Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 358. Виконання судового рішення


Боржник повинен був виконати престацію, накладену на нього рішенням протягом 30 днів (dies justi, покладений термін). Якщо боржник не здійснював цього, рішення виконувалося. Позов, за яким вимагалося виконання рішення, називався actio judicati.
Рішення виповнювалося щодо майна боржника (реальна екзекуція) або щодо особи боржника (персональна розправа).
Виконання щодо майна певного боржника, згідно преторського права, спочатку відбувалося у вигляді соncursua та продажу всього майна боржника (venditio bonorum). Пізніше цей спосіб був пом'якшений так, що відбувалася розпродаж окремих речей боржника (distractio bonorum).
Персональна екзекуція відбувалася, якщо продажем майна боржника не можна було задовольнити всіх вимог кредитора до боржника. Тим часом, виконання рішення стосовно особистості боржника було пом'якшено. Від боржника було потрібно відпрацювати борг. Заборонялося його вбивати або продавати в рабство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 358. Виконання судового рішення "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів, здійснення охорони громадського порядку та ін.), а також можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів; місцевому самоврядуванню гарантується право на судовий захист; місцевому самоврядуванню гарантується компенсація
 2. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  виконанні, а також встановлення місцевих податків і зборів (за поданням і погодженням з головою місцевого самоврядування), затвердження програми розвитку територій, прийняття положення (статуту) про місцеве самоврядування, здійснення контролю за діяльністю глави місцевого самоврядування; 4) до компетенції глави місцевого самоврядування входило: управління муніципальним господарством,
 3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  виконання всіма розташованими на території муніципального освіти підприємствами, установами та організаціями, а також самими органами місцевого самоврядування та громадянами. Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено, що муніципальні правові акти, прийняті в межах компетенції муніципального освіти, підлягають
 4. § 2. Місцевий референдум
  виконанні і зміну фінансових зобов'язань муніципального освіти; про прийняття надзвичайних і термінових заходів щодо забезпечення здоров'я та безпеки населення. Обставини, що виключають призначення і проведення референдуму. Референдум не призначається і не проводиться в умовах воєнного або надзвичайного стану, введеного на території Російської Федерації або на території, на
 5. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Виконанні місцевого бюджету, встановлення і зміну ставок та порядку сплати податків і зборів, комунальних та інших платежів у порядку, встановленому відповідно бюджетним та податковим законодавствами Російської Федерації; про прийняття правових актів з управління майновими об'єктами, що знаходяться у власності муніципального освіти; про укладення угод; про заходи,
 6. § 3. Статут муніципального освіти.
  Виконання місцевого бюджету, а також порядок контролю за його виконанням відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації; порядок внесення змін і доповнень до статуту муніципального освіти. Статутом муніципального освіти регулюються також і інші питання організації місцевого самоврядування відповідно до федеральними та регіональними законами. Разом з тим статут не
 7. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  виконанням органами та посадовими особами місцевого самоврядування федеральних і регіональних законів, статутів муніципальних утворень, муніципальних правових актів. Повноваження прокуратури Російської Федерації у сфері контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування досить повно закріплені у Федеральному законі "Про прокуратуру Російської Федерації". З метою
 8. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Виконанню рішення суду, в тому числі скасувати відповідний нормативний правовий акт. Якщо ж представницький орган не прийняв таких заходів щодо виконання рішення суду, то факт невиконання рішення суду також повинен бути встановлений судом. Потім глава виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації протягом місяця після набрання чинності такого судового рішення вносить в законодавчий орган
 9. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
  виконанні, встановлення місцевих податків і зборів, регулювання використання водних об'єктів місцевого значення, родовищ загальнопоширених корисних копалин, а також надр для будівництва підземних споруд місцевого значення, регулювання планування та забудови територій муніципальних утворень, розмежування повноважень різних органів місцевого самоврядування та ін, а також
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  виконання Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" і про забезпечення конституційних прав населення на самостійне вирішення питань місцевого значення ". --- --- СЗ РФ. 1996. N 30. Ст. 3576. На федеральному рівні регулювання питань місцевого самоврядування здійснюється Указами Президента РФ, в
© 2014-2022  yport.inf.ua