Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

24.4. Розрахунки по інкасо


При розрахунках по інкасо банк (банк-емітент) зобов'язується за дорученням клієнта виконати за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу (ст. 874 ГК РФ).
Банк-емітент, отримавши документи від клієнта, починає процедуру інкасування сам або направляє їх виконуючому банку. При відсутності будь-якого документа або невідповідності документа за зовнішніми ознаками інкасовому дорученню виконуючий банк зобов'язаний негайно сповістити про це особу, від якого було отримано інкасове доручення. Якщо зазначені недоліки не усунені, то виконуючий банк має право повернути документи без виконання.
Представлені на інкасо документи можуть підлягати оплаті або за пред'явленням, або в інший термін. Якщо документи підлягають оплаті за пред'явленням, то виконуючий банк повинен зробити подання до платежу негайно з отриманням інкасового доручення. Якщо ж документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен негайно після отримання інкасового доручення представити документи платнику для акцепту, а вимога про платіж банк повинен пред'явити не пізніше терміну платежу, зазначеного в документі.
Одержані (інкасовані) суми мають бути негайно передані виконуючим банком у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати їх на рахунок клієнта. Часткові платежі можуть бути прийняті у випадках, коли це встановлено банківськими правилами або за наявності спеціального дозволу в інкасовому дорученні. Виконуючий банк має право утримати з інкасованих їм сум належну йому винагороду та відшкодування понесених ним у зв'язку з виконанням інкасового доручення витрат.
Якщо платіж або акцепт не було отримано, що можливо в разі відмови платника відповідно від платежу або акцепту, виконуючий банк зобов'язаний негайно сповістити банк-емітент про причини неплатежу або відмови від акцепту, а банк-емітент, в свою чергу, зобов'язаний негайно інформувати про це клієнта, запитавши у нього вказівки щодо подальших дій. Якщо клієнт не дає такі вказівки у строк, встановлений банківськими правилами або, за його відсутності, в розумний строк, виконуючий банк має право повернути документи банку-емітенту (ст. 876 ЦК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.4. Розрахунки по інкасо "
 1. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 6. 2. Особливості виконання зобов'язань за безготівковими розрахунками
  Порядок здійснення безготівкових розрахунків та вимоги до оформлення розрахункових документів встановлено ЦК та іншими федеральними законами, а також виданими відповідно до законодавства банківськими правилами. Насамперед йдеться про Положення від 3 жовтня 2002 р. N 2-П про безготівкові розрахунки в Російській Федерації (далі - Положення N 2-П), яке регулює здійснення безготівкових
 7. 3. Види зобов'язань за безготівковими розрахунками
  Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у формах, передбачених федеральним законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Учасники цивільно-правового зобов'язання на передачу товарів, виконання робіт, надання послуг має право визначити і форму розрахунків (п. 2 ст. 862 ЦК). У цьому сенсі під формою безготівкових
 8. 4. Правова природа розрахункових операцій
  У цивілістичній літературі форми безготівкових розрахунків нерідко розглядаються як угод. Більше того, іноді вони трактуються не лише як двосторонні угоди за участю банків та їх клієнтів, а й як цілі сукупності таких угод, супроводжувані до того ж угодами про новації, договорами комісії та доручення, а також низкою односторонніх угод. Договір же банківського рахунку
 9. § 6. Зобов'язання при розрахунках по інкасо
  § 6. Зобов'язання при розрахунках по
 10. 1. Поняття та види зобов'язань при розрахунках по інкасо
  При розрахунках по інкасо банк-емітент зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за його рахунок дії щодо одержання від платника платежу або акцепту платежу. Для виконання доручення клієнта банк-емітент має право залучити інший банк (виконуючий банк) (п. 1 та п. 2 ст. 874 ЦК). Основна відмінність розрахунків по інкасо від інших раніше розглянутих форм безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними
© 2014-2022  yport.inf.ua