Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 8. Права на чужі речі


1. Серед прав на чужі речі найбільше значення має право застави, або просто заставу. Це - один з основних способів забезпечення виконання зобов'язань, що представляє собою комплекс правомочностей кредитора щодо майна, виділеного боржником або встановленого для цієї мети іншою особою в якості забезпечення виконання боржником прийнятого на себе зобов'язання. Кредитор як володар заставного права на майно іменується заставодержателем, а боржник, який надав у заставу майно, що належить на правах власності йому самому або іншій особі, - заставодавцем.
Заставні операції мають широке поширення в сучасному обороті, особливо у зв'язку з отриманням товариствами та компаніями банківського кредиту під заставу цінних паперів, продукції або навіть підприємств в цілому. Тому право застави досить докладно регламентується у всіх національних системах права. Йому присвячені: у Франції-ст. 2071-2091 ФГК; в ФРН - § 1113-1191, 1204-1273 ГГУ; в Швейцарії - ст. 793 - 915 ШГК, а також спеціальні акти цих країн про заставу окремих видів майна; в Англії - норми закону про власність 1925 року і судова практика; в США - закони і судова практика штатів про право утримання кредитором майна боржника, а також спеціальні постанови ЕТК про заставних правах власників складів (ст. 7-209, 7-210).
Речовий характер права застави обумовлює ряд його особливостей.
При встановленні застави тільки спеціально позначене майно боржника або іншої особи розглядається як гарантія здійснення вимоги кредитора. Заставне право на майно стає його тягарем і слід разом з ним, переходячи до лю-
231
бому новому набувачу даного майна. Отже, володар заставного права може відшукувати закладену річ у третьої особи, до якого вона потрапила хоча б і за розпорядженням власника.
При зверненні стягнення на майно з нагоди невиконання забезпеченого заставою зобов'язання заставодержатель користується перевагою перед усіма кредиторами власника речі, що не володіють заставним правом на неї або ж володіють заставними правами, встановленими пізніше (перша заставна користується перевагою перед другим і т. д.). У разі оголошення власника закладеної речі неспроможним боржником заставодержатель, звернувши стягнення на закладену річ, отримує задоволення у звичайному, а не в спеціальному конкурсному порядку.
У всіх системах цивільного права заставу допускається щодо рухомого майна (заставу чи заклад рухомості), а також нерухомого майна (іпотека нерухомості).
Застава рухомості (gage - по ФГК, Pfandrecht - по ГГУ) може здійснюватися з передачею майна у володіння кредитора-заставодержателя або іншої особи, що визначається сторонами, наприклад складу або банку, або без такої передачі.
Гласність застави рухомості не може забезпечуватися тими ж засобами, що і застави нерухомості, без надмірного ускладнення обороту. Тому закон в якості загального правила виходить з передачі майна у володіння заставодержателя, а право ФРН взагалі передбачає обов'язкову передачу рухомих речей у володіння заставодержателя (§ 1205 ГГУ), роблячи виняток лише для застави судів, при якому досить занесення угоди в судновий реєстр (§ 1260 -1265). Але з розвитком банківського кредитування передача фірмами товарів, обладнання та іншого заставленого майна у володіння заставодержателя-банку господарсько неприйнятна, вона може виявитися незручною або просто неможливою. Тому все більш широке застосування отримує заставу рухомого майна без передачі його у володіння заставодержателя, при якому товар залишається у заставодавця або іншої особи, зокрема на товарному складі.
Предметом застави рухомості визнаються права, інкорпоровані в цінних паперах - векселях, акціях, облігаціях і пр., але для застави прав діють особливі правила. Права з цінного паперу на пред'явника закладаються шляхом передачі папери у володіння заставодержателя, а права з ордерного паперу - шляхом проставлення індосаменту з вказівкою на його забезпечувальний характер. Наприклад, вексельний індосамент супроводжується застереженням «валюта у забезпечення» і т. д.
Для договору про заставу рухомого майна особлива форма не встановлюється: досить передачі майна заставодержателю або простого угоди сторін про залишення речі у володінні заставодержателя .
232
До настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель зобов'язаний зберігати річ, несучи відповідальність за її втрату або погіршення, що сталися з його вини. Але він не має права користуватися заставленим майном, витягуючи з нього плоди та доходи. Разом з тим за спеціальною угодою з заставодавцем видобувні плоди і доходи можуть бути звернені на погашення боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою (ст. 2081 ФГК; § 1213 і 1215 ГГУ). Зі свого боку, заставодержатель має право витребувати від заставодавця вироблені необхідні витрати на річ.
Після настання терміну виконання зобов'язання, не виконаного заставодавцем, тримач застави має право - з дотриманням встановленого законом порядку - на примусовий продаж майна та отримання задоволення за рахунок виручених сум, притому переважно перед іншими кредиторами. За французькому праву він може також з дозволу суду і на підставі експертної оцінки залишити річ за собою для погашення боргу.
