Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 241. Особливості виконання бюджетів, уста-новлені федеральними законами

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1 . Положення цього Кодексу, що регулюють виконання бюджетів, застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених на-що стоїть статтею і (або) зазначеними в ній федеральними законами.
2. У разі порушення справи про банкрутство відносно боржників за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів, визначали відповідно до Федерального закону від 26 жовтня 2002 року N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)", перед бюд-жетамі бюджетної системи Російської Федерації терміни , способи і порядок виконання цих зобов'язань, а також розмір відсотків, що нараховуються на суму вимог за цими зобов'язаннями, розмір штрафів, пені за невиконання цих зобов'язань визначаються згідно із зазначеним Законом.
3. Виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації організується з дотриманням вимог, встановлених відповідно до Закону Російської Федерації від 21 липня 1993 року N 5485-1 "Про державну таємницю".
4. Виконання бюджету за видатками, передбаченими Центральної виборчої комісії Російської Федерації, избира тельним комісіям суб'єктів Російської Федерації, територіальним виборчим комісіям і виборчим комісіям муни-ціпальних утворень, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством Російської Федерації про вибори і референдуми.
5. Виконання бюджету за видатками на оперативно-розшукову діяльність і на здійснення заходів безпеки щодо потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства організовується федеральними органами виконавчої влади та іншими державними органами, уповноваженими здійснювати таку діяльність і такі заходи, з дотриманням особливостей, встановлених відповідно до Федеральним законом від 12 серпня 1995 року N 144-ФЗ "Про оперативно-розшукову діяльність" та Фе-деральним законом від 20 серпня 2004 року N 119-ФЗ "Про державний захист потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства".
(П. 5 в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 352-ФЗ)
6. Орган державної влади (державний орган), орган управління державним позабюджетним фондом, здійснюва-ляющий повноваження головного розпорядника коштів федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджету дер-жавного позабюджетного фонду, може бути уповноважений здійснювати функції головного розпорядника коштів відповідної-ного бюджету щодо казенних установ, створених відповідно до федеральним законом, законом суб'єкта Російської Фе-ської Федерації, нормативним правовим актом Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації або вищого виконай-тельного органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
7. Органи військового управління, об'єднання, з'єднання та військові частини здійснюють повноваження розпорядників та отримай-телей коштів федерального бюджету відповідно до положень цього Кодексу.
8. Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" здійснює повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора доходів бюджету та адміністратора доходів бюджету відповідно до положень цього Кодексу протягом перехідного періоду, встановленого статтею 38 Федерального закону "Про Державної корпорації з атомної енергії "Росатом".
9. Порядок витрачання бюджетних асигнувань на реалізацію спеціальних секретних програм встановлюється Президентом Російської Федерації. Контроль за витрачанням коштів при реалізації спеціальних секретних програм здійснюють тільки ор-Гани, на які це покладено Президентом Російської Федерації. Підсумки перевірки витрачання коштів на спеціальні секретні програми видаються виключно Президенту Російської Федерації, головам палат Федеральних Зборів Російської Федерації та спеціальним комісіям палат.
10. Доходи, отримані від приносить дохід діяльності федеральними казенними установами, виконуючими покарання у вигляді позбавлення волі, в результаті здійснення ними власної виробничої діяльності з метою виконання вимог кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації про обов'язкове залучення засуджених до праці, в повному обсязі зараховуються у федеральний бюджет, відображаються на особових рахунках одержувачів бюджетних коштів, відкритих зазначеним установам в територіальних органах Федерального казначейства, і направляються на фінансове забезпечення здійснення функцій зазначених казенних установ понад бюджетні асигнування, передбачених у федеральному бюджеті, у порядку, встановленому Міністерст-вом фінансів Російської Федерації.
(п. 10 введений Федеральним законом від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
11. На фінансові органи, що одержують від органів Федерального казначейства відомості про платежі до відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та про їх платниках, які є інформацією обмеженого доступу, поширюються вимоги про захист і про використання інформації, встановлені федеральними законами.
