організації селянських (фермерських) господарств


Найважливішою умовою створення і здійснення діяльності фермерського господарства є наявність земельної ділянки не тільки як просторового базису (місця розташування самого господарства) , але і як основного засобу виробництва.
Закон детально регулює питання, пов'язані з наданням (придбанням) земельної ділянки для створення селянського господарства і здійснення його діяльності (гл. 4 Закону).
Відразу відзначимо особливість земельно-правового статусу фермерського господарства. Громадяни, які бажають створити фермерське господарство, мають право отримати (придбати) земельні ділянки, що відносяться до різних категорій земель. Для здійснення основної (виробничої) діяльності господарства можуть надаватися і купуватися земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення. Для розміщення різних об'єктів нерухомості, необхідних для здійснення господарської діяльності, можуть надаватися земельні ділянки із інших категорій, наприклад, із земель населених пунктів.
Порядок надання земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або муніципальній власності, для створення фермерського господарства утворює складний юридичний склад, елементами якого будуть наступні юридичні факти.
Перший - подача громадянами заяви до виконавчого органу державної влади або орган місцевого самоврядування. Заява повинна містити ряд обов'язкових відомостей - мета використання земельних ділянок, испрашиваемое право на надані земельні ділянки (у разі оренди - термін оренди), умови надання земельних ділянок у власність (за плату або безкоштовно), обгрунтування розмірів наданих земельних ділянок (число членів фермерського господарства , види діяльності фермерського господарства), передбачуване місце розташування земельних ділянок.
Другий - здійснення державного кадастрового обліку испрашиваемого земельної ділянки. З цією метою громадяни (заявники), які бажають створити селянське господарство, звертаються із заявою до органу місцевого самоврядування для затвердження та видачі схеми розташування земельної ділянки на кадастровому плані або кадастровій карті відповідній території. Заявники забезпечують за свій рахунок виконання відносно испрашиваемого земельної ділянки робіт, в результаті яких забезпечується підготовка документів, що містять необхідні для здійснення державного кадастрового обліку відомості про це земельній ділянці, і звертаються із заявою про здійснення державного кадастрового обліку цієї земельної ділянки в порядку, встановленому Федеральним законом від 24 липня 2007 р. № 221-ФЗ «Про державний кадастр нерухомості».
Третій - прийняття виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування рішення про надання земельної ділянки у власність за плату або безкоштовно або в оренду. На прийняття такого рішення Закон відводить 14 днів.
Заключний етап надання земельної ділянки для створення фермерського господарства, зазначений у Законі, - укладання договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки протягом 7 днів з дня прийняття рішення про надання земельної ділянки.
Не можна обійти увагою та обставина, що в результаті земельної реформи з'явилася велика кількість громадян - членів сільськогосподарських комерційних організацій, учасників спільної часткової власності на земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення.
Згідно даним, що містяться у Державному (національному) доповіді про стан і використання земель в Російській Федерації в 2005 р., площа земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у спільній частковій власності членів сільськогосподарських комерційних організацій, становила 81602 , 4 тис. га, або 62,9% всіх приватизованих земель в Російській Федерації 1.
Земельне законодавство надає таким громадянам право виділу земельної ділянки в рахунок земельної частки для створення фермерського господарства. Умови та порядок виділу земельної ділянки в рахунок земельної частки визначаються відповідно до Федерального закону від 24 липня 2002 р. № 101-ФЗ «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» 2.
Основна проблема, що виникає при реалізації зазначеного права, - визначення місця розташування земельної ділянки, виділяється в рахунок земельної частки.
Загальні збори учасників часткової власності приймає рішення, яким затверджується місце розташування частини є у спільній частковій власності земельної ділянки, призначеної для виділення в першочерговому порядку земельних ділянок в рахунок земельних часток.
За наявності такого рішення учасник часткової власності сам визначає місце розташування ділянки, що виділяється.
У випадку, якщо загальні збори учасників часткової власності не затвердило місце розташування частини є у спільній частковій власності земельної ділянки, призначеної для виділення в першочерговому порядку земельних ділянок в рахунок земельних часток, учасник часткової власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення зобов'язаний сповістити у письмовій формі про свій намір виділити земельну ділянку в рахунок своєї земельної частки інших учасників часткової власності або опублікувати повідомлення в засобах масової інформації, визначених суб'єктом Російської Федерації, із зазначенням передбачуваного місця розташування виділяється в рахунок своєї земельної частки земельної ділянки.