Застава рухомості по англо-американській системі здійснюється у двох формах. Одна форма застави (pawn або plede) супроводжується передачею майна у володіння заставодержателя. Друга форма застави (mortgage) являє собою фідуціарну, засновану на особливому довірі угоду, за якою кредитор стає власником закладається рухомої речі і, отже, має право користуватися нею. Але при виконанні заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання він зобов'язаний знову перенести на останнього право власності. Після закінчення терміну виконання зобов'язання заставодержатель може вимагати передачі йому речі у володіння і продати її з публічних торгів для задоволення своїх вимог.
Застава нерухомого майна у формі іпотеки здійснюється зазвичай без передачі його у володіння заставному кредитору. Предметом іпотеки є нерухомість, що залишається у володінні заставодавця, але таким предметом можуть стати також права на нерухомість - узуфрукт і емфітевзис.
Для встановлення іпотеки застосовуються нотаріальна форма і занесення до спеціального поземельний реєстру, що забезпечує гласність застави в умовах залишення нерухомості у володінні заставодавця.
Хоча іпотека виникає з договору заставодавця з заставоутримувачем, допускаються також іпотека законна, встановлювана в забезпечення деяких вимог, і судова іпотека.
У праві ФРН відомі дві форми іпотеки: оборотна і забезпечувальна. При зворотному іпотеці, що є основним видом, установа, яка веде поземельну книгу, видає заставне свідоцтво. Забезпечувальна (книжкова) іпотека не супроводжується видачею свідоцтва. Іпотека, що виникає з договору заставодавця з заставоутримувачем, підлягає занесенню до поземелля-
233
ную книгу під страхом визнання договору недійсним.
Враховуючи потреби обороту, судова практика ФРН в обхід закону розробила також інститут забезпечувального присвоєння (Sicherungsubereignung). Це - заснована на довірі фідуціарна угода, в силу якої кредитор стає власником наданого йому в забезпечення підприємства, що залишається в експлуатації боржника, і зобов'язаний знову перенести право власності на боржника після виконання ним зобов'язання.
2. До речових прав відносяться відомі всім національним правовим системам приватно-правові сервітути (servitute, Dienstbarkeit).
Сервітуту є встановлене щодо земельної ділянки (маєтки) або ж знаходиться на ньому будівлі обтяження для потреб користування іншою ділянкою або будовою. Встановлення сервітуту не вимагає передачі володіння обтяженого нерухомого об'єкта. Якщо мова йде про обтяження земельної ділянки, обидва маєтки отримують відповідно назви «службовця» і «панівного» ділянок.
Сервітут обмежує правомочності власника «службовця» земельної ділянки, і його зміст еесьма докладно регламентується нормами права (ст. 637-710 ФГК; § 1018-1029 ГГУ;
ст. 730-744 ШГК; англо-американська судова практика).
Сервітути встановлюються в силу закону або договору, можуть виникати з односторонніх угод або в силу давності їх здійснення.
Будучи, як правило, постійним речовим обтяженням, сервітут розглядається як приналежність «панівного ділянки». Таке обтяження не можна відокремити від права власності на панівний ділянку, і сервітут в принципі так само не обмежений терміном, як право власності, хоча з волі сторін йому може бути надано терміновий характер. Безстроковий характер сервітуту обумовлений тим, що він встановлюється для користі саме ділянки, а не якої-небудь особи. Тільки цивільне право ФРН визнає поряд з сервитутами, діючими як обтяження маєтки, також особисті сервітути на користь певної особи, що мають тимчасовий характер (§ 1090-1093 ГГУ).
Сервітути різноманітні і отримали в доктрині свою класифікацію. Позитивні сервітути - це право особи, яка має сервітут, здійснювати певні дії на шкоду чужої нерухомості. До них відноситься право проходу або проїзду через «службовець ділянку», прогону через нього худоби, користування водою або пасовищами і пр. Негативні сервітути - це право вимагати, щоб власник примикає «службовця ділянки» утримувався від тих чи інших видів його використання. Наприклад, право вимоги про незведені будівель або споруд або зведенні тільки таких, які не можуть перешкоджати доступу на «панівний ділянку» світла і повітря («сервітут світла і'оз-духу» ^ або псувати вигляд і т. п.
234
3. Важливим речовим правом є узуфрукт - встановлюване за законом або договором право користування чужим майном з присвоєнням користувачем (узуфруктуарій) принесених річчю плодів, але під умовою збереження істоти даної речі (ст . 578-624 ФГК; § 1030-1089 ГГУ; ст. 745-775 ШГК).
