Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ДРУГА. ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


Фізичні особи, які володіють правоздатністю (capacitas juridica), могли і не володіти дієздатністю (capacitas agenda), або здатністю від свого імені і за своїм розумінням вживати правові дії та особисто відповідати за скоєння протиправного дії (деліктів). У римському праві з найдавніших часів відзначений той факт, що самостійно розташовувати власними правами і самостійно відповідати за протиправні дії можуть лише ті фізичні особи, які своїм віком, своїми психічними, моральними і фізичними якостями і, згідно з уявленнями римлян, своєю статтю гарантують, що в своїх правових діях можуть вести себе як розумні люди. У тих випадках, коли через недостатній віку, статевих, психічних, моральних чи фізичних вад суб'єкта права не існувало таких гарантій, звичаями римського права у таких дефектних суб'єктів виключалася дієздатність цілком або частково. Недолік дієздатності таких осіб відшкодовувався встановленням опіки, що діє за суб'єкта, який не міг бути дієздатним за природою (малолітні і жінки), відповідно встановленням опікунства, чинного за суб'єкта, який за природою міг бути дієздатним, але не володів цією властивістю через особисті недоліків (люди з психічними розладами, марнотрати, люди з серйозними фізичними вадами і т. д.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава друга. ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ"
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  глава, присвячена безготівковими розрахунками (гл. 46 ЦК). У результаті зазначених процесів позначилися нові та оновлені структурні підрозділи цивільного права - підгалузі, інститути, субінститути. Першим в Цивільному кодексі присвячені один або навіть декілька розділів (право власності та інші речові права, зобов'язальне, спадкове, міжнародне приватне право), другий -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  глава 60) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 597. * (80) Див, напр.: Guhl T. Das schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels-und Wertpapierrechts. 8 Aufl. Zьrich, 1995. S. 205. * (81) Bьren B. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Zьrich, 1964. S. 309; Larenz K. Op. cit. S.
 3. 1. Поняття договору доручення
  глава про довіреності, поміщена в загальній частині ГК РФ (гл. 10 "Представництво. Довіреність") з тим, що договір доручення перенесений в особливу, присвячену окремим видам договорів частина Кодексу. Подібне рішення певних, прямо або побічно пов'язаних зі структурою Кодексу питань у цілому слід визнати цілком обгрунтованим. Здатні викликати сумніви лише деякі з таких рішень.
 4. 3. Договір доручення і суміжні договори
  главами Кодексу. Маються на увазі гол. 50 "Дії в чужому інтересі без доручення", гл. 51 "Комісія", гл. 52 "Агентування". Цей зв'язок виражається в основному в тому, що кожна з перерахованих глав присвячена регулюванню відносин, які складаються при виступі однієї особи в інтересах і за рахунок іншого. У всіх чотирьох випадках, хоча і з використанням істотно відмінних правових
 5. 5. Сторони у договорі
  глава 49). Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст. Коментарі. Алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 506). З вказаної точки зору в певному сенсі стирається відмінність між довірителем дієздатним і недієздатним. --- О.С. Іоффе відповідно підкреслював: "Якщо будь-яка особа бере участь у цивільному обороті через
 6. 1. Поняття договору
  глава містить норми про найманого службовця і окремо від них - про комісіонера . З присвячених комісіонерам двох загальних статей одна - початкова - виявилася не позбавленою протиріч. Вона складається з двох частин. Перша передбачає, що комісіонером є той, хто діє від власного імені, але за рахунок комітента. Слідом за описом цієї традиційної для комісії конструкції під другої частини
 7. 4. Учасники страхових відносин
  глава III Закону про організацію страхової справи. Вона охоплює комплекс вимог, спрямованих на забезпечення фінансової стійкості страховиків, а також містить заходи з контролю за їх дотриманням. Зокрема, визнавши, що основою фінансової стійкості страховиків є наявність у них сплаченого статутного капіталу і страхових резервів, а також системи перестрахування, Закон встановив
 8. 1. Поняття і сфера застосування
  глава 53) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 535. Е.А. Суханов звертає увагу на те, що "щодо переданого в довірче управління майна керуючий здійснює правомочності власника (п. 1 ст. 209 ЦК) в межах, введених законом або
 9. 1. Договори простого товариства
  глава "Спільна діяльність" дозволяла мати вельми широке уявлення про цей договір. І все ж, головним чином в період дії цього Кодексу, в літературі мали місце спроби певним чином звузити межі відповідного договору (договору про спільну діяльність). Така позиція була відображена, наприклад, в одному з тодішніх коментарів до ЦК. У ньому зверталась увага на те,
 10. 10. Припинення договору простого товариства
  дієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім, ліквідація або реорганізація бере участь у договорі юридичної особи); 2) підстави майнового характеру (оголошення учасника неспроможним (банкрутом) або виділ його частки на вимогу кредитора), 3) підстави, пов'язані з волевиявленням учасника (відмова від договору, розірвання договору на вимогу сторони) ".
© 2014-2022  yport.inf.ua