Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

10.4. Підстави та порядок ліквідації підприємства

Діяльність підприємства може бути припинена за рішенням засновників або органу управління або за рішенням суду.
Якщо діяльність підприємства припиняється за рішенням засновників або органу управління, то це відбувається за рішенням загальних зборів членів, за рішенням засновників, у зв'язку із закінченням строку, на який вона створена, у зв'язку із зменшенням числа членів нижче передбаченого законом або перевищенням максимуму, встановленого законом для підприємств даного виду, по досягненні мети, визначеної в статуті, по закінченні терміну, на який створено, у зв'язку з неспроможністю, з інших підстав.
За рішенням суду діяльність припиняється у зв'язку з визнанням недійсною реєстрації підприємства внаслідок допущених при його створенні непереборних порушень законодавства; здійсненням діяльності без відповідного дозволу (ліцензії); здійсненням діяльності, забороненої законом; неодноразовими або грубими порушеннями законодавства ; визнанням неспроможним (банкрутом); в інших випадках, зазначених у законі.
Підприємство може бути ліквідовано або реорганізовано.
Порядок ліквідації підприємства:
- заяву до реєстраційного органу;
- створення ліквідаційної комісії, встановлення порядку та строку ліквідації;
- публікація оголошення у пресі для пред'явлення претензій кредиторів (термін для претензій - не менше двох місяців);
- складання проміжного ліквідаційного балансу;
- задоволення претензій кредиторів;
- складання ліквідаційного балансу;
- затвердження ліквідаційного балансу;
- внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Підприємство може бути реорганізовано шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Підстави та порядок ліквідації підприємства "
 1. § 2. Система муніципальних правових актів
  підставі федерального законодавства приймається значне число муніципальних правових актів. У число основних з них входять наступні: статут муніципального освіти; положення про схід громадян; положення про правотворчої ініціативи громадян; положення про територіальне громадське самоврядування; положення про проведення публічних слухань; положення про збори громадян;
 2. § 1. Муніципальне майно.
  Підстав, передбачених законодавством та умовами трудового договору. Звільнення керівника муніципального підприємства чи установи проводиться, як правило, головою муніципального освіти. Керівники муніципальних підприємств і установ представляють адміністрації муніципального освіти і (або) представницькому органу муніципального освіти звіти про використання
 3. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  заснованих на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. У ряді головних ознак юридичної особи вирішальним є майнова відособленість. Згідно ст. 48 ЦК України юридична особа має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно. Друга ознака юридичної особи - самостійна майнова відповідальність;
 4. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  підставі списку депутатів за пред'явленням ними депутатських посвідчень. Перед видачею бюлетенів кожен екземпляр бюлетеня завіряється на звороті підписами голови та секретаря лічильної комісії. Кожен депутат отримує один бюлетень для виборів голови. При отриманні бюлетеня депутат розписується напроти свого прізвища. Заповнення бюлетеня проводиться депутатом у кабіні для
 5. § 2. Місцева адміністрація
  заснована на принципах: законності, самостійності в межах повноважень, професіоналізму та компетентності посадових осіб, муніципальних службовців і технічного персоналу, відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми
 6. § 1. Поняття комерційного права
  підстав може бути учинений відповідний позов для захисту порушеного права на підприємницьку діяльність. Право на свободу підприємництва - це елемент правоздатності приватної особи, забезпечуваною обов'язком всякого і кожного, в тому числі держави. По-друге, підприємницька діяльність - це діяльність, здійснювана особою на свій ризик. Дійсно, свобода
 7. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  підставі передавального акта або розподільчого балансу. При цьому, якщо розділовий баланс або передавальний акт не дають можливості визначити правонаступника реорганізованій комерційної організації, знову виниклі комерційні організації несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями реорганізованої комерційної організації перед її кредиторами. За загальним правилом, комерційна
 8. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  підстави і порядок визнання судом особи банкрутом або оголошення ним про своє банкрутство встановлюється спеціальним законом про неспроможність (банкрутство). Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 75 Нині чинний Закон РФ «Про неспроможність (банкрутство) підприємств» [1] прийнятий 19 листопада 1992 і вступив в
 9. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  підстав реорганізації та ліквідації юридичних осіб, також за одноголосним рішенням його учасників. При цьому відповідно до п. 2 ст. 92 ГК таке суспільство може перетворитися або в інше суспільство (акціонерне або з додатковою відповідальністю), або у виробничий кооператив, але не в товариство. Товариством з додатковою відповідальністю визнається засноване одним або
 10. § 4. Акціонерні товариства
  засноване, ніж у колишньому законодавстві, відмінність акціонерних товариств. Акції відкритого акціонерного товариства розповсюджуються по вільній підписці, в закритому суспільстві, навпаки, акції розкуповуються тільки його засновниками. На відміну від Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 102 товариств з обмеженою
© 2014-2022  yport.inf.ua