Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Закрите заповіт

. Попередні форми допускають можливість знайомитися зі змістом заповіту особам, бере участі в оформленні заповіту, що не завжди прийнятно для заповідача. Закрите заповіт надає заповідачеві можливість зробити заповіт, виключаючи можливість ознайомлення з його змістом будь-яких осіб, в тому числі і нотаріуса, аж до моменту подання нотаріусу свідоцтва про смерть заповідача.
Інститут закритого заповіту є новим для російського законодавства. В окремих зарубіжних країнах він відомий під назвою секретних заповітів * (663). До достоїнств закритого заповіту відносяться запобігання можливих конфліктів між спадкоємцями за життя заповідача і після його смерті, а також виключення впливу на волю заповідача при написанні заповіту.
Закритість вчинення заповіту пов'язана з необхідністю забезпечення високих гарантій автентичності заповіту. У зв'язку з цим Цивільний кодекс передбачає спеціальні вимоги до порядку оформлення закритого заповіту.
Закрите заповіт пишеться і підписується тільки власноруч заповідачем (п. 2 ст. 1126 ЦК). При цьому заповідач, як і при складанні будь-якого заповіту, повинен бути повністю дієздатний. Використання рукоприкладчика чи іншої особи для написання або підписи заповіту не допускається, під загрозою визнання його недійсним. Наведене правило обмежує можливість складати закриті заповіту грамотним громадянам, які мають фізичні вади.
Написане таємно заповіт вставляється в конверт, який потім заклеюється і в такому вигляді передається заповідачем нотаріусу в присутності двох свідків. Свідки на заклеєному конверті ставлять свої підписи. Роль свідків у даному випадку зводиться до підтвердження факту передачі заповідачем нотаріусу заклеєного конверта із закритим заповітом. Нотаріус зобов'язаний роз'яснити заповідачеві правило про обов'язкове власноручне написання закритого заповіту і про право на обов'язкову частку у спадкуванні.
Підписаний свідками конверт запечатується в їх присутності нотаріусом в інший конверт, на якому нотаріус робить напис про заповідача, яка передала конверт із закритим заповітом, вказує місце і дату його прийняття, прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання кожного свідка на підставі документів, що засвідчують особу. Після закінчення оформлення угоди нотаріус видає завещателю документ (свідоцтво) про прийняття закритого заповіту (п. 3 ст. 1126).
Розкривається конверт нотаріусом не пізніше ніж через 15 днів з дня подання зацікавленими особами свідоцтва про смерть спадкодавця. Процедура розкриття повинна здійснюватися в присутності не менш як двох свідків і побажали присутнім при цьому зацікавлених осіб лише з числа спадкоємців за законом, які сповіщаються нотаріусом про закрите заповіті (ст. 61 Основ законодавства про нотаріат). Інші особи, що навіть мають підстави вважати, що в заповіті вони названі в якості спадкоємців, брати участь у процедурі оголошення закритого заповіту не має права.
Після розтину конверта нотаріус оголошує текст заповіту перед присутніми особами і в присутності свідка складається протокол, що засвідчує розтин конверта із заповітом і містить повний текст заповіту. Може виявитися так, що в конверті не виявиться тексту заповіту. На цей рахунок Цивільний кодекс нічого не говорить. Даний факт підлягає лише фіксації в протоколі, оскільки оголошувати нічого. Якщо ж зміст заповіту буде неясним, то воно оголошується в первозданному вигляді. Згодом зміст такого заповіту може стати предметом тлумачення за правилами ст. 1132 ЦК.
