Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

16.5. Оренда підприємств

За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в порядку, на умовах і в межах, визначених договором, запаси сировини, палива, матеріалів та інші оборотні кошти, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами та обладнанням, інші майнові права орендодавця, пов'язані з підприємством, права на позначення, індивідуалізують діяльність підприємства, та інші виключні права, а також поступитися йому права вимоги і перевести на нього борги, що відносяться до підприємства.
Права орендодавця, отримані їм на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, не підлягають передачі орендарю, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.
Договір оренди підприємства укладається у письмовій формі шляхом складання
одного документа, підписаного сторонами, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації. Недотримання форми договору оренди підприємства тягне його недійсність.
Передача підприємства орендарю здійснюється за передавальним актом.
Якщо інше не передбачено договором оренди підприємства, орендар має право без згоди орендодавця продавати, обмінювати, надавати в тимчасове користування або позику матеріальні цінності, що входять до складу майна орендованого підприємства, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов'язки за договором оренди щодо таких цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зменшення вартості підприємства і не порушує інших положень договору оренди підприємства.
Зазначений порядок не застосовується щодо землі та інших природних ресурсів, а також в інших випадках, передбачених законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.5. Оренда підприємств "
 1. Стаття 658. Форма та державна реєстрація договору оренди підприємства
  1. Договір оренди підприємства укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (пункт 2 статті 434). 2. Договір оренди підприємства підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації. 3. Недотримання форми договору оренди підприємства тягне його
 2. Стаття 625. Особливості окремих видів оренди та оренди окремих видів майна
  До окремих видів договору оренди та договорів оренди окремих видів майна (прокат, оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємств, фінансова оренда) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці
 3. Стаття 657. Права кредиторів при оренді підприємства
  1. Кредитори за зобов'язаннями, включеним до складу підприємства, повинні бути до його передачі орендарю письмово повідомлені орендодавцем про передачу підприємства в оренду. 2. Кредитор, який письмово не повідомив орендодавцю про свою згоду на переведення боргу, має право протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про передачу підприємства в оренду вимагати припинення або дострокового
 4. Стаття 650. Договір оренди будівлі або споруди
  1. За договором оренди будівлі або споруди орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду. 2. Правила цього параграфа застосовуються до оренди підприємств, якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу про оренду
 5. Контрольні питання до § 5.11
  1. Поняття договору оренди, права та обов'язки сторін. 2. Наслідки переходу права власності на майно, здане в оренду, до іншої особи. Викуп орендованого майна. 3. Види договору оренди: прокат, оренда транспортних засобів, будівель, споруд, підприємств, фінансовий лізинг, житловий
 6. Стаття 660. Користування майном орендованого підприємства
  Якщо інше не передбачено договором оренди підприємства, орендар має право без згоди орендодавця продавати, обмінювати, надавати в тимчасове користування або позику матеріальні цінності, що входять до складу майна орендованого підприємства, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов'язки за договором оренди щодо таких цінностей іншій особі за умови, що це не
 7. Стаття 659. Передача орендованого підприємства
  Передача підприємства орендарю здійснюється за передавальним актом. Підготовка підприємства до передачі, включаючи складання та подання на підписання передавального акта, є обов'язком орендодавця і здійснюється за його рахунок, якщо інше не передбачено договором оренди
 8. Ф
  Фактична неможливість виконання зобов'язання VIII, 36, § 2 (3) - с. 63 Факультативні зобов'язання VIII, 35, § 3 (2) - с. 25 - 26 Фідуция VIII, 37, § 6 (1) - с. 114 Фікція X, 45, § 6 (4) - с. 503 Фінансова оренда - види Ф. а. X, 45, § 6 (2) - с. 497 - 499 - виконання договору Ф. а. X, 45, § 6 (4) - с. 503 - 506 - поняття договору Ф. а. X, 45, § 6 (1) - с. 495; X, 45, § 6
 9. 65. Оренда підприємств
  За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в порядку, на умовах і в межах, визначених
 10. Стаття 661. Обов'язки орендаря за змістом підприємства і оплаті витрат на його експлуатацію
  1. Орендар підприємства зобов'язаний протягом усього терміну дії договору оренди підприємства підтримувати підприємство в належному технічному стані, в тому числі здійснювати його поточний і капітальний ремонт. 2. На орендаря покладаються витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого підприємства, якщо інше не передбачено договором, а також із сплатою платежів зі страхування орендованого
 11. Стаття 607. Об'єкти оренди
  1. В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання (неспоживна речі). Законом можуть бути встановлені види майна, здача якого в оренду не допускається або
 12. 3. Висновок та оформлення договору оренди підприємства
  Перед укладенням даного договору сторони повинні здійснити обов'язкові попередні дії по посвідченню складу переданого підприємства, аудиторську перевірку. На їх підставі сторонами до підписання договору оренди підприємства повинні бути складені або розглянуті: - акт інвентаризації; - бухгалтерський баланс; - висновок незалежного аудитора про склад і вартість
 13. § 5. Оренда підприємств
  § 5. Оренда
 14. Стаття 663. Застосування до договору оренди підприємства правил про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору
  Правила цього Кодексу про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору оренди підприємства, якщо такі наслідки не порушують істотно права та охоронювані законом інтереси кредиторів орендодавця і орендаря, інших осіб і не
 15. § 5. Договір оренди підприємства
  § 5. Договір оренди
 16. Глава XVIII. ДОГОВІР ОРЕНДИ ПІДПРИЄМСТВ
  Глава XVIII. ДОГОВІР ОРЕНДИ
 17. Стаття 664. Повернення орендованого підприємства
  При припиненні договору оренди підприємства орендований майновий комплекс повинен бути повернений орендодавцю з дотриманням правил, передбачених статтями 656, 657 і 659 цього Кодексу. Підготовка підприємства до передачі орендодавцю, включаючи складання та подання на підписання передавального акту, є в цьому випадку обов'язком орендаря і здійснюється за його рахунок, якщо
 18. § 6. Оренда земель
  Оренда є терміновим правом користування землею, виникають на підставі договору. Правом здачі земельної ділянки в оренду володіють всі власники земельних ділянок. Більше того, для публічних власників (тобто органів державної влади та органів місцевого самоврядування) передача земель в оренду є основним способом використання своєї власності. Специфікою правового
© 2014-2022  yport.inf.ua