Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

16.1. Договір оренди

За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Плоди, продукція та доходи, отримані
орендарем у результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його власністю.
В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання (неспоживна речі).
У договорі оренди повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, яке підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. Договір оренди на термін більше року, а якщо хоча б однією зі сторін договору є юридична особа, незалежно від терміну, повинен бути укладений у письмовій формі. Договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації.
Орендодавець зобов'язаний надати орендарю майно в стані, що відповідає умовам договору оренди і призначенню майна. Орендар зобов'язаний своєчасно вносити плату за користування майном (орендну плату).
Орендар має право за згодою орендодавця здавати орендоване майно в суборенду (піднайом) і передавати свої права та обов'язки за договором оренди іншій особі (перенала), надавати орендоване майно у безоплатне користування, а також віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.
Орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна. Орендар зобов'язаний підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.1. Договір оренди "
 1. Стаття 625. Особливості окремих видів оренди та оренди окремих видів майна
  До окремих видів договору оренди та договорів оренди окремих видів майна (прокат, оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємств, фінансова оренда) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці
 2. Стаття 618. Припинення договору суборенди при достроковому припиненні договору оренди
  1. Якщо інше не передбачено договором оренди, дострокове припинення договору оренди тягне припинення укладеного відповідно до нього договору суборенди. Суборендар в цьому випадку має право на укладення з ним договору оренди на майно, що знаходилося в його користуванні відповідно до договору суборенди, в межах строку, що суборенди на умовах, що відповідають умовам
 3. Контрольні питання до § 5.11
  1. Поняття договору оренди, права та обов'язки сторін. 2. Наслідки переходу права власності на майно, здане в оренду, до іншої особи. Викуп орендованого майна. 3. Види договору оренди: прокат, оренда транспортних засобів, будівель, споруд, підприємств, фінансовий лізинг, житловий
 4. Стаття 658. Форма та державна реєстрація договору оренди підприємства
  1. Договір оренди підприємства укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (пункт 2 статті 434). 2. Договір оренди підприємства підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації. 3. Недотримання форми договору оренди підприємства тягне його
 5. Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  За договором оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (стаття 621) до договору
 6. Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  За договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди
 7. Стаття 610. Термін договору оренди
  1. Договір оренди укладається на термін, визначений договором. 2. Якщо термін оренди в договорі не визначений, договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. У цьому випадку кожна зі сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за один місяць, а при оренді нерухомого майна за три місяці. Законом або договором може бути встановлений інший
 8. Стаття 617. Збереження договору оренди в силі при зміні сторін
  1. Перехід права власності (господарського відання, оперативного управління, довічного успадкованого володіння) на здане в оренду майно до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору оренди. 2. У разі смерті громадянина, що орендує нерухоме майно, його права та обов'язки за договором оренди переходять до спадкоємця, якщо законом або договором не
 9. § 6. Оренда земель
  Оренда є терміновим правом користування землею, виникають на підставі договору. Правом здачі земельної ділянки в оренду володіють всі власники земельних ділянок. Більше того, для публічних власників (тобто органів державної влади та органів місцевого самоврядування) передача земель в оренду є основним способом використання своєї власності. Специфікою правового
 10. Стаття 609. Форма та державна реєстрація договору оренди
  1. Договір оренди на термін більше року, а якщо хоча б однією зі сторін договору є юридична особа, незалежно від терміну, повинен бути укладений у письмовій формі. КонсультантПлюс: примітка. Про договори оренди, не підлягають державній реєстрації, см. також статті 633 і 643 цього Кодексу. 2. Договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації, якщо інше
 11. Стаття 633. Форма договору оренди транспортного засобу з екіпажем
  Договір оренди транспортного засобу з екіпажем повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну. До такого договору не застосовуються правила про реєстрацію договорів оренди, передбачені пунктом 2 статті 609 справжнього
 12. Стаття 643. Форма договору оренди транспортного засобу без екіпажу
  Договір оренди транспортного засобу без екіпажу повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну. До такого договору не застосовуються правила про реєстрацію договорів оренди, передбачені пунктом 2 статті 609 справжнього
 13. Ф
  Фактична неможливість виконання зобов'язання VIII, 36, § 2 (3) - с. 63 Факультативні зобов'язання VIII, 35, § 3 (2) - с. 25 - 26 Фідуция VIII, 37, § 6 (1) - с. 114 Фікція X, 45, § 6 (4) - с. 503 Фінансова оренда - види Ф. а. X, 45, § 6 (2) - с. 497 - 499 - виконання договору Ф. а. X, 45, § 6 (4) - с. 503 - 506 - поняття договору Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 495; X, 45, § 6
 14. Стаття 650. Договір оренди будівлі або споруди
  1. За договором оренди будівлі або споруди орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду. 2. Правила цього параграфа застосовуються до оренди підприємств, якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу про оренду
 15. Стаття 665. Договір фінансової оренди
  За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування. Орендодавець в цьому випадку не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця. (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) Договором
 16. Стаття 613. Права третіх осіб на що здається в оренду майно
  Передача майна в оренду не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб на це майно. При укладанні договору оренди орендодавець зобов'язаний попередити орендаря про всі права третіх осіб на що здається в оренду майно (сервітут, право застави тощо). Невиконання орендодавцем цього обов'язку дає орендарю право вимагати зменшення орендної плати або
 17. Договір оренди будівлі та споруди
  Загальна характеристика договору оренди будівлі та споруди. За договором оренди будівлі та споруди орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду (п. 1 ст. 650 ЦК). Даний договір являє собою договір оренди окремого виду майна і виділяється законодавцем зважаючи на специфіку його предмета: будівлі та споруди
© 2014-2022  yport.inf.ua