Узуфрукт може бути встановлений довічно, або на певний період часу, або ж під умовою, настання якого припиняє право користування. Узуфрукт, що виникає найчастіше в сфері відносин з спадкоємства, діє протягом життя користувача.
Власник, який допустив встановлення, узуфрукта, зберігає на цей час лише «голе» право власності і має тільки юридичну можливість контролювати користувача.
Користувач має можливість експлуатувати майно на таких же засадах, як і власник, витягуючи з нього вигоди. До них належить отримання природних плодів, наприклад врожаю, приплоду і пр., і грошових доходів - відсотків за позиками, орендної плати і т. д.
На користувача лежить обов'язок збереження даного майна та експлуатації його за господарським призначенням, яке виключає його псуванню або знецінення. Винятком з правила про збереження є випадок, коли виплата доходів, наприклад довічної ренти або пенсії, поступово поглинає саме майно.
4. Буржуазному цивільному праву відомі і деякі
інші види речових прав.
Так, у праві ФРН та Швейцарії (§ 1012-1017 ГГУ; ст. 779 ШГК) передбачається речове право забудови - право зведення будівлі на чужій земельній ділянці. У французькому праві орендар нерухомого майна в силу довгострокового його здійснення набуває речове право користування цією нерухомістю, іменоване емфітевзису, яке включає, зокрема, право зводити на орендованій землі споруди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 8. Права на чужі речі"
 1. § 1. Поняття і значення речового права
  права. З цієї глави починається вивчення однієї з цивільно-правових підгалузей - речового права. Саме речове право оформляє приналежність речей - найпоширеніших об'єктів цивільних прав - особам, встановлюючи тим самим необхідні стартові передумови для цивільного обороту. Не викликає сумніву, що відчуження матеріальних благ неможливо без чіткого попереднього розрізнення
 2. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  права запропоновано в гол. 19 цього підручника. Стосовно до іншим речовим правам, крім права власності, слід констатувати, що вони в цілому володіють загальними ознаками речового права, перерахованими раніше. Їм притаманні також специфічні ознаки, що дозволяють відмежувати їх від права власності. Один з таких ознак отримав легальне закріплення. Законодавець прямо вказує на
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. EX OFFICIO [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку 22. EX SITU [екс ситу] - поза місцем знаходження 23 . HABEAS CORPUS [хабеас корпус] -
 4. 1. РИМСКОЕ ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ ПРАВО. ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ
    права. Римські юристи не проводили такої відмінності. Вони ділили право на 2 частини, відмінність яких проводилося шляхом протиставлення інтересів держави і суспільства інтересам окремих особистостей. 1. Публічне право (jus publicum) - сукупність норм, що регулюють питання релігійного характеру і питання управління. Це право, яке «ad statum rei Romanae spectat» (відноситься до положень
 5. 53. МАЙНОВІ ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
    права на чужі речі мали місце, коли право власності на річ належало іншій особі і невласника мав ряд прав відносно даної речі. Це були права на речі, що належать особам, які не є власниками цих речей. Особа, яка має право на чужу річ, не могло мати таких великих правомочий, як власник, тому права на чужі речі називали обмеженими речовими правами.
 6. 4. Види речових прав
    права власності) речові права (за традицією нерідко звані також jure in re aliena - "права на чужі речі"). Переважна більшість обмежених речових прав пов'язані з використанням земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості і в силу цього підлягають державній реєстрації. Їх прикладом є сервітути, відомі багатьом правопорядкам з часів римського приватного права.
 7. § 3. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ
    права на чужі речі (jura in re aliena) є речовими правами. Їм властиві тому такі характерні для речових прав загальні якості, як слідування за річчю і задоволення переважно перед пов'язаними з тією ж річчю особистими правами. Але якщо право власності є право на свою річ, то від нього не може не відрізнятися таке речове право, яке поширюється на чужу річ. Це
 8. Глава I Права речові і зобов'язальні
    права не згадується у римських юристів. Вони говорили про відмінність actiones in rem (позови речові) і actiones in personam (позови особисті) (див. вище, розд. II, § 4, п. 2). Розмежування ж речових і зобов'язальних прав вироблено пізнішими вченими, однак на матеріалі, що міститься у римських юристів. Так, класичний юрист Павло помітив відмінність двоякого становища особи, якому потрібна якась
 9.  Глава IV Права на чужі речі
    чужі
 10. § 1. Поняття і види прав на чужі речі
    права власності до речових і абсолютних прав належали також права на чужі речі (iura in re aliena). Оскільки це були права на речі, що належать якимсь іншим особам (невласника), то зрозуміло, що особа, яка має право на чужу річ, не могло мати таких великих правомочий, як власник, який міг по римському праву робити зі своєю річчю усе, що йому завгодно, за винятком лише
© 2014-2022  yport.inf.ua