Протокол, що засвідчує розтин конверта, підписується нотаріусом і свідками. Нотаріально посвідчена копія протоколу видається спадкоємцям, в тому числі і спадкоємцям за законом. Оригінал заповіту зберігається у нотаріуса.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Закрите заповіт "
 1. § 1. Загальні положення про заповіті
  закритого заповіту - ст. 1126 ЦК), природно, стає відомою особам, бере участі у здійсненні заповіту. З метою недопущення розкриття особистої таємниці заповідача ст. 1123 ЦК встановлено, що нотаріус, інша засвідчує заповіт особа (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, 1128 ЦК), перекладач, виконавець заповіту (ст. 1134 ЦК), свідки (п. 2 ст. 1124 ЦК), а також громадянин, підписує
 2. § 3. Форма заповіту
  закриті та надзвичайні). У всіх інших випадках недотримання правил про письмовій формі заповіту і його посвідченні тягне визнання такої угоди нікчемною. Крім нотаріуса правом на вчинення нотаріальних дій, в тому числі і посвідчення заповіту, наділені посадові особи органів місцевого самоврядування * (661) і посадові особи консульських установ в установленому порядку (п. 7
 3. § 3. Охорона спадкових прав
  закритим заповітом і мають право бути присутнім при цьому (ст. 1126 ЦК). Деякі дії в рамках охорони спадщини, зокрема передача спадкового майна на зберігання чи установа довірчого управління, пред'явлення позовів до боржників спадкодавця , мають характер юридичних дій. Інші є діями фактичного характеру. До останніх відноситься, наприклад, накладення
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  закритому заповіті (N !! - Н.А.) "(Огляд судової і нотаріальної практики Московської області щодо застосування законодавства при розгляді питань, що виникають із спадкового права, а також окремих видів договорів з передачі майна у власність від 8 жовтня 2002 р. (підготовлений Московським обласним судом і Московської обласної нотаріальної палатою)) / / Нотаріус. 2002. N 5. С. 25).
 5. 2. Форма заповіту
  закрите заповіт. Всі перераховані особи не можуть також виступати в ролі рукоприкладчика, тобто підписувати заповіт замість заповідача. Необхідно звернути увагу на те, що невідповідність свідків зазначеним вище вимогам тягне оспорімость заповіту. Заповіт вважається вчиненим у день його посвідчення, тому на ньому обов'язково повинні бути вказані не тільки місце , а й дата
 6. § 3. Форма заповіту
  закритого заповіту, підтвердження проходження праву Росії в тому, що стосується форми заповідального розпорядження, буде відбуватися з меншою легкістю. Про реформуванні інституту спадщини в РФ див.: Нотарiальний вестнiк'. 1998. № 9. С.43-64. Чеський і польський законодавці інакше підходять до порушеного питання і не поширюють вітчизняне право на регламентацію дійсності заповіту
 7. Особи , які можуть бути присутніми при здійсненні заповіту і підписувати його замість заповідача
  закрите заповіт. При здійсненні заповіту нотаріус, громадянин, підписує заповіт замість заповідача, свідки, перекладач зобов'язані дотримуватися таємниці заповіту і не розголошувати відомості про факт його вчинення та змісту. У разі розголошення відомостей про заповіт заповідач має право вимагати компенсацію за моральну шкоду, а також вжити інших заходів захисту своїх прав, передбачені
 8. Закрите заповіт і порядок його оформлення
  закритого заповіту не можна використовувати технічні засоби (друкарську машинку, комп'ютер та ін.), 2) закрите заповіт в заклеєному конверті передається заповідачем нотаріусу в присутності двох свідків, які ставлять на конверті свої підписи; 3) конверт, підписаний свідками, запечатується в їх присутності нотаріусом в інший конверт, на якому нотаріус робить напис, що містить
 9. У яких випадках допускається тлумачення заповіту?
  закритих заповітів, які складаються без участі нотаріуса. Під тлумаченням зазвичай розуміється з'ясування дійсної волі заповідача. При тлумаченні заповіту нотаріусом, виконавцем заповіту або судом береться до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів. Не можуть застосовуватися ні розширене тлумачення, коли справжній зміст заповіту ширше, ніж його словесна
 10. Ставки державного мита при оформленні спадщини
  закритого заповіту - 100 руб.; 2) розтин конверта із закритим заповітом і оголошення такого заповіту - 300 руб.; 3) видачу дублікатів документів, що зберігаються у справах державних нотаріальних контор, органів виконавчої влади, - 100 руб.; 4) видачу свідоцтва про право на спадщину за законом і за заповітом: а) дітям, у тому числі усиновленим, чоловіку, батькам, повнорідним
© 2014-2022  yport.inf.ua