Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 2. Юридичні властивості Конституції


Поряд з ідеологічними та політичними властивостями будь-яка конституція володіє і юридичними властивостями. Ступінь їх вираженості багато в чому залежить від змісту конституції. Вони дозволяють встановити її місце в загальній системі правових джерел держави.
Як вказувалося, конституція є головним, основним законом держави. Це означає, що на її основі формується вся система поточного законодавства, в ній визначається компетенція державних органів. З цієї причини конституцію нерідко називають ядром правової системи. Часто в самій конституції вказується, в яких випадках для подальшого розвитку містяться в ній положень повинні бути прийняті закони. Наприклад, у білоруській Конституції посилання на закон є близько ста разів.
Завдяки закріпленому в Конституції правовим статусом органів державної влади, можна визначити ієрархію прийнятих ними нормативних актів. При цьому слід мати на увазі, що сама конституція має верховенством по відношенню до всіх іншим правовим актам. Це її найважливіша юридична властивість. Відповідні правила (про верховенство Конституції) закріплюються в самому основному законі. Пріоритет конституції стосовно іншим актам також підкріплюється специфікою її прийняття, зміни або скасування. Правда, в історії білоруської держави був випадок, коли іншому нормативному акту було надано більш високий юридичну вагу ніж Конституції. 25 серпня 1991 Декларації Верховної Ради Республіки Білорусь було надано статус конституційного закону, що володіє більш високою юридичною силою ніж конституція: при розбіжності норм, що містяться в Декларації і Конституції, пріоритет мали норми першого документа.
Юридичний вага конституційних норм зумовлюється їх верховенством не тільки по відношенню до розроблюваних нормативним актам, тобто необхідності базувати їх на конституції, але й обов'язком привести раніше прийняті акти у відповідність із конституцією. Зазвичай в перехідних положеннях конституції на це звертається увага.
Так, спочатку в Законі від 15 березня 1991 р. "Про порядок набуття чинності Конституцією", а потім у розділі IX Конституції "Прикінцеві та перехідні положення" передбачено, що закони, укази та інші акти , що діяли на території Республіки Білорусь до введення в дію Конституції, повинні застосовуватися в тій частині, в якій вони не суперечать Конституції Республіки Білорусь. Встановити факт невідповідності раніше прийнятого акту нової Конституції - це насамперед обов'язок того органу, який його видав. Саме з цієї причини в постанові Президії Верховної Ради Республіки Білорусь від 13 квітня 1994 "Про першочергові заходи щодо реалізації Конституцією 1994 р." передбачалася необхідність проаналізувати раніше прийняті акти на предмет відповідності їх Конституції і при виявленні розбіжностей внести відповідні корективи. Поряд з цими органами певною автономією володіють правопріменітелі, які можуть застосовувати лише ті норми подконстітуціонного акта, що не суперечать Конституції. Однак при неусунення протиріч в самому акті шляхом внесення до нього змін, принципове значення мають рішення спеціально уповноважених на те органів за визнанням таких актів або їх окремих положень недійсними. Таким правом зазвичай наділяються органи конституційного контролю (в Республіці Білорусь - Конституційний Суд).
Наступним найважливішим юридичним властивістю Конституції є її стабільність, стійкість. Нерідко це залежить від стабільності суспільних відносин. Зразком стабільності є Конституція США, яка була прийнята в 1787 році, і діє вже понад двісті років, в неї внесено всього 27 поправок. У свою чергу у Франції було прийнято півтора десятка конституцій. У Білорусі діє п'ята за рахунком Конституція. Оптимальне поєднання норм-цілей і норм конкретного характеру сприяє стійкості конституції, м'якою трансформації її норм з урахуванням створених політичних, економічних і соціальних умов.
Стабільності конституції в юридичному плані сприяє що передбачається в ній ускладнений порядок її прийняття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Юридичні властивості Конституції "
 1. Тема 2.1. Конституція - Основний Закон Російської Федерації
  юридичну силу і регулює найбільш важливі суспільні відносини: обсяг прав і свобод людини і громадянина, устрій суспільства і держави, механізм здійснення державної влади та місцевого самоврядування. Світовий досвід конституційного розвитку знає два основних види конституції: писані і неписані. Писані конституції являють собою єдиний правовий документ, який займає
 2. Глава 1. Поняття, сутність та юридичні властивості Конституції Республіки Білорусь
  юридичні властивості Конституції Республіки
 3. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  юридичних осіб (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди). Службовець є громадянином і в цій якості може користуватися громадськими правами і свободами, але в якості службовця він не може вільно висловлювати всі свої думки, оскільки цим він поставив би під загрозу надійне функціонування інституту служби.
 4. § 1. Поняття комерційного права
  юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької діяльності. Громадяни та юридичні особи
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  юридичної природи розрахункові операції не є однорідними. В одних випадках гроші - самостійний і єдиний предмет правовідносин, наприклад, при безвозвратном фінансуванні, банківському кредитуванні, податкових платежах, - такі правовідносини виникають тільки з приводу грошей і тому носять самостійний характер. В інших випадках гроші передаються на виконання обов'язку платежу,
 6. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  юридичної особи чи індивідуального підприємця, визнається платником податків. Разом з тим його обов'язок не безмежна, вона огра-нічена «законно встановленими» податками [3]. Законність стягнутих податків визначається, перш за все, на основі п. «з» ст. 71 і п. «і» ст. 72, ст. 76 Конституції РФ, розпорядчих наступні правила: - федеральні податки вводяться виключно парламентської
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267. Починаючи з того періоду під місцевим самоврядуванням, як правило, розуміють забезпечення за допомогою владних
 8. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  юридичної особи. Можна виділити лише три відмінності його від цивільно-правових форм господарювання. По-перше, місцеве самоврядування виникає на певній законом території. По-друге, місцеве самоврядування створюється не з волі його суб'єктів, а в обов'язковому порядку. І по-третє, органи місцевого самоврядування на відміну від органів управління юридичною особою є виборними.
 9. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  юридичну експертизу нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації на предмет їх відповідності Конституції Російської Федерації і федеральним законам і здійснює державний облік нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації. Крім того, Конституційний Суд Російської Федерації має право розглядати справи про відповідність законів суб'єктів Російської Федерації
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  юридичну відповідальність. Законодавець майже завжди передбачає, в тому числі і в нормах законодавства у сфері житлово-комунального господарства, спеціальні норми, що встановлюють відповідальність за порушення положень прийнятого закону. Проте найчастіше справа зводиться до повторення тієї загальновідомої істини, що винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства
© 2014-2022  yport.inf.ua