Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ"


Закон України "Про захист прав споживачів"
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) та виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав.
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
споживач - громадянин, придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб;
виробник - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які виробляють товари для реалізації;
виконавець - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець , виконують роботи або надають послуги;
продавець - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором купівлі-продажу;
Закон України "Про захист прав споживачів '
договір - усна чи письмова угода між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими здійснюються купівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком або іншими документами;
недолік - окрема невідповідність товару (роботи, послуги) вимогам нормативних документів, умовам договорів або пропонованим до нього вимогам, а також інформації про товар (роботу, послугу ), наданій виробником (виконавцем, продавцем);
істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільового призначення, або не може бути усунутий щодо даного споживача, або для його усунення потрібні великі затрати праці та часу, або він робить товар (роботу, послугу) іншим, ніж передбачено договором, або проявляється знову після його усунення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" "
 1. В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999
  захист прав споживачів ". Розраховано на широке коло
 2. ДО ЧИТАЧІВ
  українських громадських організацій споживачів є інформування громадян про ті права, якими вони мають як споживачі. Тому підготовка Товариством захисту прав споживачів "Закон" довідкового посібника для всіх "Права споживачів в Україні" є досить актуальною. З 1992 р. Товариство захисту прав споживачів "Закон" (голова В. А. Андрющенко) безкоштовно надає
 3. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
  законодавство. Відсутність в Україні доступного для більшості громадян інформаційного посібника про права споживачів спонукало нас взятися за цю роботу. У книзі: - в зручній і виразної формі викладаються права громадян як споживачів; - дається необхідний мінімум роз'яснень і порад щодо їх реалізації; - уточнюються різного роду нюанси у відносинах споживачів з продавцями,
 4. Частина I ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
  захист прав споживачів ". Всі люди, незалежно від соціального походження, становища в суспільстві, національності, релігійних, політичних або інших переконань, кожен день харчуються, використовують різні послуги та товари для власних побутових потреб. Тому кожного без винятку людини можна назвати словом, не дуже популярним в недалекому минулому і поки ще не завжди і всіма правильно
 5. ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
  захист прав споживачів "1. Право на отримання інформації про товари (роботи, послуги) Перш ніж придбати товар, замовити визна-ленний вид робіт або послуг, корисно мати про них найбільш повну інформацію. Тільки тоді покупець може зробити правильний висновок про можливість або необхідність використання товару (роботи, послуги) для своїх потреб-Закон визначає, де повинна бути
 6. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування
  захист прав споживачів "
 7. Право споживача на обмін товару належної якості
  захист прав споживачів"
 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості
  законі, договорі або нормативних документах властивості продукції, що дозволяють задовольняти споживача При використанні її відповідно до призначення. При виявленні недоліків або фальсифікації товару протягом гарантійного або інших встановлених термінів споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: - безоплатного усунення недоліків товару або
 9. Право на безпеку та належну якість товарів
  захист прав споживачів "2. Право на безпеку та належну якість товарів
 10. Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт та наданні послуг
  законом або договором грошова сума, яку порушник договору зобов'язаний сплатити другій стороні у разі не виконання або неналежного виконання ним зобов'язань, зокрема прострочення виконання. Недотримання листі н н о і форми тягне недійсність договору про неустойку. частина /. Права споживачів Споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків: якщо