Зазначені сповіщення або повідомлення повинні містити опис місця розташування виділяється в рахунок земельної частки земельної ділянки, яке дозволяє визначити його місце розташування на місцевості, а також вказівка на необхідність спрямування в письмовій формі заперечень інших учасників часткової власності щодо місця розташування цього земельної ділянки вимагає виділення земельної ділянки в рахунок його земельної частки учаснику часткової власності або зазначеній у повідомленні представнику учасника часткової власності.
Розмір земельної ділянки, що виділяється в рахунок земельної частки, визначається на підставі даних, зазначених у документах, що засвідчують право на земельну частку. При цьому учасник часткової власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення має право виділити в рахунок своєї земельної частки земельну ділянку, площа якого більше або менше площі, зазначеної в документах, що засвідчують право на земельну частку, якщо збільшення або зменшення площі утвореного земельної ділянки здійснюється в межах кадастрової вартості, встановленої для сільськогосподарських угідь. в межах яких утворюється дана земельна ділянка.
У разі якщо протягом 30 днів з дня належного повідомлення учасників часткової власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення відповідно до п. 3 ст. 13 не надійдуть заперечення щодо місця розташування виділяється в рахунок земельної частки земельної ділянки від учасників часткової власності, пропозиція про місцезнаходження такої земельної ділянки вважається узгодженим. Суперечки про місцезнаходження виділяється земельної ділянки розглядаються в суді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Умови та порядок надання земельних ділянок для створення селянського господарства. Умови наділення земельними ділянками осіб, які виходять з сільськогосподарських комерційних організацій для організації селянських (фермерських) господарств "
 1. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  домовлено як поганою організацією справи, так і недостатньо продуманим правовим забезпеченням, яке до того ж безнадійно відстало, не встигаючи цілком охопити реально Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 5 йдуть в цій області процеси. Насамперед, дуже довго і важко в науці та законодавстві «народжувалося»
 2. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  уславлення їх технологічними та соціально-економічними особливостями. Це проявляється в характері та особливостях їх правового статусу, взаємовідносинах з державними органами, у регулюванні внутрішньогосподарських і трудових відносин галузевими та локальними нормами. Найбільш важливою специфічною рисою, спільною для всіх сільськогосподарських організацій і підприємств, всіх
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  умовним. У господарстві не проводяться збори: законодавство говорить тільки про угоди (договорах) між учасниками господарства, ніде не згадуючи ні про протоколи, ні про рішення зборів. Прийом до складу господарства ніяк не формалізована законодавством. Представляється, що в разі спору слід керуватися даними про фактичне участі в діяльності господарства та участі в розподілі
 4. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  умовним перешкодою для реєстрації є: що не втратив силу факт державної реєстрації громадянина як індивідуального підприємця (правило, спрямоване на виключення подвійної реєстрації); неістеченіе одного року з моменту прийняття судом рішення про визнання громадянина -підприємця неспроможним (банкрутом) або рішення про припинення в примусовому порядку його
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  умовах 10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх 13. CONTRA [контра] - проти 14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  умови дотримання інших вимог закону. Так, громадянин повинен набути статусу підприємця, а організація повинна бути комерційною, крім того, вступ спадкоємця в товариство можливо, якщо він не є повним товаришем в іншому товаристві, в іншому випадку - за умови припинення його членства там (п. 4 ст. 66 , п. 2 ст. 69 ЦК). Якщо з якихось об'єктивних чи суб'єктивних
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  умовах 10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх 13. CONTRA [контра] - проти 14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази
 8. 39. Порядок надання земельних ділянок для створення фермерського господарства та здійснення його діяльності
  умови надання земельних ділянок у власність (за плату або безкоштовно), 4) термін оренди земельних ділянок; 5) обгрунтування розмірів наданих земельних ділянок (число членів фермерського господарства, види діяльності фермерського господарства); 6) передбачуване місце розташування земельних ділянок. До заяви додається угода, укладена між членами фермерського
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  домовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Тема 1.
 10. 2.1. Загальні положення про надання земельних ділянок для будівництва
  умови підключення до комунікацій, кадастрова вартість ділянки, встановлення обмежень (обтяжень) та інші, формування земельної ділянки передбачає технічне оформлення, затвердження в установленому порядку та перенесення в натуру (розмежування) меж ділянки. Таким чином, формування земельної ділянки є одним з важливих процесуальних етапів надання земель.
© 2014-2022  yport.inf.ua