Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Відмова в наданні громадянину інформації (ст. 140 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину виступає га-гарантованого ч. 4 ст. 29 Конституції РФ право вільно ис-кати, отримувати, зберігати, використовувати і поширювати ін-формацію (не становить державної таємниці) будь-яким законним способом та кореспондуючий цьому праву зобов'язаний-ність органів державної влади, органів місцевого само-управління та посадових осіб забезпечити кожному можли - ність знайомитися з документами і матеріалами, непосредст-венно зачіпають його права та свободи, якщо інше не передбачено законом (ч. 2 ст. 24 Конституції РФ).
Предметом злочину є перебувають в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування і зібрані в установленому (тобто законному) порядку документи і матеріали, що безпосередньо зачіпають права і свободи громадянина (наприклад, матеріали службових розслідувань, прокурорських перевірок), а також неповна або свідомо помилкова інформація в таких документах і матеріалах.
Об'єктивна сторона характеризується альтернативно передбаченої бездіяльністю (неправомірну відмову в наданні-леніі зібраних у встановленому порядку документів і мате-ріалів, безпосередньо зачіпають права і свободи грома-данина, в будь-якій формі) або дією (надання в таких документах і матеріалах неповної або завідомо неправдивої інфор-мації), наступаючим наслідком (шкоди правам і законним інтересам громадян) і причинного зв'язком між діянням і по-слідством. Способи вчинення злочину можуть бути раз-особистими (наприклад, пряму відмову надати інформацію

або ухилення від її надання) і на кваліфікацію не впливають.
Відмова буде неправомірним у всіх тих випадках, коли, по-перше, інформація зачіпає прав і свободи людини і громадянина та, по-друге, законодавство не містить прямо-го заборони на її розкриття. Іншими словами, для наявності складу злочину необов'язково пряма вказівка закону на допусти-тість розкриття інформації1.
Склад злочину - матеріальний; злочин являє-ся закінченим з моменту настання наслідки у вигляді шкоди правам і законним інтересам громадян (шкоду в законі не конкре-тизированной, проте його невід'ємною характеристикою повинна вважатися істотність).
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єкт злочину спеціальний - посадова особа
(примітка 1 до ст. 285 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмова у наданні громадянину інформації (ст. 140 КК). "
 1. 6.2. Види юридичної відповідальності
  відмова в наданні громадянину інформації (ст. 140), порушення виборчих прав або роботи виборчих комісій (ст. 141, 141.1, 142, 142.1), перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 144), порушення авторських і суміжних прав (ст. 146), порушення винахідницьких і патентних прав (ст. 147). У розділі "Злочини у сфері економіки" містяться склади
 2. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  відмови у наданні громадянину інформації (ст. 140 КК). Склад ж порушення недоторканності житла за ч. 1 ст. 139 сформульований, як і в Кодексі 1960 р., без крімінообразующіх ознак: "незаконне проникнення в житло, вчинене проти волі що проживає в ньому особи". Бланкетний ознака незаконності без відображають суспільну небезпеку даного діяння елементів перетворює злочин
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  відмова в наданні громадянину інформації буде закінчено лише за наявності таких наслідків, як заподіяння шкоди правам і законним інтересам громадян (ст. 140 КК), перешкоджання ж здійсненню права на свободу совісті та віросповідання визнається закінченим з моменту здійснення такої дії, як перешкоджання (ст. 148 КК). Настали ж у цих випадках наслідки (наприклад,
 4. 5. Злочини, що посягають на особисті права і свободи громадян
  відмова в наданні громадянину інформації (ст. 140). До числу злочинів проти особистих прав і свобод громадян відносяться: порушення недоторканності приватного життя (ст. 137), порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень (ст. 138), порушення недоторканності житла (ст. 139); відмова в наданні громадянину інформації (ст. 140);
 5. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  відмова в наданні громадянину зібраних у встановленому порядку документів, матеріалів, безпосередньо зачіпають права і свободи громадянина, або несвоєчасне надання таких документів і матеріалів, ненадання іншої інформації у випадках, передбачених законом, або надання громадянину неповної або завідомо недостовірної інформації тягне за собою накладення адміністративного
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  відмовитися від включення свого прізвища у списку виборців або попросити не включати її в останній. Виборці, які оселилися на території ділянки після уточнення списку та подання його для загального ознайомлення (це робить дільнична виборча комісія), а також виборці, з якоїсь причини не включені в список, включаються дільничною виборчою комісією в додатковий
 7. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  відмови від проходження процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю; наявності захворювання, що перешкоджає надходженню на муніципальну службу або її проходженню, підтвердженого висновком медичного закладу (порядок проходження диспансеризації, перелік захворювань і форма висновку медичного закладу встановлюються
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  відмову від категоричній формулювання загального правила про документарні всіх цінних паперів. Разом з тим звертає на себе увагу невдалість самого визначення «бездокументарній» по відношенню до цінних паперів, оскільки в дійсності документ присутній, але не в якості єдиного бланка, а у вигляді «запису на рахунку» і (або) спеціального реєстру записів про закріплені цінними паперами
 9. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  відмовляється передати проданий покупцеві товар, покупець має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу. При відмові продавця передати індивідуально певну річ покупець має право пред'явити вимоги, передбачені ст. 398 ЦК. Одночасно з передачею речі продавець зобов'язаний передати покупцеві її приналежності, а також пов'язані з нею документи, передбачені законом,
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  відмовити у відкритті рахунку за відсутності у банку можливості прийняти на банківське обслуговування ще одного клієнта або відмова допускається законом або іншими правовими актами. Відповідні обмеження в інших законах або інших правових актах, швидше за все, відсутні. Тому, як правило, банки відмовляють у відкритті рахунків дрібним підприємцям, обслуговування яких не вигідно банкам,
© 2014-2022  yport.inf.ua