(п. 11 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
12. Доходи від сплати мінімального податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, та податку, що справляється у вигляді вартості патенту у зв'язку з при-трансформаційних змін спрощеної системи оподаткування, єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, єдиного сільськогосподарському податку, погашення заборгованості по єдиному соціальному податку та відповідних пенею і штрафів по них за податкові періоди, зазначені у статті 37 Федерального закону від 24 липня 2009 року N 213-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність окремих законодавчих актів (положень законодавчих актів) Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федеративної-ції, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територій-альні фонди обов'язкового медичного страхування ", розподіляються між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації відповідно до нормативів, передбаченими статтею 37 зазначеного Закону.
(П. 12 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 241. Особливості виконання бюджетів, уста-новлені федеральними законами"
 1. Стаття 45. Заявники
  особливості судочинства, що застосовуються при їх розгляді. Зокрема, поняття "заявник" використовується для позначення особи, що звертається до арбітражного суду з заявою про уста-новлення юридичного факту, про визнання неспроможним (банкрутом), про оскарження рішень і дій органів, наділених пуб-особистими повноваженнями, і
 2. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  виконанні федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами класифікації доходів
 3. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими
 4. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації розміру дефіциту
 5. Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  виконанні бюджетного процесу, в тому числі про відшкодування коштів; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) залучають до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні право-порушення. 3. Керівники Федерального казначейства, його територіальних органів (відповідно до їх повноваженнями) мають право при-зупиняти в
 6. Стаття 23.7. Органи, відповідальні за виконання федерального бюджету
  статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, відповідального за виконання федерального бюджету, його заступники; 2) керівники структурних підрозділів федерального органу виконавчої влади, відповідального
 7. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними законами. 2. Мета та умови надання та витрачання субсидій федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюються угодами між федеральним органом
 8. Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
  виконанні федерального бюджету Державна Дума заслуховує: доповідь міністра фінансів про виконання федерального бюджету; доповідь Голови Рахункової палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний от-чет про виконання федерального бюджету. За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Генеральний прокурор
 9. Стаття 150. Контроль за виконанням бюджетів дер-жавних позабюджетних фондів
  виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється в порядку, встановленому настою-щим Кодексом для відповідних бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N
 10. Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету
  виконанню за рахунок бюджетних асигнувань за джерелами фі-нансування дефіциту бюджету, здійснюється в порядку, встановленому фінансовим органом (органом управління державним позабюджетним фондом). (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 11. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст
 12. Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів територіальних державних поза-бюджетних фондів і бюджетів входять до його складу муніципальних утворень виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. (п. 2 в ред. Федерального закону від 28.11.2009 N 283-ФЗ) 3. Суб'єкти Російської Федерації, в бюджетах яких частка міжбюджетних трансфертів з
 13. 53. Стадія виконання бюджетів.
  виконання бюджетів здійснюється за бюджетним розписом, яка складається відповідним фінансовим органом (Мінфіном Росії, міністерств фінансів республік у складі РФ, фінансовими управліннями (відділами) країв, областей і т. д.). Виконання бюджетів здійснюється по дохідній і витрата ної частинам бюджетів. Виконання федерального бюджету завершується 31 грудня. Ліміти бюджетних
 14. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  особливості. Бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердженню
 15. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних державних-них позабюджетних фондів та місцевих бюджетів через органи Федерального казначейства на підставі угод. (частина перша в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) При цьому повноваження органів Федерального казначейства
 16. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
    виконанні бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів,
 17. Стаття 222. Рішення арбітражного суду у справі про уста-новлення факту, що має юридичне значення
    встановлення факту, що має юридичне значення, слід навести докази, що підтверджують висновок про обставини, що мають значення для вирішення справи, а в разі задоволення заяви - чітко викласти встановлений юридичний факт. Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 31.10.1996 N 13 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ
 18. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
    виконання бюджету покладається на відповідний фінансовий орган (орган управління державним поза-бюджетним фондом). Виконання бюджету організується на основі зведеної бюджетного розпису і касового плану. (Частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Бюджет виконується на основі єдності каси і підвідомчості витрат. Касове обслуговування виконання бюджетів
© 2014-2022  yport.inf.ua