Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Перешкоджання здійсненню права на свободу со-вісті і віросповідань (ст. 148 КК).

Безпосередній об'єк-ект злочину можна визначити як гарантоване ст. 28
Конституції РФ право людини на сповідання індивідуально або спільно з іншими релігії, а також право на вільний вибір, володіння, розповсюдження релігійних переконань і дії відповідно з ними. При цьому кримінальним законом не захищається така складова свободи совісті, гарантиро-ванной ст. 28 Конституції РФ, як право людини не сповідують-вать ніякої релігії, а також право на вільний вибір, обла-дание і поширення інших (нерелігійних) переконань і дії відповідно з ними.
Об'єктивна сторона злочину характеризується альтерна-тивно передбаченими діями: 1) незаконним перешкодив ствованию діяльності релігійних організацій; 2) незаконним перешкоджанням здійсненню релігійних обрядів.
Під перешкоджанням діяльності релігійних орга-нізацій слід розуміти обмеження їх діяльності в якій би то не було формі (наприклад, відмова в реєстрації релігійні-ної організації, закриття місць і об'єктів, призначених для богослужінь); під перешкоджанням здійсненню релі-гійних обрядів - позбавлення громадян можливості відправляти диктуються їх вірою обряди в якій би то не було формі. При-сування насильства або загроза його застосування, знищення або пошкодження майна тощо злочинні дії в ході з-вершенія розглядуваного злочину кваліфікуються за сукупністю зі ст. 148 КК.
Зазначені дії мають бути незаконними, тобто вдосконалення-шаться в порушення встановленого законодавством (Федеральним законом від 19 вересня 1997 р. № 125-ФЗ «Про свободу со-вісті і релігійні об'єднання» 1) порядку державного
регулювання діяльності релігійних об'єднань . Як слід-
ствие, перешкоджання здійсненню релігійних обрядів, про-тіворечащіх законодавству або моральним засадам суспільства, не утворює розглядуваного складу злочину. Так, не може кваліфікуватися за ст. 148 КК перешкоджання жорстокому
1 СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.

Вбивства тварини, відрізняється в даній ситуації від просто-го жертвопринесення, здійснюваного, наприклад, в рамках релі-гійних обрядів ісламу.
Склад злочину - формальний.
З суб'єктивної сторони злочин характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла возрас-
та 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перешкоджання здійсненню права на свободу со-вісті і віросповідань (ст. 148 КК). "
 1. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  здійснення підприємницької діяльності, що здійснюється відповідно до закону та статуту, розподіляються між його членами, що є винятком із загального для всіх некомерційних організацій правила про те, що прибуток, отриманий некомерційної організацією, яка не розподіляється між її учасниками (п. 1 ст. 50 ЦК). У цьому сенсі споживчі кооперативи схожі з комерційними
 2. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  здійснення доти, поки автор не розкриє свою особу і не заявить про своє авторство (ст. 1265 ЦК). Право на ім'я - одне з нематеріальних благ, які захищаються цивільним законодавством (п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ЦК). Шкода, заподіяна громадянинові в результаті неправомірного використання його імені, підлягає відшкодуванню відповідно до ЦК; при спотворенні або використанні імені
 3. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  здійснення власних ініціатив у питаннях місцевого значення безпосередньо населенням (ст. 27 Федерального закону від 28 серпня 1995 р. N 154-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "(з послід. змін. та доп.) * (329)). Утворення органів територіального громадського самоврядування здійснюється зборами, конференцією громадян. Ці органи вважаються
 4. Стаття 148. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і віросповідань Коментар до статті 148
  перешкоджанні: 1) діяльності релігійної організації або 2) вчинення релігійного обряду. Спосіб перешкоджання не конкретизовано. Він може залежати від того, кому - організації або особам - виявляється перешкоджання. Це може бути застосування насильства або погрози насильством, обмеження волі, пошкодження (знищення) речей тощо з метою змусити людину відмовитися від
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 500 до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до 15 діб. 5.3. Про поняття "безпека громадян" див. коментар до ст. 24 цього Закону. 5.4. Про поняття "громадський порядок" див. коментар до ст. 1 цього Закону.
 6. Стаття 14. Забезпечення свободи совісті і свободи віросповідання засуджених
  перешкоджання здійсненню громадянином права на свободу совісті передбачається адміністративна (ст. 5.26 КоАП РФ) і кримінальна (ст. 148 КК РФ) відповідальність. 2. Здійснення засудженими права на свободу совісті і свободу віросповідання не повинно порушувати правила внутрішнього розпорядку установи і не обмежувати права інших осіб. Відправлення релігійних обрядів має проводитися в
 7. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  перешкоджання її проведенню. Стаття 214 - тюремне ув'язнення на строк від двох до восьми місяців. 2 Те ж. Ненавмисне образа священнослужителів (у стані сп'яніння). Стаття 21 травня - арешт на строк від трьох тижнів до трьох місяців. 3 Порушення громадського порядку поза молитовної будівлі, що перешкоджає богослужінню (ст. 36). Насильницькі дії щодо
 8. § 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  перешкоджання ухваленню громадянами релігійних чи інших переконань. Під словосполученням «інші переконання» слід розуміти неприйняття громадянином даної віровчення або всіх конфесійних догматів взагалі. Подібні погляди людини, якщо вони виражаються в дії, не повинні бути засновані на силі або загрозі її застосування, так само як не допускається заподіяння моральної шкоди
 9. Стаття 5.26. Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання
  здійсненню права на свободу совісті і свободу віросповідання, у тому числі прийняття релігійних або інших переконань або відмови від них, вступу до релігійне об'єднання або виходу з нього, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до восьми мінімальних розмірів оплати праці. 2.
 10. Коментар до статті 5.26
  перешкоджання діяльності релігійних організацій або здійсненню релігійних обрядів може містити ознаки злочину, передбаченого ст. 148 КК. Порушення рівності прав і свобод людини і громадянина в залежності від ставлення до релігії, яка завдала шкоди правам і законним інтересам громадян, кваліфікується як злочин (ч. 1 ст. 136 КК). 9. Справи про адміністративні
© 2014-2022  yport.inf.ua