Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Процедура притягнення осіб до ма-териальной відповідальності.

Командир військової частини при виявленні шкоди зобов'язаний призначити розслідування для виявлення розміру, причин і винних осіб. Термін розслідування - 1 місяць, м б продовжений не більше, ніж ще на 1 місяць. Якщо розмір збитку не перевищує 1го окладу та 1й надбавки, відшкодування шкоди провадиться за наказом командира військової частини. Якщо розмір збитку більше, стягнення проводиться на підставі рішення суду.
Наказ про відшкодування збитку д б оголошений військовослужбовцю під розпис протягом 7 днів після видання наказу. Якщо цей строк пропущено, стягнення можливо тільки в судовому порядку.
Наказ про відшкодування збитку м б оскаржений вищестоящому керівнику або до суду.
Залучення до мат відповідальності не виключає притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Військовослужбовець м добровільно відшкодувати причи-ненний збиток. У цьому випадку складається письмове со-ошення і з грошового забезпечення утримується при неповній мат відповідальності 20% від грошового утримання, при повній - 50% грошового утримання.
87.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Процедура притягнення осіб до ма-териальной відповідальності. "
 1. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  1. У ч. 1 коментованої статті йдеться про відповідальність представників роботодавця у випадках: 1) ухилення від отримання вимог працівників; 2) ухилення від участі в примирних процедурах; 3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку; 4) перешкоджання проведенню зборів або страйку.
 2. Стаття 26. Обставини, що виключають провадження у справі про дисциплінарне порушення
  Виробництво у справі про дисциплінарне порушення підлягає припиненню за наявності таких обставин: 1) закінчення строків, передбачених цим Кодексом; 2) ліквідація організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) припинення членства в Організації члена, залученого до дисциплінарної
 3. Стаття 57. Відстрочка виконання рішення про накладення штрафу
  Дисциплінарний комітет з урахуванням фінансового становища члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності, та інших заслуговують уваги обставин має право прийняти рішення про відстрочення виконання рішення про накладення штрафу. Відстрочка не може перевищувати трьох місяців з дня винесення рішення про притягнення члена Організації до дисциплінарної
 4. Стаття 299. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Коментар до статті 299
  1. Злочин в коментованій статті являє собою різновид перевищення посадових повноважень. У ст. 299 міститься спеціальна норма по відношенню до ст. 286 КК РФ. 2. Об'єктивна сторона злочину полягає у винесенні постанови про притягнення як обвинуваченого невинної особи, яка має бути йому пред'явлено. Особа визнається невинуватою за умови, що
 5. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від уча-сті в примирних процедурах, невиконання угоді-ня, досягнутого в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Представники роботодавця (представники роботодавців), які ухиляються від отримання вимог працівників та участі в при-мірітельних процедурах, у тому числі не надають приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог, оголошення страйку або перешкоджають його (її) проведенню, притягуються до дисциплінарної
 6. 74. У якому порядку здійснюється процедура санкціонування?
  Процедура санкціонування поширена незначно (ст. 105, 161, 190 Договору про ЄС), її характерною рисою є ключова роль Європейського парламенту в процесі прийняття рішень. Процедура санкціонування протікає аналогічно процедурі консультацій, але, на відміну від останньої, Рада запрошувати не думка Європейського парламенту щодо проекту рішення, а згоду, санкцію на затвердження
 7. § 1. Розгляд справ про притягнення до адміністративної відповідальності
  § 1. Розгляд справ про притягнення до адміністративної
 8. § 1. Розгляд справ про притягнення до адміністративної відповідальності
  § 1. Розгляд справ про притягнення до адміністративної
 9. 48. Податкові правопорушення
  Податкове правопорушення - це винна досконале протиправне (з порушенням законодавства про податки і збори) діяння (дія або бездіяльність) платника податків, податкового агента та інших осіб, за яке Податковим кодексом РФ частиною першою від 31 липня 1998 р. № 146-ФЗ і частина друга від 5 серпня 2000 р. № 117-ФЗ встановлено відповідальність. Ознаки податкового правопорушення:
 10. § 1. Поняття і завдання відповідальності за земельні правопорушення
  Юридична відповідальність являє собою систему примусових заходів, що застосовуються до фізичних або юридичним особам у разі їх неправомірної поведінки як суб'єктів права на землю. Примусові заходи можуть мати характер попередження і припинення неправомірної поведінки суб'єктів або покарання їх за вчинення таких дій. Підставою для притягнення до відповідальності в кожному
 11. Стаття 171. Порядок притягнення як обвинуваченого
  1. За наявності достатніх доказів, що дають підстави для звинувачення особи у вчиненні злочину, слідчий виносить постанову про притягнення даної особи як обвинуваченого. 2. У постанові повинні бути зазначені: 1) дата і місце його складення; 2) ким складено постанову; 3) прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається в якості обвинуваченого, число, місяць, рік і місце його
 12. Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
  Коментар до статті Заява у справах про притягнення до адміністративної відповідальності має відповідати вимогам, пре-передбаченими ст. 204 АПК РФ. У разі невідповідності заяви вимогам, встановленим ч. 1 ст. 204 АПК РФ, а також за відсутності у додатку до заяв-лению документів, перелічених у ч. 2 ст. 204 АПК РФ, суд, керуючись ст. 128 АПК РФ, виносить ухвалу про
 13. Стаття 32.2. Виконання постанови про накладення адміністративного штрафу
  1. Адміністративний штраф повинен бути сплачений особою, залученими до адміністративної відповідальності, не пізніше тридцяти днів з дня набрання постановою про накладення адміністративного штрафу законної сили або з дня закінчення терміну відстрочки або строку розстрочки, передбачених статтею 31.5 цього Кодексу. 2. При відсутності самостійного заробітку у неповнолітнього
 14. 1. Дисциплінарна відповідальність.
  Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку в
 15. 20.4.2.5. Ухвалення рішення але результатами підсумкової перевірки
  Рішення (постанова) як спеціальний ненормативний акт податкового органу приймається тільки після закінчення виїзної податкової перевірки. Згідно ст. 88 НК РФ за результатами камеральної перевірки, яка виявила недоплату податку, платнику податків надсилається тільки вимога про сплату відповідної суми податку і пені. Згідно ст. 101 НК РФ повноваженнями щодо прийняття рішення (постанови) по
 16. Стаття 27. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство
  1. При розгляді справи про банкрутство боржника - юридичної особи застосовуються такі процедури: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. 2. При розгляді справи про банкрутство боржника - громадянина застосовуються такі процедури: конкурсне виробництво; мирова угода; інші передбачені цим
 17. § 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
  § 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної
© 2014-2022  yport.inf.ua