Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006 - перейти к содержанию учебника

7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності


Оскільки все ж таки виплати по відшкодуванню шкоди, яка завдана каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я носять переважно строковий характер, то слід зважити на те, що за цей період може відбутись ряд змін у стані здоров'я потерпілого. Так, воно може покращитись, внаслідок чого працездатність збільшиться чи відновиться або ж погіршиться, що потягне за собою зменшення або припинення працездатності.
Окреслимо випадки збільшення розміру відшкодування заподіяної шкоди.
Збільшення обсягу та розміру відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодження здоров'я, можливе за договором або законом.
Чинним законодавством передбачені такі найбільш важливі випадки збільшення розміру обсягу та розміру відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом, іншим ушкодженням:
1) якщо працездатність потерпілого знизилась порівняно з тією, яка була у нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди,
2) у разі підвищення вартості життя,
3) у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати тощо.
Розглянемо питання збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
Зобов'язання із відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи є грошовими тривалими в часі зобов'язаннями, тому розмір відшкодувань може змінюватися у зв'язку з процесами інфляції в економіці.
Оскільки платежі за такими зобов'язаннями призначені на утримання фізичної особи, вони повинні збільшуватися в тій же пропорції, в якій підвищується вартість життя.
Сьогодні в цих цілях використовується критерій заробітної плати, а індексом є розмір мінімальної заробітної плати, який щороку встановлюється Верховною Радою України. Такий показник використовується в різних цілях, зокрема, для оцінки рівня життя населення з метою виконання державою своєї соціальної функції. Окрім цього, рівень життя визначається також встановленим в державі мінімальним споживчим рівнем. І тому законодавство надає можливість вимагати підвищення розміру відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю у випадках:
1. підвищення вартості життя,
2. збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
При цьому в першому випадку матиме місце індексація, а в другому - відповідне збільшення вказаної суми. Однак і в першому, і в другому випадках це питання вирішуватиметься судом на підставі заяви потерпілого.
Необхідно також ознайомитись із випадками зменшення розміру відшкодування шкоди, зокрема на вимогу особи, яка завдала шкоди
Так, особа, на яку покладено обов'язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я потерпілого, має право вимагати зменшення розміру відшкодування шкоди, якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.
Зменшення розміру відшкодування шкоди може мати місце тільки за вимогою зацікавленої особи, на яку покладено обов'язок її відшкодувати. Підставою такого звернення боржника може бути підвищення працездатності потерпілого порівняно з тією, яка була у нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.
Крім того, підставою для зменшення розміру відшкодування за даних умов може бути:
1. визнання боржника інвалідом;
2. досягнення ним пенсійного віку;
3. завдання шкоди неумисними діями.
У тому разі, якщо при настанні інвалідності або досягнення пенсійного віку матеріальне становище особи, що повинна здійснювати відшкодування заподіяної шкоди, не погіршилося (він продовжує працювати і одержувати заробітку платню, достатню для відшкодування шкоди в попередньо визначеному розмірі), то підстав для зменшення розміру відшкодування немає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності"
 1. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  випадку становить три роки згідно з Цивільним кодексом України або 1 095 днів згідно з пп. 102.1 статті 102 ПКУ. До ознак безнадійної заборгованості належить дебіторська заборгованість, яка виникає у платника податку - продавця внаслідок недостатності активів покупця, до якого застосовуються процедури банкрутства або внаслідок списання такої заборгованості у випадку укладення мирової угоди.
 2. § 1. Поняття, підстави та функції господарсько - правової відповідальності
  випадків, передбачених законодавством відповідно до ч. 2 ст. 55 ГК. Юридико-фактична. Це протиправні дія або бездіяльність особи - господарського правопорушника, що порушують права і законні інтереси потерпілої особи чи заважають їх реалізації. Ця підстава складається з чотирьох елементів, визначених в теорії права які в господарських правопорушеннях називаються умовами господарсько-правової
 3. § 3. Віндикаційний позов
  випадку інтереси власника можна захищати іншими засобами (наприклад, позовами про повернення безпідставно придбаного майна, про відшкодування шкоди). Унеможливлюється також з цих же міркувань звернення з віндикаційним позовом у тих випадках, коли майно незаконним володільцем було спожите, втрачене, зіпсоване тощо. Для вирішення віндикаційного позову істотне значення має добросовісність
 4. § 3. Право спільної сумісної власності подружжя
  випадків, коли заробітна плата чи інші доходи подружжя не однакові за розміром.. Більше того, чоловік і жінка мають рівні права на майно навіть тоді, коли один з них займався веденням домашнього Рясенцев В. А. Сімейне право. - М., 1967. - С. 35-40. 2 Мослов В. Ф., Подопригора 3. А., Пушкин А. А. Действующее законодательство о браке и семье. - Харьков, 1974. - С. 60. господарства,
 5. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  випадку, коли така оплата: а) не передбачена в Україні загалом, у даному закладі охорони здоров'я чи для даної категорії осіб зокрема; б) вимагається у розмірах, що перевищують офіційно встановлені; в) вимагається у не передбаченій нормативно- правовими актами формі. Склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 184, має місце у разі незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги як громадянам
 6. Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів
  випадках звертатися до суду в її інтересах мають право і інші особи (родичі дитини, які визначені законом, опікун, патронатний вихователь, орган опіки та піклування, прокурор). 4. Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін. Відповідно до ч. 2 ст. 18 СК України способами захистку сімейних прав та інтересів є: встановлення правовідношення;
 7. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичної особи
  випадку має виходити з можливостей потерпілого виконувати в тому або іншому обсязі роботу за своєю професією або роботу, рівну їй по кваліфікації та оплаті. Тому встановлювати конкретні розміри можна лише для визначення ступеня втрати загальної працездатності. особі у зв'язку з втратою здоров'я, або пенсії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів (ст. 1195 ЦК України). Якщо така
 8. 6. Як регламентуються питання відшкодування ш
  випадку потерпілому мають бути відшкодовані витрати, пов'язані зі спеціальним навчанням хворої дитини тощо. Така необхідність у кожному конкретному випадку має бути встановлена за допомогою відповідних доказів (наприклад, висновку лікарської експертизи). Такі вимоги повинні бути задоволені у разі, якщо відповідні види допомоги дитина не отримує безкоштовно. Обсяг відшкодування шкоди, завданої
 9. § 3. Віндикаційний позов
  випадках. Позивачем за віндикаційним позовом може бути неволодіючий власник (фізичні і юридичні особи, держава і територіальні громади в особі уповноважених ними органів). Водночас законодавство надає право звертатися з вимогами про витребування майна з чужого незаконного володіння не лише власникам, а й іншим особам, у яких майно власника перебувало у законному володінні за відповідною
 10. § 3. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом (договірний правовий режим майна подружжя)
  випадків, коли сторонами угод можуть бути лише певні особи. Наприклад, має особливості суб'єктний склад угод у роздрібній торгівлі, приватизації державного та комунального майна, оренди державного та комунального майна. Однак ця обставина не є підставою для виведення цих угод із сфери регулювання цивільного права. По-третє, певним перебільшенням є твердження автора щодо можливості розірвання
© 2014-2022  yport.inf.ua